Umysłu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Umysłu Cytaty: Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii. -Lin Yutang
prawdziwy-spokój-umysłu-przychodzi-po-zaakceptowaniu-najgorszego-dla-naszego-umysłu-oznacza-to-jak-sądzę-uwolnienie-energii
Umysłu Cytaty: Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu. -Fernando Pessoa
Umysłu Cytaty: Słowa są skrzydłami umysłu. -Helen Adams Keller
Umysłu Cytaty: I w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu. -Horacy
i-w-nieszczęściu-zachowuj-spokój-umysłu
Umysłu Cytaty: Przekonanie jest sumieniem umysłu. -Chamfort
przekonanie-jest-sumieniem-umysłu
Umysłu Cytaty: Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem. -Augustyn z Hippony
pragnąłem-widzieć-łami-umysłu-to-w-co-uwierzyłem
Umysłu Cytaty: Praca ciała koi zmęczenie umysłu -Feliks Feldheim
praca-ciała-koi-zmęczenie-umysłu
Umysłu Cytaty: Książki są le­kar­stwem dla umysłu. -Demokryt
książki-są ­kar­stwem-dla-umysłu
Umysłu Cytaty: Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Umysłu Cytaty: Dziewictwo jest raczej stanem umysłu. -Maxwell Anderson
Umysłu Cytaty: Ciekawość to jedna z najczęstszych cech żywotnych umysłu. -Samuel Johnson
ciekawość-to-jedna-z-najczęstszych-cech-żywotnych-umysłu
Umysłu Cytaty: Wesołość jest najlepszą higieną ciała i umysłu. -George Sand
wesołość-jest-najlepszą-higieną-ciała-i-umysłu
Umysłu Cytaty: Roztargnienie umysłu jest dowodem jego niedostatku. -Stefan Witwicki
roztargnienie-umysłu-jest-dowodem-jego-niedostatku
Umysłu Cytaty: Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu! -Galileusz
jak-wielka-jest-przenikliwość-ludzkiego-umysłu
Umysłu Cytaty: Ko­bieca dłoń zwier­ciadłem umysłu jej kochanka. -Dr Tawian Stambuła
ko­bieca-dłoń-zwier­ciadłem-umysłu-jej-kochanka
Umysłu Cytaty: Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu. -Jeanette Winterson
Świat-jest zwier­ciadłem-bo­gac­twa-umysłu
Umysłu Cytaty: Głupota jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Anonim
głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
Umysłu Cytaty: Głupota - jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Karol Irzykowski
głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
Umysłu Cytaty: Roz­tar­gnienie umysłu jest do­wodem je­go niedostatku. -Ignacy Piotr Legatowicz
roz­tar­gnienie-umysłu-jest do­wodem-­go-niedostatku
Umysłu Cytaty: ro­jowis­ko mi­liona małych ro­baczków krążących dookoła ser­ca i umysłu. -cala_ja
ro­jowis­ko-mi­liona-łych-ro­baczków-krążących-dookoła-ser­ca-i umysłu
Umysłu Cytaty: Jak wiel­ka jest prze­nik­li­wość ludzkiego umysłu!  -Galileo Galilei (Galileusz)
jak-wiel­ka-jest prze­nik­li­wość-ludzkiego-umysłu 
Umysłu Cytaty: Spokojność umysłu często jest dowodem jego tylko nieudolności. -Stefan Witwicki
spokojność-umysłu-często-jest-dowodem-jego-tylko-nieudolnoś
Umysłu Cytaty: Szcze­ry śmiech to je­dyny praw­dzi­wy od­poczy­nek umysłu. -jatoja
szcze­ry-śmiech-to ­dyny-praw­dzi­wy-od­poczy­nek-umysłu
Umysłu Cytaty: Moralność człowieka częściej zależy od jego umysłu aniżeli serca. -Stefan Witwicki
moralność-człowieka-częściej-zależy-od-jego-umysłu-aniżeli-serca
Umysłu Cytaty: Wiel­kość umysłu nie mie­rzy się centymetrem. -Bujak Bogusław
wiel­kość-umysłu-nie mie­rzy ę-centymetrem
Umysłu Cytaty: Znakomita większość ludzi znajduje się w stanie chronicznego przyćmienia umysłu. -Jan Ignacy Niecisław Baudouin De Courtenay
Umysłu Cytaty: Czys­tość umysłu prze­jawia się mocą spraw­czą ... -Cykam
czys­tość-umysłu-prze­jawia ę-mocą-spraw­czą
Umysłu Cytaty: Tylko piękne kobiety jako komplement traktują pochwałę ich umysłu. -Vittorio De Sica
tylko-piękne-kobiety-jako-komplement-traktują-pochwałę-ich-umysłu
Umysłu Cytaty: Piękno cielesne nosi zwierzęce piętno, jeżeli w głębi nie ma umysłu. -Demokryt
piękno-cielesne-nosi-zwierzę-piętno-żeli-w-głębi-nie-umysłu
Umysłu Cytaty: Gdyby bohaterowie mieli czas do umysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa. -Peter Ustinov
gdyby-bohaterowie-mieli-czas-do-umysłu-nie-byłoby-żadnego-bohaterstwa
Umysłu Cytaty: Luz i swoboda Równo­waga umysłu Uczta duchowa Krys­ty­na Sz. 25.09.2014r. -krysta
luz-i swoboda-równo­waga-umysłu-uczta-duchowa-krys­ty­na-sz-25092014r
Umysłu Cytaty: Szczęście robi dobrze ciału, ale smutek rozwija siłę umysłu. -Marcel Proust
szczęście-robi-dobrze-ciału-ale-smutek-rozwija-łę-umysłu
Umysłu Cytaty: Głupo­ta - jest też pew­nym spo­sobem używa­nia umysłu. -Karol Irzykowski
głupo­- jest też-pew­nym-spo­sobem-używa­nia-umysłu
Umysłu Cytaty: Zło leży nie w samej naturze rzeczy, lecz w odchyleniach umysłu od przyrody. -Aleksy Tołstoj
zło-ży-nie-w-samej-naturze-rzeczy-lecz-w-odchyleniach-umysłu-od-przyrody
Umysłu Cytaty: Nadzieja jest nieuf­nością człowieka wo­bec prze­widy­wań je­go umysłu. -Paul Ambroise Valéry
nadzieja-jest nieuf­nośą-człowieka-wo­bec-prze­widy­wań-­go-umysłu