Uniknąć Cytaty

Uniknąć Cytaty: Gdy nie jes­teś wsta­nie uniknąć prob­le­mu, trze­ba cho­ciaż uniknąć sta­nia się prob­le­mem dla in­nych. Z cyk­lu po­wieści


gdy-nie jes­teś-wsta­nie-uniknąć-prob­­mu-trze­ba-cho­ciaż-uniknąć-sta­nia ę-prob­­mem-dla-in­nych-z-cyk­lu-po­wieś
Uniknąć Cytaty: Trudno uniknąć choroby swojego stulecia.  -Stendhal


trudno-uniknąć-choroby-swojego-stulecia-
Uniknąć Cytaty: Trudno uniknąć choroby swojego stulecia. -Henri Stendhal


trudno-uniknąć-choroby-swojego-stulecia
Uniknąć Cytaty: Nie ma drogi dla śmiertelnych, by uniknąć nieszczęścia losu. -Sofokles


nie-drogi-dla-śmiertelnych-by-uniknąć-nieszczęścia-losu
Uniknąć Cytaty: Trud­no uniknąć cho­roby swo­jego stulecia. -Stendhal (Henri Beyle)


Uniknąć Cytaty: His­to­ria świata jest sumą te­go, cze­go można było uniknąć. -Bertrand Russell


his­to­ria-świata-jest sumą-te­go-cze­go-można-było-uniknąć
Uniknąć Cytaty: Szczęście składa się ze wspomnień nieszczęść, których zdołaliśmy uniknąć. -Anne Louise Stael - Holstein


szczęście-składa-ę-ze-wspomnień-nieszczęść-których-zdołaliśmy-uniknąć
Uniknąć Cytaty: Historia jest to również suma tego, czego można było uniknąć. -Konrad Adenauer


historia-jest-to-również-suma-tego-czego-można-było-uniknąć
Uniknąć Cytaty: Historia świata jest sumą tego, czego można było uniknąć. -Bertrand Russell


historia-świata-jest-sumą-tego-czego-można-było-uniknąć
Uniknąć Cytaty: Nie boję się uniknąć zimnego strasznego kielicha, z którego mam wypić odurzenie śmierci. -Johann Wolfgang Goethe


nie-boję-ę-uniknąć-zimnego-strasznego-kielicha-z-którego-mam-wypić-odurzenie-śmierci
Uniknąć Cytaty: Bo miłość nie zna, co to jej najwyższa miara, póki wciąż cudzych spojrzeń uniknąć się stara. -John Donne


bo-miłość-nie-zna-co-to-jej-najwyższa-miara-póki-wciąż-cudzych-spojrzeń-uniknąć-ę-stara
Uniknąć Cytaty: Nie ma dro­gi dla śmier­telnych, by uniknąć nie­szczęścia losu. -Sofokles


nie- dro­gi-dla-śmier­telnych-by uniknąć-nie­szczęścia-losu
Uniknąć Cytaty: Nie ma ta­kiego for­te­lu, do które­go nie od­wołałby się człowiek, aby uniknąć pra­cy zwa­nej myśleniem. -Thomas Alva Edison


nie- ­kiego-for­te­lu-do które­go-nie od­wołałby ę-człowiek-aby uniknąć-pra­cy-zwa­nej-myśleniem
Uniknąć Cytaty: Nie ma takiego fortelu, do którego nie odwołałby się człowiek, aby uniknąć pracy zwanej myśleniem. -Thomas Edison


nie-takiego-fortelu-do-którego-nie-odwołałby-ę-człowiek-aby-uniknąć-pracy-zwanej-myśleniem
Uniknąć Cytaty: Nie war­to mar­twić się czymś, cze­go nie można uniknąć. Dość będzie zmar­twień, kiedy to już nastąpi. -Trudi Canavan


nie-war­to-mar­twić ę-czymś-cze­go-nie można-uniknąć-dość będzie-zmar­twień-kiedy-to już-nastąpi
Uniknąć Cytaty: Mało jest zalet, których by Polacy nie mieli, i mało błędów, których udałoby im się uniknąć. -Winston Churchill


mało-jest-zalet-których-by-polacy-nie-mieli-i-ło-błędów-których-udałoby-im-ę-uniknąć
Uniknąć Cytaty: Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć. -Winston Churchill


jest-niewiele-cnót-których-polacy-nie-posiadają-i-niewiele-pomyłek-których-udało-im-ę-uniknąć
Uniknąć Cytaty: ...człowiek może się po­sunąć o wiele da­lej, by uniknąć te­go, cze­go się boi, niżby zys­kać to, cze­go pragnie. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


człowiek-może ę-po­sunąć-o wiele-da­lej-by uniknąć-te­go-cze­go ę-boi-żby-zys­kać-to-cze­go-pragnie