W Głębi Ducha Cytaty

W Głębi Ducha Cytaty:


w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
W Głębi Ducha Cytaty: W głębi ducha zawsze się pozostaje kimś bardzo młodym. Moi sędziwi przyjaciele zwierzyli mi się, że czasem odczuwają swe własne ciało i twarze jak przebranie. -Jeanne Moreau


w-głębi-ducha-zawsze-ę-pozostaje-kimś-bardzo-młodym-moi-sędziwi-przyjaciele-zwierzyli-mi-ę-że-czasem-odczuwają-swe-własne-ciało-i-twarze
W Głębi Ducha Cytaty:


Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
W Głębi Ducha Cytaty: To straszli­wa praw­da, iż cier­pienie do­daje głębi naszym myślom i nieod­parte­go uro­ku ry­som, że na­syca tem­br głosu. Pod wa­run­kiem jed­nak, że wcześniej nie wy­pali op­ty­miz­mu, ducha i wyob­raźni, a także sza­cun­ku wo­bec pros­tych, jed­nakże nieo­dzow­nych prze­jawów życia. -R » Anne Rice » Królowa potępionych


W Głębi Ducha Cytaty: Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra. -Geoffrey Huntington


każda-re­ligia-za­wiera-prawdę-gdyż-wy­wodzi ę-z ducha-a ła-ducha-pochodzi-od dobra
W Głębi Ducha Cytaty: Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje. -Juliusz Słowacki


wszystko-przez-ducha-i-dla-ducha-stworzone-jest-a-nic-dla-cielesnego-celu-nie-istnieje
W Głębi Ducha Cytaty: Spokój ducha do­cenisz, gdy go stra­cisz, ale gdy stra­cisz ducha, spo­koju nie zaz­nasz ... -Cykam


spokój-ducha-do­cenisz-gdy-go stra­cisz-ale-gdy-stra­cisz-ducha-spo­koju-nie zaz­nasz
W Głębi Ducha Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w głębi-duszy-jest plotkarzem
W Głębi Ducha Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem
W Głębi Ducha Cytaty: Błoto stwarza czasem pozory głębi. -Stanisław Jerzy Lec


W Głębi Ducha Cytaty: To, czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu


W Głębi Ducha Cytaty: A w głębi duszy tli się mała is­kier­ka nadziei. -Zielona15


a w głębi-duszy-tli ę-ła-is­kier­ka-nadziei
W Głębi Ducha Cytaty: Można się znaleźć na dnie nie osiągnąwszy głębi. -Stanisław Jerzy Lec


można-ę-znaleźć-na-dnie-nie-osiągnąwszy-głębi
W Głębi Ducha Cytaty: To czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu


W Głębi Ducha Cytaty: Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać. -Renata Szuman - Fikus


z-własnej-głębi-także-trzeba-nauczyć-ę-wydobywać
W Głębi Ducha Cytaty: Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy. -Anonim


radość-tkwi-nie-w-rzeczach-ale-w-głębi-naszej-duszy
W Głębi Ducha Cytaty:


w głębi-duszy-każdy-z nas- w so­bie-zło~pa­weł-rychlica 
W Głębi Ducha Cytaty: Jakże być silną sko­ro w głębi serca... ...niemoc panuje?  -to_tylko_łzy


jakże-być-silną-sko­ro-w głębi-serca-niemoc-panuje