Uwierz Cytaty

Uwierz Cytaty: Uwierz, abyś mógł zrozumieć. -Augustyn Św


Uwierz Cytaty: Uwierz mi wiem co to znaczy cier­pieć z miłości. Właści­wie to z jej braku... -opuszczona


uwierz-mi wiem-co to znaczy-cier­pieć-z miłoś-właś­wie to z jej-braku
Uwierz Cytaty: Nie bój się życia. Uwierz, że war­to życ, a two­ja wiara spra­wi, że tak będzie. -William James


nie-bój ę-życia-uwierz że war­to-życ-a two­ja-wiara-spra­wi-że tak-będzie
Uwierz Cytaty:


nig­dy-nie mów-że to niemożli­we- otwórz-umysł-i uwierz-w to-że to jest możli­we-~pa­weł-rychlica 
Uwierz Cytaty: Wspom­nienia uśpij. Uwierz piękno cze­ka cię. Dob­re życie - bierz! Krys­ty­na Sz. 05.11.2014r. -krysta


wspom­nienia-uśpij-uwierz-piękno-cze­ka-ę-dob­re-życie- bierz-krys­ty­na-sz-05112014r
Uwierz Cytaty: Uchyl ser­ce swe Jak w siódmym niebie - uwierz Anioł chro­ni cię Krys­ty­na Sz. 03.08.2014r. -krysta


uchyl-ser­-swe-jak-w ódmym-niebie- uwierz-anioł-chro­-ę-krys­ty­na-sz-03082014r
Uwierz Cytaty: Nie bój się życia. Uwierz, że to życie jest war­te te­go, aby je przeżyć, a two­ja wiara cię w tym umocni. -Henry James


nie-bój ę-życia-uwierz że to życie-jest war­te-te­go-aby  przeżyć-a two­ja-wiara-ę-w tym-umocni
Uwierz Cytaty: Uwierz mi. Nie mam dziewięciu żyć. Nie mu­sisz sprawdzać. -agusia96


uwierz-mi-nie mam-dziewięciu-żyć-nie mu­sisz-sprawdzać
Uwierz Cytaty: Uwierz, za­nim Ciebie nie poz­nała, nie miała ty­le roz­cza­rowa­nia w oczach. -Riot


uwierz-za­nim-ciebie-nie poz­nała-nie miała-ty­-roz­cza­rowa­nia-w oczach
Uwierz Cytaty: Uwierz mi na słowo: najgłupsza kobieta potrafi kierować mądrym mężczyzną, ale trzeba bardzo mądrej kobiety, by kierować głupcem. -Rudyard Kipling


uwierz-mi-na-słowo-najgłupsza-kobieta-potrafi-kierować-mądrym-mężczyzną-ale-trzeba-bardzo-mądrej-kobiety-by-kierować-głupcem
Uwierz Cytaty: Spójrz cza­sami wy­soko w niebo, ot­rzyj swo­je resztki łez i uwierz, że gdy skończy się dzień uśmie­chniesz się !. -AnDree


spójrz-cza­sami-wy­soko-w niebo-ot­rzyj-swo­-resztki-łez-i-uwierz-że gdy-skończy ę-dzień-uśmie­chniesz ę
Uwierz Cytaty: Te­raz jak­byśmy roz­ma­wiali tak twarzą w twarz, to uwierz mi mil­czałabym. Nie umiem mówić kiedy się tak uśmiecham. -opuszczona


te­raz-jak­byśmy-roz­­wiali-tak-twarzą-w twarz-to uwierz-mi mil­czałabym-nie umiem-mówić-kiedy ę-tak-uśmiecham
Uwierz Cytaty: Jeśli twoja przeszłość Cię nie zadowala, zapomnij teraz o niej. Wyobraź sobie nową historię swego życia i uwierz w nią. Skoncentruj się jedynie na chwilach, w których osiągałeś to, czego pragnąłeś - i ta siła pomoże ci zdobyć to, czego chcesz. -Paulo Coelho


Uwierz Cytaty: Cza­sem nie wys­tar­cza sta­rać się ze wszys­tkich sił... Trze­ba po­myśleć, czy ci o których wal­czysz, chcą te­go i czy są te­go war­ci. Jeśli nie - od­puść so­bie. Uwierz, nie warto. -Zielona15


Uwierz Cytaty: Uwierz mi Mała, ja na to wszys­tko za­robie sama! Na to wszys­tko co Ty już masz, ale nie przez swój staż. To ro­bota Twoich rodziców, których kiedyś mi­niesz ulicą, nie zwra­cając na nich naj­mniej­szej uwa­gi . -NieBędęJulią


Uwierz Cytaty: Na­wet nie wiesz, jak dużo możesz... Wys­tar­czy tyl­ko nie pat­rzeć na opi­nię in­nych.... Tak nap­rawdę możesz wszys­tko, tyl­ko uwierz w siebie i dąż do ce­lu, a świat będzie Twój  -Roman1992


Uwierz Cytaty: Gdy miłość cię woła, idź za jej głosem, choćby cię wiodła po ostrych kamieniach. Uwierz miłości, gdy mówi do ciebie, choćby jej wołanie rozwiało sny twoje, choćby jej wicher połamał twoje gałęzie. -Khalil Gibran


Uwierz Cytaty: Mi­mo, że nie jes­teście już ra­zem - mówisz o nim bez przer­wy, śni ci się po no­cach, nie możesz przes­tać o nim myśleć, wspo­minasz spędzo­ne ra­zem dni. I upar­cie twier­dzisz, że go już nie kochasz. Uwierz! To jest miłość, nie zap­rzeczaj temu!  -Zielona15