Ustaje Cytaty

Ustaje Cytaty: Gdzie się oręż odzywa ustaje praw mowa. -Szymon Szymonowicz


Ustaje Cytaty: Jest ta­ki rodzaj krzy­ku, które­go echo nig­dy nie ustaje. -never


jest-­ki-rodzaj-krzy­ku-które­go-echo-nig­dy-nie ustaje
Ustaje Cytaty: Gdzie ustaje modlitwa, tam przestaje istnieć chrześcijaństwo i kończy się także kapłaństwo. -Julius Dopfner kard


gdzie-ustaje-modlitwa-tam-przestaje-istnieć-chrześcijaństwo-i-kończy-ę-także-kapłaństwo
Ustaje Cytaty: Miłość to pro­ces. Roz­wi­ja się długo, trwa krótko i nad­spodziewa­nie szyb­ko ustaje. -Tadeusz Markowski


miłość-to pro­-roz­wi­ja ę-długo-trwa-krótko-i nad­spodziewa­nie-szyb­ko-ustaje
Ustaje Cytaty: Gdy ustaje tolerancja dla tolerancji, nastaje tolerancja przemocy. -Tadeusz Kotarbiński


gdy-ustaje-tolerancja-dla-tolerancji-nastaje-tolerancja-przemocy
Ustaje Cytaty: Ból złym sędzią, jeżeli mu nie schlebiać głośno. Nie ustaje, a tylko podejrzenia rosną. -Jean Baptiste Racine


ból-złym-sędzią-żeli-mu-nie-schlebiać-głośno-nie-ustaje-a-tylko-podejrzenia-rosną
Ustaje Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja-skrzydła-przysiada-w-duszy-i-śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nigdy-nie-ustaje-a-jej-najsłodsze-dźwięki-słychać-nawet-podczas
Ustaje Cytaty: Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość. -Paweł Św


miłość-nigdy-nie-ustaje-tak-więc-trwają-wiara-nadzieja-miłość-te-trzy-z-nich-zaś-największa-jest-miłość
Ustaje Cytaty: Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu


wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje
Ustaje Cytaty: Pokój, spokój i doznania Jęki, krzy­ki i wyznania Ciała z sobą połączone Ona i on w swym żywiole. Moc­no, os­tro zajebiście Słychać śmie­chy tak ogniste Ruchy, trzas­ki i sprężyny Lecą zza ścian os­tre kpiny Nag­le cisza ta ustaje Noc się zbliża sen nastaje. The­bes­tka­siaa 08.12.2015  -Thebestkasiaa


Ustaje Cytaty: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. . -Paweł Św