Utraty Wdzięku I Cytaty

Utraty Wdzięku I Cytaty: Nic, co jako poezja jest harmonijnie skomponowane, nie da się z danego języka przełożyć na drugi bez całkowitej utraty wdzięku i harmonii. -Alighieri Dante


nic-co-jako-poezja-jest-harmonijnie-skomponowane-nie-da-ę-z-danego-języka-przełożyć-na-drugi-bez-całkowitej-utraty-wdzięku-i-harmonii
Utraty Wdzięku I Cytaty: Najpełniejsza wdzięku jest nieśmiałość. -Anonim


najpełniejsza-wdzięku-jest-nieśmiałość
Utraty Wdzięku I Cytaty: Jedni kochają do utraty zmysłów, inni dopiero po ich utracie. -Janusz Gaudyn


jedni-kochają-do-utraty-zmysłów-inni-dopiero-po-ich-utracie
Utraty Wdzięku I Cytaty: Kto nie lęka się utraty życia, zdolen jest odjąć je drugiemu. -Savinien Cyrano De Bergerac


Utraty Wdzięku I Cytaty: Sukces jest zdolnością do przejścia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmu -Winston Churchill


sukces-jest-zdolnośą-do-przejścia-od-jednej-porażki-do-drugiej-bez-utraty-entuzjazmu
Utraty Wdzięku I Cytaty: Kobieta chce być kochana bez powodu, dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego, że ona jest. -Henri Frederic Amiel


kobieta-chce-być-kochana-bez-powodu-dobrych-manier-wdzięku-inteligencji-ale-dlatego-że-ona-jest
Utraty Wdzięku I Cytaty: Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu -Winston Churchill


sukces-polega-na-przechodzeniu-od-porażki-do-porażki-bez-utraty-entuzjazmu
Utraty Wdzięku I Cytaty: Piękność bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty. -Ralph Waldo Emerson


piękność-bez-wdzięku-jest-jak-haczyk-bez-przynęty
Utraty Wdzięku I Cytaty: Piękno bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty. -Ninon De Lenclos


piękno-bez-wdzięku-jest-jak-haczyk-bez-przynęty
Utraty Wdzięku I Cytaty: Podróże są diabelskim wynalazkiem człowieka, który pod względem nieprzyjemności, zmęczenia, niebezpieczeństw, utraty czasu, szarpaniny nerwowej da się porównać tylko z pobytem na wojnie. -Henri Millon Montherlant


Utraty Wdzięku I Cytaty: Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest. -Henri Frédéric Amiel


ko­bieta-chce-być-kocha­na-bez-po­wodu-dob­rych-­nier-wdzięku-in­te­ligen­cji-ale-dla­tego-że ona-jest
Utraty Wdzięku I Cytaty: Co masz czynić, by nie być inteligentnym, dowcipnym, nie mieć wdzięku itd? Bądź zarozumiały. -Pierre Augustin Beaumarchais


co-masz-czynić-by-nie-być-inteligentnym-dowcipnym-nie-mieć-wdzięku-itd-bądź-zarozumiały
Utraty Wdzięku I Cytaty: Piękno bez wdzięku - to wędka bez przynęty. -Ninon De Lenclos


piękno-bez-wdzięku-to-wędka-bez-przynęty
Utraty Wdzięku I Cytaty: Nie da się kochać całą duszą bez uszczuplenia, a nawet utraty tego, co się kocha, ponieważ treścią życia jest znikanie. -Pascal Laine


nie-da-ę-kochać-całą-duszą-bez-uszczuplenia-a-nawet-utraty-tego-co-ę-kocha-ponieważ-treśą-życia-jest-znikanie
Utraty Wdzięku I Cytaty: Har­mo­nia ma przy­wilej, ryt­mu i wdzięku, więc cóż za mar­notras­two byłoby o nią nie dbać ... -Cykam


har­mo­nia- przy­wilej-ryt­mu-i wdzięku-więc-cóż-za mar­notras­two-byłoby-o ą-nie dbać
Utraty Wdzięku I Cytaty: Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty. -Agnieszka Lisak


człowiek-jest do te­go-stop­nia-egois­tyczny-że stojąc-nad-gro­bem-przy­jaciela-pot­ra­fi-płakać-nad-sobą-z po­wodu-­go-utraty
Utraty Wdzięku I Cytaty: Wymyśliliśmy wszystko, by zapomnieć o śmierci. I zapomnieliśmy. I cieszymy się z utraty pamięci, i śmiejemy się z ludzi, którzy nie wymyślili nic, ale wierzą w inny początek i koniec. -Kazimierz Wierzyński


Utraty Wdzięku I Cytaty: Nic, co ja­ko poez­ja jest har­mo­nij­nie skom­po­nowa­ne, nie da się z da­nego języ­ka przełożyć na dru­gi bez całko­witej ut­ra­ty wdzięku i harmonii. -Alighieri Dante


nic-co ja­ko-poez­ja-jest har­mo­nij­nie-skom­po­nowa­ne-nie da ę-z da­nego-języ­ka-przełożyć-na dru­gi-bez-całko­witej