Upa­dałeś Cytaty

Upa­dałeś Cytaty: Kiedy upa­dałeś ja po­mogłam Ci się pod­nieść. Mając nadzieję, że sy­tuac­ja kiedyś się od­wróci i to Ty mi pomożesz. Te­raz ja upa­dam, a Ciebie nie ma... -opuszczona


kiedy-upa­dałeś-ja po­mogłam-ci ę-pod­nieść-mając nadzieję-że sy­tuac­ja-kiedyś ę-od­wró-i to ty mi pomożesz-te­raz
Upa­dałeś Cytaty: - Przep­raszam, że nie mogę Ci nicze­go dać... - Och, prze­cież dałeś mi więcej niż kto­kol­wiek. Dałeś mi to, cze­go nig­dy nikt mi nie da­je: czas, uśmiech, zwykłą obec­ność. Dob­rze jest czuć, że się dla ko­goś coś znaczy. Że jest się kimś. -patt_


Upa­dałeś Cytaty: Jak al­ko­holik upa­ja się al­ko­holem, tak ja upa­jam się Twoim za­pachem kiedy jes­teś przy mnie na wy­ciągnięcie ręki. -opuszczona


jak-al­ko­holik-upa­ja ę-al­ko­holem-tak-ja upa­jam ę-twoim-za­pachem-kiedy-jes­teś-przy-mnie-na wy­ągnięcie-ręki
Upa­dałeś Cytaty: Po­co brałam od Ciebie nadzieje? Wie­działam, że to mat­ka głupców. Myślałam, ze tros­ki me roz­wiejesz, a Ty do­dałeś mi tyl­ko smutku. -MyslacaWierszem


po­co-brałam-od ciebie-nadzieje-wie­działam-że to mat­ka-głupców-myśłam-ze tros­ki-me roz­wiejesz-a-ty do­dałeś-mi tyl­ko
Upa­dałeś Cytaty: Niektóre myśli upa­jają się wiecznością. -LiaMort


niektóre-myśli-upa­jają ę-wiecznośą
Upa­dałeś Cytaty: codziennie, upa­damy, uby­wamy, gi­niemy, znikamy. -thrillofit


codziennie-upa­damy-uby­wamy-gi­niemy-znikamy
Upa­dałeś Cytaty: Z każdym kap­slem na glebę, Upa­da ka­wałek Ciebie... -Wojtek_


z każdym-kap­slem-na glebę-upa­da-ka­wałek-ciebie
Upa­dałeś Cytaty: Naj­pierw upa­damy, aby po­tem wstać. -szajbuss


naj­pierw-upa­damy-aby po­tem-wstać
Upa­dałeś Cytaty: Ranę za­dałeś, ranę otrzymasz. -Ajschylos


ranę-za­dałeś-ranę-otrzymasz
Upa­dałeś Cytaty: Te­go, co naj­ważniej­sze nie da się upa­miętnić na zdjęciach... -Zielona15


te­go-co naj­ważniej­sze-nie da ę-upa­miętnić-na zdjęciach
Upa­dałeś Cytaty: Upa­dek mo­ral­ny to źródło no­wych sys­temów społecznych. -Sakaguchi Ango


upa­dek-mo­ral­ny-to źródło-no­wych-sys­temów-społecznych
Upa­dałeś Cytaty: Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą. Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś. -Paulina_Ksiezniczka1997


jeśli-nap­rawdę-cze­goś-prag­niesz-mu­sisz-o to wal­czyć-całym-sobą-jeśli-pod­dałeś ę-na pier­wszej-przeszkodzie-oz­nacza-to
Upa­dałeś Cytaty: Głębo­ki upa­dek pro­wadzi często do wiel­kiego szczęścia. -Johann Wolfgang Goethe


głębo­ki-upa­dek-pro­wadzi-często-do wiel­kiego-szczęścia
Upa­dałeś Cytaty: Ty Pa­nie choć Bo­giem jesteś W naszym ciele bezsilny Upa­dasz tak często Wiedząc jedno:


Upa­dałeś Cytaty: Boże, pomóż mi, bo już upa­dam pod ciężarem mo­jego krzyża dziennego. -blanejszyna


boże-pomóż-mi-bo już-upa­dam-pod-ężarem-mo­jego-krzyża-dziennego
Upa­dałeś Cytaty: Pod­dałeś się emoc­jom, po­niosła cię złość biała; Nie dziw się więc, mój dro­gi, że te­raz nie masz ciała. fraszka zro­zumiała dla ko­jarzących AlienRacers. -SirNobody


pod­dałeś ę-emoc­jom-po­niosła-ę-złość-biała-nie-dziw ę-więc-mój-dro­gi-że te­raz-nie masz-ciała-fraszka-zro­zumiała-dla
Upa­dałeś Cytaty: Gdy upa­dasz na dno pa­miętaj, z dna się le­piej od­bić i wypłynąć na sze­rokie wody. -Ryder


gdy-upa­dasz-na dno-pa­miętaj-z dna ę-­piej-od­bić-i wypłynąć-na sze­rokie-wody
Upa­dałeś Cytaty: Bez­radność... Tak trud­no pat­rzeć jak ktoś blis­ki upa­da i nie móc mu pomóc... -ciemna_strona_dobra


bez­radność-tak trud­no-pat­rzeć-jak ktoś-blis­ki-upa­da-i nie móc-mu pomóc