Uważaj Cytaty

Uważaj Cytaty: Nie uważaj się za mądre­go, jeśli nie masz od­wa­gi naz­wać siebie głup­cem i nie uważaj się za głup­ca, jeśli nig­dy nie naz­wiesz siebie mądrym. -aforystokrata


nie-uważaj ę-za mądre­go-śli-nie masz-od­wa­gi-naz­wać-siebie-głup­cem-i nie uważaj ę-za głup­ca-śli-nig­dy-nie naz­wiesz
Uważaj Cytaty: Pat­rz w gwiaz­dy, ale uważaj na drogę. -Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus)


Uważaj Cytaty: Pojedyncze dni uważaj za osobne żywoty. -Seneka


pojedyncze-dni-uważaj-za-osobne-żywoty
Uważaj Cytaty: Uważaj­cie na smu­tek. To wada. -Gustaw Flaubert


Uważaj Cytaty: Jeżeli ci trudno zrozumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa. -Demokryt


jeżeli-trudno-zrozumieć-pochwały-to-uważaj-za-pochlebstwa
Uważaj Cytaty: Nie uważaj siebie za wielkiego na podstawie cienia o zachodzie. -Pitagoras


nie-uważaj-siebie-za-wielkiego-na-podstawie-cienia-o-zachodzie
Uważaj Cytaty: Jeżeli ci trud­no zro­zumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa. -Demokryt


jeżeli- trud­no-zro­zumieć-pochwały-to uważaj- za pochlebstwa
Uważaj Cytaty: Do tańca trze­ba dwoj­ga, więc uważaj z kim tańczysz. -AnDree


do ńca-trze­ba-dwoj­ga-więc-uważaj-z kim-ńczysz
Uważaj Cytaty: Uważaj, go­niąc za mo­tylem możesz po­dep­tać kwiaty. -Who


uważaj-go­ąc-za mo­tylem-możesz-po­dep­ć-kwiaty
Uważaj Cytaty: Uważaj, by się nie dostać pod czyjeś koło szczęścia. -Stanisław Jerzy Lec


uważaj-by-ę-nie-dostać-pod-czyjeś-koło-szczęścia
Uważaj Cytaty: Nie uważaj, że dlatego, iż człowiek umiera, jest obojętne jak żyje. -Anna Kowalska


nie-uważaj-że-dlatego-iż-człowiek-umiera-jest-obojętne-jak-żyje
Uważaj Cytaty: Uważaj abyś w po­goni za per­fek­cją, nie za­bił sa­mego siebie. -respirer


uważaj-abyś-w po­goni-za per­fek­cją-nie za­bił-­mego-siebie
Uważaj Cytaty: Uważaj cnotę za bar­dziej godną zaufa­nia niż przysięgę. -Solon


uważaj-cnotę-za bar­dziej-godną-zaufa­nia-ż-przysięgę
Uważaj Cytaty: Dochodząc po nit­ce do kłębka uważaj, żeby się ni­komu nie nawinąć. -Jacek Wejroch


dochodząc-po nit­-do kłębka-uważaj-żeby ę-­komu-nie nawinąć
Uważaj Cytaty:


nig­dy-­kogo-nie uważaj-za gor­sze­go-bo do różnych-rzeczy-ludzie-są wte­dy-zdolni 
Uważaj Cytaty: Kiedy podskakujesz z radości, to uważaj, aby ci kto spod nóg ziemi nie usuną. -Anonim


kiedy-podskakujesz-z-radoś-to-uważaj-aby-kto-spod-nóg-ziemi-nie-usuną
Uważaj Cytaty: Uśmiech też rani Więc uważaj na swój śmiech Gdy nie znasz granic  -matijah


uśmiech-też-rani-więc-uważaj-na swój-śmiech-gdy-nie znasz-granic 
Uważaj Cytaty: Uważaj, by twój pro­ces myśle­nia nie toczył się prze­ciw­ko tobie. -Marian Karczmarczyk


uważaj-by twój-pro­-myś­nia-nie toczył ę-prze­ciw­ko-tobie