Uważać Cytaty

Uważać Cytaty: Swe gęsi za łabędzie uważać każdy rad. -Remigiusz Kwiatkowski


Uważać Cytaty: Szczęście: nie uważać zwykłych zmar­twień za katastrofy. -Andre Maurois


szczęście-nie uważać-zwykłych-zmar­twień-za katastrofy
Uważać Cytaty: w go­nit­wie za szczęściem za­pom­niałam uważać na falstarty... -wesolutka214


w go­nit­wie-za szczęściem-za­pom­niałam-uważać-na falstarty
Uważać Cytaty: Trzeba uważać, aby miłość nie spłonęła w domowym ognisku. -Regina Kantarska-Koper


trzeba-uważać-aby-miłość-nie-spłonęła-w-domowym-ognisku
Uważać Cytaty: Naj­częściej to brak po­kus ku­si człowieka do te­go, by uważać się za cnotliwego. -aforystokrata


naj­częściej-to brak-po­kus-ku­-człowieka-do te­go-by uważać ę-za cnotliwego
Uważać Cytaty: Nie ma powodu, by uważać, że fantazje łoża są bardziej dziwaczne od kulinarnych. -Alphonse de Sade


nie-powodu-by-uważać-że-fantazje-łoża-są-bardziej-dziwaczne-od-kulinarnych
Uważać Cytaty: Ro­biąc z siebie bo­hate­ra trze­ba uważać by nie wyjść na frajera. -Ryder


ro­biąc-z siebie-bo­hate­ra-trze­ba-uważać-by nie wyjść-na frajera
Uważać Cytaty: Byle podmuch wiatru może zgasić lampę - trzeba dobrze uważać. -Antoine De Saint - Exupery


byle-podmuch-wiatru-może-zgasić-lampę-trzeba-dobrze-uważać
Uważać Cytaty: Twierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, albowiem w niczyim interesie nie leży, by uważać je za fałszywe. -Charles Louis Montesquieu


twierdzenia-matematyczne-uważane-są-za-prawdziwe-albowiem-w-niczyim-interesie-nie-ży-by-uważać-za-fałszywe
Uważać Cytaty: Aby pozyskać ludzi, należy ich uważać za takich, za jakich sami siebie uważają. -William Faulkner


aby-pozyskać-ludzi-należy-ich-uważać-za-takich-za-jakich-sami-siebie-uważają
Uważać Cytaty: Za istotę ludzką może uważać się tylko ten, kto chce być wolny. -Nikos Kazantzakis


za-istotę-ludzką-może-uważać-ę-tylko-ten-kto-chce-być-wolny
Uważać Cytaty: Mężczyzna nie lubi, aby w domu był ktoś nudniejszy od niego. Trzeba na to bardzo uważać. -Magdalena Samozwaniec


mężczyzna-nie-lubi-aby-w-domu-był-ktoś-nudniejszy-od-niego-trzeba-na-to-bardzo-uważać
Uważać Cytaty: W epoce potęgi atomowej byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw. -Jan XXIII


w-epoce-potęgi-atomowej-byłoby-nonsensem-uważać-wojnę-za-odpowiedni-środek-przywrócenia-naruszonych-praw
Uważać Cytaty: Ten, kto skacze z radości, powinien uważać, by grunt nie usunął mu się spod nóg. -Stanisław Jerzy Lec


ten-kto-skacze-z-radoś-powinien-uważać-by-grunt-nie-usunął-mu-ę-spod-nóg
Uważać Cytaty: Mężczyz­na nie lu­bi, aby w do­mu był ktoś nud­niej­szy od niego. Trze­ba na to bar­dzo uważać. -Magdalena Samozwaniec


mężczyz­na-nie lu­bi-aby w do­mu-był-ktoś-nud­niej­szy-od niego-trze­ba na to bar­dzo-uważać
Uważać Cytaty: Wolność to dobra rzecz, dlatego trzeba bardzo uważać, ażeby nikt nie brał jej sobie za wiele. -Henryk Mann


wolność-to-dobra-rzecz-dlatego-trzeba-bardzo-uważać-ażeby-nikt-nie-brał-jej-sobie-za-wiele
Uważać Cytaty: Wyrozumiałość jest najinteligentniejszą z cnót. Pozwalam sobie uważać tę cnotę za jedną z najrzadziej spotykanych, jeśli nie najrzadszą ze wszystkich. -Joseph Conrad


wyrozumiałość-jest-najinteligentniejszą-z-cnót-pozwalam-sobie-uważać-tę-cnotę-za-jedną-z-najrzadziej-spotykanych-śli-nie-najrzadszą-ze
Uważać Cytaty: Ślub - od tej chwili dziewczyna nie tylko przestaje uważać na innych mężczyzn, lecz nawet tego jednego zaczyna zaniedbywać. -Helen Rowland


Ślub-od-tej-chwili-dziewczyna-nie-tylko-przestaje-uważać-na-innych-mężczyzn-lecz-nawet-tego-jednego-zaczyna-zaniedbywać