Usłyszane  Cytaty

Usłyszane  Cytaty: - Pan­no czy pani? - Pa­ni, trzy­mam męża w piw­ni­cy. *usłyszane  -NieBędęJulią


 pan­no-czy-pani-pa­-trzy­mam-męża-w piw­­cy-usłyszane 
Usłyszane  Cytaty: Wczo­raj to już historia... Jut­ro to wiel­ka tajemnica... A dziś? Dziś to dar losu... _______________________________ usłyszane  -daru


wczo­raj-to już-historia-jut­ro-to wiel­ka-tajemnica-a-dziś-dziś-to dar-losu-usłyszane 
Usłyszane  Cytaty: Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane  -impolite


jak ę-ko­goś-kocha-to trze­ba-o niego-wal­czyć-na­wet jak sta­wia-opór-trze­ba scho­wać-dumę-do kie­sze­-i wy­ągnąć