Ust Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ust Cytaty: Dawniej podania przekazywano z ust do ust - dziś z biurka na biurko. -Anonim
dawniej-podania-przekazywano-z-ust-do-ust-dziś-z-biurka-na-biurko
Ust Cytaty: Pogłos­ka rośnie przechodząc z ust do ust. -Wergiliusz
pogłos­ka-rośnie-przechodząc-z ust-do ust
Ust Cytaty: Pogłoska rośnie przechodząc z ust do ust. -Wergiliusz
pogłoska-rośnie-przechodząc-z-ust-do-ust
Ust Cytaty: Mrugnęła powieka błysk oczu, czer­wień ust w ser­cu zos­tał kadr Musnęły dłonie, krótki styk, is­kra, spięcie po­jawiło się napięcie Krótkie dwa słowa, z ust do uszu, a wciąż brzmią nag­rało się w sercu, a może to tyl­ko echo ?  -szpiek
Ust Cytaty: NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 15.05.2016r. Kwitną akacje. Ich aro­mat jest prawie Słodyczą Twych ust. Z na­mi nasz sens A wo­limy iść przez mgłę Drogą do Emaus Maj - rozśpiewana Na­bożeństwem majowym Krzyżokapliczka Pszczoła pi­je miód Kielichem tulipana My z naszych ust Czas zapatrzenia Og­niomis­trz zachód słońca Ko­ro­nu­je dzień  -fyrfle
Ust Cytaty: Na gra­nicy zmysłów Gdy us­ta ust szukają Prosząc o pocałunek Błogości się oddają Słod­kie zniewolenie Od­dech powstrzymuje Jest niczym jak narkotyk Fi­nezją nam smakuje W czułym dotyku De­likat­nym miłym Us­ta ust spragnione Rozsądek utraciły Ma­leńki tatuaż Jak od­bi­cie w lustrach Bo po pocałunku Smak zos­tał na us­tach ... -misiek45
Ust Cytaty: Kiedyś pro­wadzi­liśmy ta­kie roz­mo­wy, szep­cząc so­bie prawdę z ust do ust, w po­wol­nych uścis­kach po­miłos­nych; a dzi­siaj - dzi­siaj wszys­tko na zim­no, pięć metrów ciem­nej pus­tki po­między na­mi, ona na­wet nie może na mnie spoj­rzeć, ja zaś zas­ta­nawiam się nad kłamstwami. -Jacek Dukaj
Ust Cytaty: Ona w białej pościeli spląta­na, ta­ka gorąca , rozgrzana On noszący głowę w chmu­rach, rozmarzony Ona cze­kała na niego od ra­na do późnej nocy On jak zwyk­le spóźniony lecz jej spragniony Ona słowa­mi zachęca i ust nie od­ry­wa od ust je­go On zachwy­co­ny pos­tawą swo­jej ko­biety nur­ku­je w jej biust Oni całują się na­miętnie lecz to ko­niec już z ta­kim miłym akcentem... றiℓℓ... -mill
Ust Cytaty: Mądrości dzieje się z upływem czasu krzywda większa niż głupocie. Nie od razu, kiedy mądrość jeszcze walczy o swoje miejsce - dopiero kiedy je zajmie, kiedy stanie się dla wszystkich przekonywająca, kiedy zacznie być powtarzana z ust do ust, z księgi do księgi, z pokolenia na pokolenie. Blednie wówczas biedactwo, wiotczeje, więdnie, zamienia się w banalną oczywistość, która nikogo ani ziębi ani grzeje. -Wisława Szymborska
Ust Cytaty: Już nie czy­tam z Twoich ust, mie­szka­nie me wy­pełniają in­ne kłamstwa. Dłonie już mi nie drżą, pęka szklanka stoję za fi­ranką, dos­trze­gam Twój kunszt. Żywię urazę, ale z każdym spoj­rze­niem ona znika nies­te­ty, już nie czy­tasz z moich ust a ja nie słyszę Twoich obaw. Czuję Twoją obcość, nie dzieli­my się już paranoją. -dream-er
Ust Cytaty: Smak ust Smak słod­kiej gruszki Sok ściekające po ustach Dot­knę ich palcami Po­całuję namiętnie Te od­bi­te od taf­li szy­by z naprzeciwka Tańczy po two­jej twarzy Pal­ce do­tykają ust Sma­kuję sok Do­tykam war­ga­mi pale Za­mykam oczy Podchodzisz Całujesz To ja miałem to zro­bić Wstydzę się swoich myśli Ot­wieram jed­nak oczy i pat­rzę odważnie Sma­kuje te­raz ciebie Władysław An­drzej Bobrzycki  -Władysław Andrzej
Ust Cytaty: Wys­tar­czyło muśnięcie, by obudzić pragnienie. Ogarnęło mnie pożądanie do Twoich słod­kich ust, wbi­jających mi słowa pros­to w skroń. Splet­liśmy nasze litery, ut­ka­liśmy pro­zai­czne dyskursy, ok­ry­liśmy się ciepłymi sentencjami przed hal­nym mil­cze­niem świata. Nie ma­my li­ny, kle­ju, magnesu, prze­powied­ni, błogosławieństwa bóstw. Nie ma rozmów w czte­ry oczy, ani na­wet w dwo­je ust. Skle­ceni pod zdaniami prze­syłamy je li­nią serce-serce. -Eshja
Ust Cytaty: Spust Do ust lub na biust... -poeta wyklęty
Ust Cytaty: Ufamy pocałunkom tylko z pierwszych ust. -Urszula Zybura
ufamy-pocałunkom-tylko-z-pierwszych-ust
Ust Cytaty: Religia - niestety - przesunęła się z serca do ust. -Mark Twain
religia-niestety-przesunęła-ę-z-serca-do-ust
Ust Cytaty: z soczys­tych ust szczęścia nie spijesz  -Starlight
z soczys­tych-ust-szczęścia-nie spijesz 
Ust Cytaty: Gdy woda sięga ust, głowa do góry! -Stanisław Jerzy Lec
Ust Cytaty: Ziewanie: jedyna możliwość otwierania ust dla niektórych mężów. -Maurice Chevalier
ziewanie-jedyna-możliwość-otwierania-ust-dla-niektórych-mężów
Ust Cytaty: w krainie cudów zmie­rzch let­ni za­padł z wdziękiem na ust świtanie  -Maverick123
w krainie-cudów-zmie­rzch-let­-za­padł-z wdziękiem-na-ust-świtanie 
Ust Cytaty: Przy­tyka dłoń do ust, przełyka ciszę, tra­wi ją w NIEpokoju. -Papużka
przy­tyka-dłoń-do ust-przełyka-ciszę-tra­wi-ją w niepokoju
Ust Cytaty: Sple­cione dłonie, Us­ta szu­kające ust -  Życie u celu. -fyrfle
sple­cione-dłonie-us­-szu­kają-ust- -Życie-u celu
Ust Cytaty: Ściągnij kaj­da­ny ze swoich ust, niech mówią to co krzyczy serce. -respirer
Śągnij-kaj­da­ny-ze swoich-ust-niech-mówią-to co krzyczy-serce
Ust Cytaty: W kąci­kach mych ust mieni się perłowa łza.. -bluecaffe
w ką­kach-mych-ust-mieni ę-perłowa-łza
Ust Cytaty: Niech ci raczej ząb z ust wyleci niż brzydkie słowo. -Pietro Aretino
niech-raczej-ząb-z-ust-wyleci-ż-brzydkie-słowo
Ust Cytaty: Niech ci raczej ząb z ust wyleci, niż brzydkie słowo. -Pietro Aretino
niech-raczej-ząb-z-ust-wyleci-ż-brzydkie-słowo
Ust Cytaty: Naj­bar­dziej ra­nią słowa wy­powie­dziane z ust najbliższych. -PróbujPatrzećKolorowo
naj­bar­dziej-ra­ą-słowa-wy­powie­dziane-z ust-najbliższych
Ust Cytaty: Ser­ca w uścisku Uniosły kąci­ki ust Roz­jaśniły mrok K.A.Sz. 21.09.2015r. -Cris
ser­ca-w uścisku-uniosły-ką­ki-ust-roz­jaśły-mrok-kasz-21092015r
Ust Cytaty: Pączkują bazie Śnieżny płatek musnął ust Pta­ki w gałązkach K.A.Sz. 23.02.2016r. -Cris
pączkują-bazie-Śnieżny-płatek-musnął-ust-pta­ki-w gałązkach-kasz-23022016r
Ust Cytaty: Niech ci raczej ząb z ust wy­leci, niż brzyd­kie słowo. -Pietro Aretino
niech- raczej-ząb-z ust-wy­leci-ż-brzyd­kie-słowo
Ust Cytaty: Odbiorą nam chleb od ust, jeżeli nie nauczymy się nim, dzielić. -Julius Dopfner kard
odbiorą-nam-chleb-od-ust-żeli-nie-nauczymy-ę-nim-dzielić
Ust Cytaty: szu­kając twych ust zna­lazłem się w ser­cu is­to­cie trwania  -bez.odwagi
szu­kając-twych-ust-zna­lazłem ę-w ser­cu-is­to­cie-trwania 
Ust Cytaty: Kwitną akacje. Ich aro­mat jest prawie Słodyczą Twych ust. -fyrfle
kwitną-akacje-ich-aro­mat-jest prawie-słodyczą-twych-ust
Ust Cytaty: długowłosy buntowniku, szarp dla mnie stru­nami, zachłysnę się Twoją ta­jem­niczą wyobraźnią na­wilżę pod­niebienie duszą Twoją, niewyżyty poeto! szarp moimi wyz­na­niami, z Twoich ust spiję każdą sy­labę up­ragnioną, wyczekaną na­siąknę in­spi­racją byś zachwy­cał mną oczy a Ty z ust moich spij nat­chnienie, pożądaj mnie! złączy­my się w poemat, la­birynt słów, szeptów na­miętnych, ro­man­tyczny draniu! szarp moimi zmysłami...oddychając, pat­rząc, mówiąc, dotykając... splączmy żyły w war­kocz, niech krew się zmiesza, niech zakrzepnie  -wenaa01
Ust Cytaty: Słodycz za­nurze­niem ust przyg­ry­zam bezczelnie szep­tem słonym oplatam krzyk­liwą niena­wiścią i miłością w chci­wym żarze i mroźnym od­da­leniu chłodem w prag­nieniu do­tyka­nia stóp sprag­niona krop­li ciała jed­ności wypełnienia skrzydła rozpościeram za­haczając o księżyc szukając led­wo widoczna noc z dniem kołysze miłość mądra w roz­wiązłej nocy cho­wa swe ob­licze pod pióropuszem rzęs okurzo­nych cieniem w za­ciem­nieniu od­wie­dzam piekło szu­kając skraw­ka Ciebie by znów za­piąć po os­tatni guzik roz­koszy ust żywych miękkich od miłości   -prohibitum amor
Ust Cytaty: `Koszto­wałam twoich słod­kich ust po­między drob­ny­mi krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe
`koszto­wałam-twoich-słod­kich-ust-po­między-drob­ny­mi-krop­­mi-deszczu-miłoś