Uniknąć Nieszczęścia Cytaty

Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Nie ma drogi dla śmiertelnych, by uniknąć nieszczęścia losu. -Sofokles


nie-drogi-dla-śmiertelnych-by-uniknąć-nieszczęścia-losu
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia. -Alighieri Dante


nie-większego-nieszczęścia-ż-wspominać-dni-szczęśliwe-w-czas-nieszczęścia
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Gdy nie jes­teś wsta­nie uniknąć prob­le­mu, trze­ba cho­ciaż uniknąć sta­nia się prob­le­mem dla in­nych. Z cyk­lu po­wieści


gdy-nie jes­teś-wsta­nie-uniknąć-prob­­mu-trze­ba-cho­ciaż-uniknąć-sta­nia ę-prob­­mem-dla-in­nych-z-cyk­lu-po­wieś
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę. -Montesquieu


Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Trudno uniknąć choroby swojego stulecia.  -Stendhal


trudno-uniknąć-choroby-swojego-stulecia-
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Trudno uniknąć choroby swojego stulecia. -Henri Stendhal


trudno-uniknąć-choroby-swojego-stulecia
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Trud­no uniknąć cho­roby swo­jego stulecia. -Stendhal (Henri Beyle)


Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: His­to­ria świata jest sumą te­go, cze­go można było uniknąć. -Bertrand Russell


his­to­ria-świata-jest sumą-te­go-cze­go-można-było-uniknąć
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Szczęście składa się ze wspomnień nieszczęść, których zdołaliśmy uniknąć. -Anne Louise Stael - Holstein


szczęście-składa-ę-ze-wspomnień-nieszczęść-których-zdołaliśmy-uniknąć
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Historia świata jest sumą tego, czego można było uniknąć. -Bertrand Russell


historia-świata-jest-sumą-tego-czego-można-było-uniknąć
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Historia jest to również suma tego, czego można było uniknąć. -Konrad Adenauer


historia-jest-to-również-suma-tego-czego-można-było-uniknąć
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Nie boję się uniknąć zimnego strasznego kielicha, z którego mam wypić odurzenie śmierci. -Johann Wolfgang Goethe


nie-boję-ę-uniknąć-zimnego-strasznego-kielicha-z-którego-mam-wypić-odurzenie-śmierci
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Bo miłość nie zna, co to jej najwyższa miara, póki wciąż cudzych spojrzeń uniknąć się stara. -John Donne


bo-miłość-nie-zna-co-to-jej-najwyższa-miara-póki-wciąż-cudzych-spojrzeń-uniknąć-ę-stara
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Us­ta są wro­tami nieszczęścia. -Autor nieznany


Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Du­ma jest cnotą nieszczęścia. -Francois Rene de Chateaubriand


Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Duma jest cnotą nieszczęścia. -Francois Chateaubriand


Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Pośpiech jest ojcem nieszczęścia. -Herodot


pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia
Uniknąć Nieszczęścia Cytaty: Geniusz nie chroni od nieszczęścia. -Stanisław Jerzy Lec