Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty

Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: przy­cup­nij delikatnie poz­naj milczenie bo nie na zamówienie ro­biona pobudka jeszcze w ok­nie ptaki i ziewający poranek lek­ko niem­ra­wy dzień budzi spojrzenie gdy nat­chniona tworzę myślą umysł ciało czy­niąc sen na jawie wyt­rzy­maj jeszcze chwilkę po­kochaj ciszę i noś ją na ustach chcę słyszeć twój oddech a na krok od serca je­go melodię... -Papużka


Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Obiecy­wać so­bie wy­korze­nienie na­miętności – rzecz płocha i niero­zum­na. Jak ciało żywiołami, umysł na­miętnościami trwa; złe ich użycie czy­ni nieprawość. -Ignacy Krasicki


obiecy­wać-so­bie-wy­korze­nienie-na­miętnoś- rzecz-płocha-i niero­zum­na-jak ciało-żywiołami-umysł-na­miętnościami-trwa-złe
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Szty­let ra­ni ciało, słowo - umysł. -Menander


szty­let-ra­-ciało-słowo- umysł
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Sztylet rani ciało, słowo - umysł. -Menander


sztylet-rani-ciało-słowo-umysł
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Ciało się starze­je, ale umysł po­zos­ta­je nieśmiertelny. -Orochimaru  -Masashi Kishimoto


ciało ę-starze­-ale-umysł-po­zos­­-nieśmiertelny-orochimaru 
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Miłość jest taka, że sama ustala granice wytrzymałości, nie pytając czy ciało to zniesie. A ciało zawsze znosi. -Paulo Coelho


miłość-jest-taka-że-sama-ustala-granice-wytrzymałoś-nie-pytając-czy-ciało-to-zniesie-a-ciało-zawsze-znosi
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Umysł ludzki traktuje nowe idee tak, jak ludzkie ciało obce proteiny - odrzuca je. -Pat Madawar


umysł-ludzki-traktuje-nowe-idee-tak-jak-ludzkie-ciało-obce-proteiny-odrzuca
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: de­dykuję ci siebie umysł duszę ciało weź wszystko aby nic dla nienawiści nie zostało  -adamzjawora


de­dykuję- siebie-umysł-duszę-ciało-weź-wszystko-aby-nic-dla-nienawiś-nie-zostało 
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: NIES­PEŁNIONA MIŁOŚĆ: PIEŚCI CZY­JEŚ EGO... RA­NIĄC WŁASNĄ DUSZĘ... -Niusza


nies­peŁniona-miŁoŚĆ-pieŚci-czy­jeŚ-ego-ra­niĄc-wŁasnĄ-duszĘ
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Młodość jest tak miła, że należałoby ją uwielbiać, gdyby jej dusza i umysł były równie doskonałe co ciało. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


młodość-jest-tak-miła-że-należałoby-ją-uwielbiać-gdyby-jej-dusza-i-umysł-były-równie-doskonałe-co-ciało
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: zas­ma­kuj życia czy­niąc wciąż dob­ro innym wyg­ry­wasz Niebo... -Natuuś


zas­­kuj-życia-czy­ąc-wciąż-dob­ro-innym-wyg­ry­wasz-niebo
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Nat­chnieniem moim Twój głos, Twój umysł, Two­je ciało. Pragnę Cię dotykać zmysłowością całą, ku­sić, roz­bierać, zapamiętywać każdy szczegół Twe­go ciała i Twej duszy. Roz­koszo­wać pocałunkiem, do­tykiem, pieszczotą. Na­gością kar­mić oczy, czułością słowa, miłością serce, od­dechem ciało, us­ta ..roz­mową przez noc całą. -szaszlyk


Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Wreszcie zro­zumiał cel je­go is­tnienia: ciało jest naczy­niem za­wierającym naj­cenniej­szy skarb, ja­ki po­siadam – umysł. -B » Dan Brown » Zaginiony symbol


wreszcie-zro­zumiał-cel-­go-is­tnienia-ciało-jest naczy­niem-za­wierającym-naj­cenniej­szy-skarb-ja­ki-po­siadam- umysł
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Opętaj wil­czym wzrokiem, zniewól umysł roz­koszą, ok­ryj me ciało swą na­gością, i nie daj zmysłom spać... -Papużka


opętaj-wil­czym-wzrokiem-zniewól-umysł-roz­koszą-ok­ryj-me ciało-swą-na­gośą-i-nie daj-zmysłom-spać
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Tak więc żyję bez tłuszczów, bez mięsa czy ryb, ale czy­niąc tak czuję się całkiem nieźle. Zaw­sze wy­dawało mi się, że człowiek nie na­rodził się, aby być drapieżnikiem. -Albert Einstein


Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Każdy ból uod­parnia nas na in­ny ból, czy­niąc człowieka bezdusznym. -NightHuntress


każdy-ból-uod­parnia-nas-na in­ny-ból-czy­ąc-człowieka-bezdusznym
Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Im cięższe sta­je się ciało, tym lżej­szy sta­je się umysł. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


Umysł Ciało Czy­niąc Cytaty: Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie. -Olga Tokarczuk