Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty

Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Up­ra­wianie non­sensu ni­weczy zdol­ność je­go rozumienia. -Jerzy Urban


up­ra­wianie-non­sensu-­weczy-zdol­ność-­go-rozumienia
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu. -Stefan Pacek


prawda-że-nie-sensu-żyć-bez-sensu-ale-i-bezsensem-jest-chcieć-wcześniej-śmierci-ż-sprawdzenia-sensu
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Pra­wo ni­weczy absolut. -Paladin


Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go. -Edgar Lee Master


nadanie-sensu-życiu-może-doprowadzić-do-szaleństwa-ale-życie-bez-sensu-jest-torturą-niepokoju-i-próżnych-pragnień-jest-łodzią-pragnącą
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu. -Tadeusz Różewicz


leżałem-w-ubraniu-na-łóżku-i-myśłem-o-tym-że-stoją-rożne-meble-żą-książki-wiszą-obrazy-ale-to-wszystko-nie-sensu-ja-też-żę-i-tez
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Siłow­nia-uszczes­li­wianie na siłę... -sprajtka


siłow­nia-uszczes­li­wianie-na łę
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Up­ra­wianie miłości wy­maga więcej ta­len­tu niż do­wodze­nie armią. -Ninon de Lenclos


up­ra­wianie-miłoś-wy­maga-więcej-­len­-ż-do­wodze­nie-armią
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu. -John S. Dunne


Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Sława ziemska jest jak wiatru wianie, co raz z tej strony, raz z owej zalata. -Alighieri Dante


sława-ziemska-jest-jak-wiatru-wianie-co-raz-z-tej-strony-raz-z-owej-zalata
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Sława ziem­ska jest jak wiat­ru wianie, co raz z tej stro­ny, raz z owej załata. -Alighieri Dante


sława-ziem­ska-jest jak wiat­ru-wianie-co raz-z tej stro­ny-raz-z owej-załata
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Świat nie ma sensu, sens ma sztuka. -Krzysztof Wierzyński


Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Życie nabiera sensu dopiero w wyobraźni. -Dana Dumitriu


Życie-nabiera-sensu-dopiero-w-wyobraź
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Bez celu i sensu podróżować nie warto. -Michał Radgowski


bez-celu-i-sensu-podróżować-nie-warto
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Życie bez marzeń pozbawione jest sensu. -Anonim


Życie-bez-marzeń-pozbawione-jest-sensu
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Kiedy się kocha, wszystko dookoła nabiera coraz głębszego sensu. -Paulo Coelho


kiedy-ę-kocha-wszystko-dookoła-nabiera-coraz-głębszego-sensu
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod -Aldous Huxley


często-szuka-ę-sensu-życia-przy-pomocy-bezsensownych-metod
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod. -Aldous Huxley


często-szuka-ę-sensu-życia-przy-pomocy-bezsensownych-metod
Up­ra­wianie Non­sensu Ni­weczy Cytaty: Poezja - to są krótkie spięcia sensu między słowami, raptowna regeneracja pierwotnych mitów. -Bruno Schulz


poezja-to-są-krótkie-spięcia-sensu-między-słowami-raptowna-regeneracja-pierwotnych-mitów