W Głębi Serca Naprawdę Cytaty

W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank


wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Jakże być silną sko­ro w głębi serca... ...niemoc panuje?  -to_tylko_łzy


jakże-być-silną-sko­ro-w głębi-serca-niemoc-panuje 
W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. -Jan Paweł II


człowiek-szuka-miłoś-bo-w-głębi-serca-wie-że-tylko-miłość-może-uczynić-go-szczęśliwym
W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Jak przej­rzys­ty strumień przepływasz prze­ze mnie wzrokiem utonęłam w ich głębi nie raz aż po na­gość serca  -Puaro


jak-przej­rzys­ty-strumień-przepływasz-prze­ze-mnie-wzrokiem-utonęłam-w ich-głębi-nie raz-aż-po na­gość-serca 
W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Kobieta milcząca czyni najlepiej. Ta naprawdę i ta pozornie mądra, albowiem milczenie czyni wrażenie głębi i pokrywa najgłębiej płytkość, przy czym nadaje kobiecie nieprzeparty urok nieodgadnionego sfinksa. -Felicja Stendingowa


W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca. -Anonim


co-to-jest-miłość-to-spacer-podczas-bardzo-drobniutkiego-deszczu-człowiek-idzie-idzie-i-dopiero-po-pewnym-czasie-orientuje-ę-że-przemókł-do
W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Gwiaz­dy nig­dy nie są na wy­ciągnięcie ręki. Są nies­kończe­nie od­ległe, to oz­nacza ból, który człowiek od­czu­wa, spoglądając na nie w górę. To de­likat­ne rwa­nie w głębi serca. -Isabel Abedi


W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to


dawnej-ludzie-wiedzieli-ło-ale-to-ło-poruszało-do-głębi-ich-serca-dzisiaj-ludzie-wiedzą-wiele-ale-to-wiele-porusza-ich-tylko-powierzchownie-i
W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości. -Józef Ignacy Kraszewski


W Głębi Serca Naprawdę Cytaty:


aby-robić-to-co-dla-ciebie-naprawdę-ważne-musisz-najpierw-wiedzieć-co-jest-dla-ciebie-naprawdę-ważne
W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem
W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w głębi-duszy-jest plotkarzem
W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Błoto stwarza czasem pozory głębi. -Stanisław Jerzy Lec


W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Jednego serca! Tak mało, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichemi. -Adam Asnyk


jednego-serca-tak-ło-tak-ło-jednego-serca-trzeba-mi-na-ziemi-co-by-przy-moim-miłośą-zadrżało-a-byłbym-cichym-pomiędzy-cichemi
W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: Można się znaleźć na dnie nie osiągnąwszy głębi. -Stanisław Jerzy Lec


można-ę-znaleźć-na-dnie-nie-osiągnąwszy-głębi
W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: To, czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu


W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: To czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu


W Głębi Serca Naprawdę Cytaty: A w głębi duszy tli się mała is­kier­ka nadziei. -Zielona15


a w głębi-duszy-tli ę-ła-is­kier­ka-nadziei