Umysły Cytaty

Umysły Cytaty: Małe umysły myślą tak sa­mo. Wiel­kie umysły nie myślą podobnie. -one drop for all


małe-umysły-myślą-tak-­mo-wiel­kie-umysły-nie myślą-podobnie
Umysły Cytaty: Wdzięczne kłamstwa zaślubiają umysły ludzi. -Miguel de Cervantes


wdzięczne-kłamstwa-zaślubiają-umysły-ludzi
Umysły Cytaty: Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły. -Aldona Różanek


miłość-łączy-serca-a-przyjaźń-umysły
Umysły Cytaty: Miłość łączy ser­ca, a przy­jaźń umysły. -Aldona Różanek


miłość-łączy-ser­ca-a przy­jaźń-umysły
Umysły Cytaty: Małe umysły lu­bują się w wiel­kich słowach. -Alfred Aleksander Konar


Umysły Cytaty: Wielkie umysły zawsze narażają się na gwałtowne ataki miernoty. -Albert Einstein


wielkie-umysły-zawsze-narażają-ę-na-gwałtowne-ataki-miernoty
Umysły Cytaty: Nasze umysły są jak spadochrony – działają tylko, gdy są otwarte -Thomas Dewer


nasze-umysły-są-jak-spadochrony-działają-tylko-gdy-są-otwarte
Umysły Cytaty: Nauka ot­wiera nam umysły, które po­zamy­kały kiedyś religie. -NietzscheFryderyk


nauka-ot­wiera-nam-umysły-które-po­zamy­kały-kiedyś-religie
Umysły Cytaty: Nauka ot­wiera umysły, które przez wieki po­zamy­kały religie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


nauka-ot­wiera-umysły-które-przez-wieki-po­zamy­kały-religie
Umysły Cytaty: Niektóre umysły są jak ekspresy - mkną tak szybko, iż trudno zauważyć, że są puste. -Gilbert Cesbron


niektóre-umysły-są-jak-ekspresy-mkną-tak-szybko-iż-trudno-zauważyć-że-są-puste
Umysły Cytaty: Słabiej wzrusza umysły to, co wchodzi uszami, niż to, co podpada pod wierne oczy. -Horacy


słabiej-wzrusza-umysły-to-co-wchodzi-uszami-ż-to-co-podpada-pod-wierne-oczy
Umysły Cytaty: Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje poszanowanie twórczości. -Jeremy Bentham


umysły-twórcze-najlepiej-rozwijają-ę-tam-gdzie-istnieje-poszanowanie-twórczoś
Umysły Cytaty: Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje prawdziwe poszanowanie twórczości. -Hans Selye


umysły-twórcze-najlepiej-rozwijają-ę-tam-gdzie-istnieje-prawdziwe-poszanowanie-twórczoś
Umysły Cytaty: Wielkie umysły mają cele, inni mają życzenia -Washington Irving


wielkie-umysły-mają-cele-inni-mają-życzenia
Umysły Cytaty: Tyl­ko słab­sze umysły śpieszą się, by wy­jaśniać to co osob­li­we i skom­pli­kowa­ne przez pry­mityw­ne pojęcie bytów nadprzyrodzonych. -Howard Philip Lovecraft


tyl­ko-słab­sze-umysły-śpieszą-ę-by wy­jaśniać-to co osob­li­we-i skom­pli­kowa­ne-przez-pry­mityw­ne-pojęcie-bytów
Umysły Cytaty: Są nieszczęścia i smutki tak bezbrzeżne, że aby je zrozumieć, trzeba samemu stanąć nad przepaścią i widzieć, jak co dnia, co godzina giną w jej czarnej otchłani podniosłe umysły i serca. -Melania Parczewska


Umysły Cytaty: Umysły kobiece raczej analityczne niż dążące do syntezy, nie wiążą posiadanej wiedzy w jedną całość, w strukturę mniej więcej jednolitą. Znów powtórzę nie bierzmy tu pod uwagę wybitnych indywidualności -Anonim


Umysły Cytaty: Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi. -Tadeusz Peiper