Usłyszeć Cytaty

Usłyszeć Cytaty: za da­leko by usłyszeć, za blis­ko by dostrzec  -zuzus


za da­leko-by usłyszeć-za blis­ko-by dostrzec 
Usłyszeć Cytaty: Chcę tyl­ko usłyszeć:


chcę-tyl­ko-usłyszeć-dob­rze-że jesteś 
Usłyszeć Cytaty: Żeby człowieka usłyszeć, wystarczy go wysłuchać zamiast przesłuchiwać. -Jacek Wejroch


Żeby-człowieka-usłyszeć-wystarczy-go-wysłuchać-zamiast-przesłuchiwać
Usłyszeć Cytaty: Kocham pus­te naz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć Boga. -Waldemar Łysiak


kocham-pus­te-naz­wy- tyl­ko-w nich-pot­ra­fię-usłyszeć-boga
Usłyszeć Cytaty: `Naj­gor­sze KOCHAM CIĘ ja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia.. -bluecaffe


`naj­gor­sze-kocham-ciĘ-ja­kie-można-usłyszeć-to to z przyzwyczajenia
Usłyszeć Cytaty: Bóg mówi często tak cicho, ze łatwo można Go nie usłyszeć. -Karl Rahner


bóg-mówi-często-tak-cicho-ze-łatwo-można-go-nie-usłyszeć
Usłyszeć Cytaty: Tak często mówię to co in­ni chcą usłyszeć, że sa­ma już nie wiem co z te­go jest prawdą. -Aleksandra_Czarna


tak-często-mówię-to co in­-chcą-usłyszeć-że ­-już-nie wiem-co z te­go-jest prawdą
Usłyszeć Cytaty: Jes­tem up­rzej­my dla ludzi, jeśli tyl­ko są na ty­le blis­ko, żeby mnie usłyszeć. -Rafał Kosik


jes­tem-up­rzej­my-dla-ludzi-śli-tyl­ko-są na ty­-blis­ko-żeby-mnie-usłyszeć
Usłyszeć Cytaty: • 


 -by-zro­zumieć-ludzi-trze­ba-sta­rać ę-usłyszeć-to-cze­go-nig­dy-nie mówią 
Usłyszeć Cytaty: Jeżeli głęboko zastanowisz się, co chciałbyś usłyszeć na swoim pogrzebie, znajdziesz swoją definicję sukcesu. -Stephen R. Covey


jeżeli-głęboko-zastanowisz-ę-co-chciałbyś-usłyszeć-na-swoim-pogrzebie-znajdziesz-swoją-definicję-sukcesu
Usłyszeć Cytaty: Przy­puszczal­nie kiedy się zas­ta­nowię, co chcę po­wie­dzieć, ty wy­myślisz, co chcesz usłyszeć. -Jeanette Winterson


przy­puszczal­nie-kiedy ę-zas­­nowię-co chcę-po­wie­dzieć-ty wy­myślisz-co chcesz-usłyszeć
Usłyszeć Cytaty: I wielką, i dobrą nadzieją jest usłyszeć w duszy Cichy Głos mówiący, że nie będę cze­kała wieczność. -szantiil


i wielką-i dobrą-nadzieją-jest usłyszeć-w duszy-cichy-głos-mówiący-że nie będę-cze­kała-wieczność
Usłyszeć Cytaty: Py­tając ko­goś o sa­mopoczu­cie, miej świado­mość te­go, że od­po­wiedź nie zaw­sze będzie ta­ka jaką chciałbyś usłyszeć. -respirer


py­tając-ko­goś-o ­mopoczu­cie-miej-świado­mość-te­go-że od­po­wiedź-nie zaw­sze-będzie-­ka-jaką-chciałbyś-usłyszeć
Usłyszeć Cytaty: Usłyszeć Twe myśli i zro­zumieć Twój świat.. może znaj­dzie się tam miej­sce dla mnie??  -stokrotka123


usłyszeć-twe-myśli-i zro­zumieć-twój-świat-może znaj­dzie ę-tam-miej­sce-dla-mnie 
Usłyszeć Cytaty: Krzyknęłam w gęstych przy­goto­waniach na jut­rzej­szy wieczór. Nie mogę te­raz! A on: Ja po pros­tu bar­dzo lu­bię Twój głos i chciałem go usłyszeć.. -mrs.cervisiam


krzyknęłam-w gęstych-przy­goto­waniach-na jut­rzej­szy-wieczór-nie-mogę-te­raz-a-on-ja-po pros­-bar­dzo-lu­bię-twój-głos
Usłyszeć Cytaty: Przez bramę wie­czności, prze­nika słowo we wszys­tkich języ­kach, które można usłyszeć, nie ty­le co w mil­cze­niu, a w głębo­kiej kon­tem­plac­ji ... -Cykam


przez-bramę-wie­cznoś-prze­nika-słowo-we wszys­tkich-języ­kach-które-można-usłyszeć-nie ty­-co w mil­cze­niu-a w głębo­kiej
Usłyszeć Cytaty: Miłość to siła i poświęcenie. Kochać kogoś może oznaczać powiedzenie mu czegoś, czego nie chce usłyszeć. Miłość to odwaga wypowiedzieć:


miłość-to-ła-i-poświęcenie-kochać-kogoś-może-oznaczać-powiedzenie-mu-czegoś-czego-nie-chce-usłyszeć-miłość-to-odwaga-wypowiedzieć
Usłyszeć Cytaty: Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co stworzył oko!? Ps 94,9 -Biblia


nie-usłyszeć-ten-który-ucho-wszczepił-nie-widzieć-ten-co-stworzył-oko-ps-949