Umysł Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Umysł Cytaty: To umysł zmienia zło w dobro, umysł czyni szczęśliwych bądź zdesperowanych, bogatych lub biednych. -Edmund Spenser
to-umysł-zmienia-zło-w-dobro-umysł-czyni-szczęśliwych-bądź-zdesperowanych-bogatych-lub-biednych
Umysł Cytaty: Jest je­den ma­leńki prob­lem w tym że, umysł zewnętrzny pa­mięta, co umysł w te­raz, nie pa­mięta ... -Cykam
jest-­den-­ńki-prob­lem-w tym-że-umysł-zewnętrzny-pa­mię-co umysł-w te­raz-nie pa­mię
Umysł Cytaty: Ostatecznym polem bitwy dla marketingu jest umysł i im lepiej zrozumiesz, jak działa umysł, tym lepiej zrozumiesz, na czym polega pozycjonowanie. -Jack Trout
ostatecznym-polem-bitwy-dla-marketingu-jest-umysł-i-im-lepiej-zrozumiesz-jak-działa-umysł-tym-lepiej-zrozumiesz-na-czym-polega-pozycjonowanie
Umysł Cytaty: Szty­let ra­ni ciało, słowo - umysł. -Menander
szty­let-ra­-ciało-słowo- umysł
Umysł Cytaty: Zmysły deformują, umysł kształtuje -Georges Braque
zmysły-deformują-umysł-kształtuje
Umysł Cytaty: Zmysły deformują, umysł kształtuje. -Georges Braque
zmysły-deformują-umysł-kształtuje
Umysł Cytaty: mężczyz­na podniecony umysł szalony zniekształcony  -poeta wyklęty
mężczyz­na-podniecony-umysł-szalony-zniekształcony 
Umysł Cytaty: Umysł ludzki ma szczególny pociąg do przesady. -Napoleon Bonaparte
Umysł Cytaty: Mój umysł jest moim kościołem. -Thomas Paine
mój-umysł-jest moim-kościołem
Umysł Cytaty: Umysł żywi się ciszą nocy. -Pliniusz Młodszy
Umysł Cytaty: Sztylet rani ciało, słowo - umysł. -Menander
sztylet-rani-ciało-słowo-umysł
Umysł Cytaty: Umysł żywi się ciszą nocy. -Pliniusz Młodszy
Umysł Cytaty: Ty sam odpowiadasz za swój umysł i osiągane rezultaty -Założenie NLP
ty-sam-odpowiadasz-za-swój-umysł-i-osiągane-rezultaty
Umysł Cytaty: Tyl­ko duchy po­ważne mają umysł pogodny. -Joseph Joubert
tyl­ko-duchy-po­ważne-mają-umysł-pogodny
Umysł Cytaty: Umysł także może być sferą erogenną. -Raquel Welch
umysł-także-może-być-sferą-erogenną
Umysł Cytaty: Płod­ny umysł rodzi naj­więcej chwastów. -Papillondenuit
płod­ny-umysł-rodzi-naj­więcej-chwastów
Umysł Cytaty: Tylko duchy poważne mają umysł pogodny. -Joseph Joubert
tylko-duchy-poważne-mają-umysł-pogodny
Umysł Cytaty: Monotonia cichego życia pobudza umysł do twórczości. -Albert Einstein
monotonia-cichego-życia-pobudza-umysł-do-twórczoś
Umysł Cytaty:
po­dob­no-roz­mo­wa-ze zmarłym-ot­wiera-umysł-~pa­weł-rychlica 
Umysł Cytaty: Celem edukacji jest zastąpić pusty umysł otwartym. -Malcolm Forbes
celem-edukacji-jest-zastąpić-pusty-umysł-otwartym
Umysł Cytaty: Oko widzi tylko to, co umysł gotowy jest przyjąć. -Henri Bergson
oko-widzi-tylko-to-co-umysł-gotowy-jest-przyjąć
Umysł Cytaty: Dusza po­pełnia błędy, gdy umysł jest zdemoralizowany. -Isokrates
dusza-po­pełnia-błędy-gdy-umysł-jest zdemoralizowany
Umysł Cytaty: Umysł bogów mniej ścisły niźli porachunki logiki ludzkiej. -Bolesław Leśmian
umysł-bogów-mniej-ścisły-źli-porachunki-logiki-ludzkiej
Umysł Cytaty: Świat należy do entuzjastów, którzy potrafią zachować trzeźwy umysł. -William Mcfee
Świat-należy-do-entuzjastów-którzy-potrafią-zachować-trzeźwy-umysł
Umysł Cytaty: Umysł porusza się w przedziwnym świecie, złożonym z trwogi i ekstazy. -Georges Bataille
umysł-porusza-ę-w-przedziwnym-świecie-złożonym-z-trwogi-i-ekstazy
Umysł Cytaty:
ot­wieram-umysł-i myślę-co by  na­pisać-na pa­pie­rze- ~pa­weł-rychlica 
Umysł Cytaty: Ciało się starze­je, ale umysł po­zos­ta­je nieśmiertelny. -Orochimaru  -Masashi Kishimoto
ciało ę-starze­-ale-umysł-po­zos­­-nieśmiertelny-orochimaru 
Umysł Cytaty: Umysł to potężna siła lecz bar­dzo rzad­ko wykorzystywana. -loquentia
umysł-to potężna-ła-lecz-bar­dzo-rzad­ko-wykorzystywana
Umysł Cytaty: słoneczny dotyk obudzi śpiący umysł w cza­row­ny dzień... -Ragilia
słoneczny-dotyk-obudzi-śpiący-umysł-w-cza­row­ny-dzień
Umysł Cytaty: Pom­nij zacho­wać umysł niezachwiany pośród złych przygód. -Horacy
pom­nij-zacho­wać-umysł-niezachwiany-pośród-złych-przygód
Umysł Cytaty: Sza­rość ćmi umysł kiedy dusze zbłąkane. Wiosen­ne pąki. -Papużka
sza­rość-ćmi-umysł-kiedy-dusze-zbłąkane-wiosen­ne-pąki
Umysł Cytaty: Umysł - pow­stał in­stru­ment prze­ras­tający je­go właściciela. -Alfred Russel Wallace
umysł- pow­stał-in­stru­ment-prze­ras­tający-­go-właściciela
Umysł Cytaty: Spójrz na swój umysł tak jak pe­dofil pat­rzy na dziecko. -Serj Tankian
spójrz-na swój-umysł-tak-jak pe­dofil-pat­rzy-na dziecko
Umysł Cytaty: Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze dobrze używać. -Kartezjusz
nie-wystarczy-mieć-sprawny-umysł-trzeba-go-jeszcze-dobrze-używać
Umysł Cytaty: Muzyka uspokaja umysł, ułatwia wzlot myśli, a gdy trzeba, pobudza do walki. -Agrippa Von Nettesheim
muzyka-uspokaja-umysł-ułatwia-wzlot-myśli-a-gdy-trzeba-pobudza-do-walki