Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty

Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Nie­szczęścia, tak zwa­ne życiowe, to star­cie naszej upar­tej wo­li z naszym przeznaczeniem. -Wacław Berent


nie­szczęścia-tak-zwa­ne-życiowe-to star­cie-naszej-upar­tej-wo­li-z naszym-przeznaczeniem
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Cierpienie nie jest naszym celem ostatecznym. Szczęście jest naszym przeznaczeniem. -Leon Bloy


cierpienie-nie-jest-naszym-celem-ostatecznym-szczęście-jest-naszym-przeznaczeniem
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Nieszczęścia, tak zwane życiowe, to starcie naszej upartej woli z naszym przeznaczeniem. -Wacław Berent


nieszczęścia-tak-zwane-życiowe-to-starcie-naszej-upartej-woli-z-naszym-przeznaczeniem
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: nie ma pośpiechu zdążymy spot­kać się z naszym przeznaczeniem zaspokojenie naszych nieugaszo­nych pragnień jest zapisane w DNA kosmosu nie spiesz się poczekaj na właściwy przystanek chwili kiedy czas roz­chy­li płatki a zapachy stwardnieją w krop­li czasu *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Podwójne zabezpieczenie sukcesu: dotrzymywanie kroku naszym słowom i słowa naszym krokom. -Władysław Grzeszczyk


podwójne-zabezpieczenie-sukcesu-dotrzymywanie-kroku-naszym-słowom-i-słowa-naszym-krokom
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Naszym obowiązkiem jest kształtowanie charakteru. Godne życie jest naszym wielkim i wspaniałym arcydziełem. -Michel de Montaigne


naszym-obowiązkiem-jest-kształtowanie-charakteru-godne-życie-jest-naszym-wielkim-i-wspaniałym-arcydziełem
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Ten co jest naszym panem, jest i wrogiem naszym. -Jean De La Fontaine


ten-co-jest-naszym-panem-jest-i-wrogiem-naszym
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Przeszłość Wypędzo­na za drzwi Upar­cie puka  -rzekoma ona


przeszłość-wypędzo­na-za drzwi-upar­cie-puka 
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Dla kobiety miłość jest przeznaczeniem. -Nicolo Tommaseo


dla-kobiety-miłość-jest-przeznaczeniem
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Przeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność. -Tadeusz Konwicki


przeznaczeniem-inteligentnego-człowieka-jest-samotność
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu


charakter-człowieka-jest-jego-przeznaczeniem
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Wszystko dzieje się zgodnie z przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu


wszystko-dzieje-ę-zgodnie-z-przeznaczeniem
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Cha­rak­ter człowieka jest je­go przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu


cha­rak­ter-człowieka-jest ­go-przeznaczeniem
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Kiedy coś upar­cie gaśnie - zaufaj is­kier­ce nadziei. -Wojciech Bartoszewski


kiedy-coś-upar­cie-gaśnie- zaufaj-is­kier­-nadziei
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: My jes­teśmy twórca­mi włas­ne­go szczęścia i na­zywa­my je przeznaczeniem. -Benjamin Disraeli


my jes­teśmy-twórca­mi-włas­ne­go-szczęścia-i na­zywa­my- przeznaczeniem
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Przeznaczeniem Francji jest być ciężarem i kłopotem dla świata. -Jean Giraudoux


przeznaczeniem-francji-jest-być-ężarem-i-kłopotem-dla-świata
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Przeznaczeniem kłamstwa jest rodzić dalsze, coraz to nowe, bez końca. -Emil Zola


przeznaczeniem-kłamstwa-jest-rodzić-dalsze-coraz-to-nowe-bez-końca
Upar­tej Wo­li Z naszym Przeznaczeniem Cytaty: Gdyby ludzie mogli kierować własnym przeznaczeniem, mielibyśmy tylko świętych i bohaterów. -Robert Louis Stevenson


gdyby-ludzie-mogli-kierować-własnym-przeznaczeniem-mielibyśmy-tylko-świętych-i-bohaterów