Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty

Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Nic, co jako poezja jest harmonijnie skomponowane, nie da się z danego języka przełożyć na drugi bez całkowitej utraty wdzięku i harmonii. -Alighieri Dante


nic-co-jako-poezja-jest-harmonijnie-skomponowane-nie-da-ę-z-danego-języka-przełożyć-na-drugi-bez-całkowitej-utraty-wdzięku-i-harmonii
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Nic, co ja­ko poez­ja jest har­mo­nij­nie skom­po­nowa­ne, nie da się z da­nego języ­ka przełożyć na dru­gi bez całko­witej ut­ra­ty wdzięku i harmonii. -Alighieri Dante


nic-co ja­ko-poez­ja-jest har­mo­nij­nie-skom­po­nowa­ne-nie da ę-z da­nego-języ­ka-przełożyć-na dru­gi-bez-całko­witej
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Najpełniejsza wdzięku jest nieśmiałość. -Anonim


najpełniejsza-wdzięku-jest-nieśmiałość
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Jedni kochają do utraty zmysłów, inni dopiero po ich utracie. -Janusz Gaudyn


jedni-kochają-do-utraty-zmysłów-inni-dopiero-po-ich-utracie
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Kto nie lęka się utraty życia, zdolen jest odjąć je drugiemu. -Savinien Cyrano De Bergerac


Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Sukces jest zdolnością do przejścia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmu -Winston Churchill


sukces-jest-zdolnośą-do-przejścia-od-jednej-porażki-do-drugiej-bez-utraty-entuzjazmu
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Wdzięk jest promieniowaniem wewnętrznej harmonii. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Miłość jest najbardziej dźwięczną ze wszystkich harmonii. -Honore de Balzac


miłość-jest-najbardziej-dźwięczną-ze-wszystkich-harmonii
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Kobieta chce być kochana bez powodu, dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego, że ona jest. -Henri Frederic Amiel


kobieta-chce-być-kochana-bez-powodu-dobrych-manier-wdzięku-inteligencji-ale-dlatego-że-ona-jest
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu -Winston Churchill


sukces-polega-na-przechodzeniu-od-porażki-do-porażki-bez-utraty-entuzjazmu
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii. -Artur Schopenhauer


człowiek-tylko-z-samym-sobą-jest-w-zupełnej-harmonii
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Człowiek tyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmonii. -Arthur Schopenhauer


człowiek-tyl­ko-z ­mym-sobą-jest w zu­pełnej-harmonii
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Szczęście występuje, gdy to co myślisz, to co mówisz i to co robisz jest w harmonii -Mahatma Gandhi


szczęście-występuje-gdy-to-co-myślisz-to-co-mówisz-i-to-co-robisz-jest-w-harmonii
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Piękno bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty. -Ninon De Lenclos


piękno-bez-wdzięku-jest-jak-haczyk-bez-przynęty
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Piękność bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty. -Ralph Waldo Emerson


piękność-bez-wdzięku-jest-jak-haczyk-bez-przynęty
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Podróże są diabelskim wynalazkiem człowieka, który pod względem nieprzyjemności, zmęczenia, niebezpieczeństw, utraty czasu, szarpaniny nerwowej da się porównać tylko z pobytem na wojnie. -Henri Millon Montherlant


Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest. -Henri Frédéric Amiel


ko­bieta-chce-być-kocha­na-bez-po­wodu-dob­rych-­nier-wdzięku-in­te­ligen­cji-ale-dla­tego-że ona-jest
Utraty Wdzięku I Harmonii Cytaty: Co masz czynić, by nie być inteligentnym, dowcipnym, nie mieć wdzięku itd? Bądź zarozumiały. -Pierre Augustin Beaumarchais


co-masz-czynić-by-nie-być-inteligentnym-dowcipnym-nie-mieć-wdzięku-itd-bądź-zarozumiały