Urasta Do Potęgi Króla Cytaty

Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla Piasta! -Stanisław Wyspiański


Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Po­zyc­ja to pa­radoks świata me­go lu­du, og­ra­nicze­nie naszej potęgi wy­nikające z głodu tej właśnie potęgi. Osiąga sieją przez zdradę, a ona czy­ni po­dat­ny­mi na zdradę tych, którzy zdradzi­li wcześniej. Ci naj­potężniej­si w Menzo­ber­ranzan spędzają całe dnie na ogląda­niu się przez ra­mię, by ochro­nić się przed szty­leta­mi, które mogłyby wbić się w ich plecy. A śmierć cze­ka zwyk­le z przodu. -Robert Anthony Salvatore


Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Kiedy próbu­jemy nap­ra­wić je­den błąd, stwarza­my ko­lej­ne, których nie sposób uniknąć. Tak więc nap­ra­wianie błędów można naz­wać także gra­niem w szachy. Przed roz­poczęciem gdy mu­sisz us­ta­lić tak­tykę do wyg­ra­nej. Po­tem trze­ba pil­no­wać by nie stra­cić wielu pionków i naj­ważniej­sze­go Króla. Jeśli nasza tak­ty­ka jest zła - stra­cimy Króla i wszys­tkie in­ne pionki. -Paulina_Ksiezniczka1997


Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Chciały żaby króla, dostały bociana. -Anonim


chciały-żaby-kró-dostały-bociana
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Chciały żaby króla, dos­tały bociana. -Ezop


chciały-żaby-kró-­ły-bociana
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Zero podniesione do potęgi jest nieobliczalne. -Urszula Zybura


zero-podniesione-do-potęgi-jest-nieobliczalne
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Jedna godzina wystarczy do obalenia potęgi. -Anonim


jedna-godzina-wystarczy-do-obalenia-potęgi
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Ze­ro pod­niesione do potęgi jest nieobliczalne. -Urszula Zybura


ze­ro-pod­niesione-do potęgi-jest nieobliczalne
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Błazen znający swoje rzemiosło zyskuje sławę nie mniejszą od króla. -Krystyna Sylwestrzak


błazen-znający-swoje-rzemiosło-zyskuje-sławę-nie-mniejszą-od-kró
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Dobroć nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński


są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński


są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Dob­roć nie może wypływać ze słabości, tyl­ko z potęgi. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Ukryte poczucie potęgi bywa nieskończenie rozkoszniejsze niż jawna władza. -Fiodor Dostojewski


ukryte-poczucie-potęgi-bywa-nieskończenie-rozkoszniejsze-ż-jawna-władza
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Sa­tyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, Wiel­bi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka. -Ignacy Krasicki


sa­tyra-prawdę-mówi-względów ę-wyrzeka-wiel­bi-urząd-czci-kró-lecz-sądzi-człowieka
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Instytucja Króla, strażnika Praw i Tradycji, naczelnika Hierarchii państwowej ma być wiadomym znakiem solidarności społecznej. -Julian Babiński


instytucja-kró-strażnika-praw-i-tradycji-naczelnika-hierarchii-państwowej-być-wiadomym-znakiem-solidarnoś-społecznej
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: Nieszczęśliwi, którym z jednej strony króla, który się na senatory swe do broni porywa, a z drugiej bać trzeba cara. -Janusz Radziwiłł


nieszczęśliwi-którym-z-jednej-strony-kró-który-ę-na-senatory-swe-do-broni-porywa-a-z-drugiej-bać-trzeba-cara
Urasta Do Potęgi Króla Cytaty: W epoce potęgi atomowej byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw. -Jan XXIII


w-epoce-potęgi-atomowej-byłoby-nonsensem-uważać-wojnę-za-odpowiedni-środek-przywrócenia-naruszonych-praw