Upadamy I Podnosimy Cytaty

Upadamy I Podnosimy Cytaty: Miłość niesie w sobie ogromny ładunek tajemnej siły, mocy, która wynosi poświęcenie ponad majestat Boga, prawa, społeczeństwa. To za jej sprawą jesteśmy pokorni, wytrwali, silni i ulegli, upadamy i podnosimy się, żyjemy i przebaczamy. -Barbara Rosiek


Upadamy I Podnosimy Cytaty: Przy­jaciel- to ta­ka oso­ba, która stoi z wy­ciągniętą ręką kiedy my upadamy. -opuszczona


przy­jaciel-to ­ka-oso­ba-która-stoi-z wy­ągniętą-ręką-kiedy-my upadamy
Upadamy I Podnosimy Cytaty: Wykształcenie to sposób, w który nasze uprzedzenia podnosimy na wyższy stopień. -Laurance Peter


wykształcenie-to-sposób-w-który-nasze-uprzedzenia-podnosimy-na-wyższy-stopień
Upadamy I Podnosimy Cytaty: Największym powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie upadamy, ale to, że potrafimy się po upadku podnieść. -Konfucjusz


największym-powodem-do-chwały-nie-jest-to-że-nigdy-nie-upadamy-ale-to-że-potrafimy-ę-po-upadku-podnieść
Upadamy I Podnosimy Cytaty: Niebo spada nam na głowę nie po to, a by się z nami bawić, ale po to, aby nas podziwiać kiedy się podnosimy. -Anonim


niebo-spada-nam-na-głowę-nie-po-to-a-by-ę-z-nami-bawić-ale-po-to-aby-nas-podziwiać-kiedy-ę-podnosimy
Upadamy I Podnosimy Cytaty: Przet­rwać mu­simy, bo tym miłość jest. Cza­sem upa­damy i wza­jem­nie podnosimy. Ot­rzep z kurzu cier­pli­wość i przebaczenie. Bo niez­nośne by­wają dusze po­ranione, które tym życiem są trochę zmęczone. -Kamila 6