W Każdym Z Cytaty

W Każdym Z Cytaty: – Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole. -Woody Allen


W Każdym Z Cytaty: Umieramy za każdym ruchem słowa. -Mieczysław Jastrun


W Każdym Z Cytaty: Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. -Platon


najważniejszy-w-każdym-działaniu-jest-początek
W Każdym Z Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona


i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
W Każdym Z Cytaty: W każdym tli ja­kaś is­kra rozsądku. -Robert Louis Stevenson


W Każdym Z Cytaty: W każdym tli jakaś iskra rozsądku. -Robert Louis Stevenson


W Każdym Z Cytaty: W każdym fanatyku tkwi potencjalny morderca. -Mieczysław Jastrun


w-każdym-fanatyku-tkwi-potencjalny-morderca
W Każdym Z Cytaty: Jakże wiele ludzkiego w każdym zwierzęciu. -Feliks Chwalibóg


jakże-wiele-ludzkiego-w każdym-zwierzęciu
W Każdym Z Cytaty: (po­noć erotyk) Wzbudzić uwagę czy choćby spoj­rze­nie Twoje to marze­nie wielu. Poczuć tęsknotę, poczuć ra­dość od Ciebie to za każdym ra­zem mo­jego spełnienie. Kiedy człowiek kocha jest w sta­nie wszystko. Kiedy pragnie i kiedy doj­dzie - doz­na­je pełni. Wy­raz twarzy mówi sam za siebie. On zastępu­je wszys­tkie słowa, który­mi i tak nie sposób te­go wyrazić. Za­kocha­ny by­wa najczulszym, najzna­mienit­szym kochankiem. Za­kocha­ny w Tobie za każdym ra­zem do­tykam Nieba. mo­jej Miłości - Żonie  -falco2


W Każdym Z Cytaty: Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem -Zig Ziglar


jeśli-celujesz-w-nic-trafisz-za-każdym-razem
W Każdym Z Cytaty: Pycha op­la­ta nas na każdym stop­niu sprawności. -Jerzy Zawieyski


pycha-op­­-nas-na każdym-stop­niu-sprawnoś
W Każdym Z Cytaty: W każdym fa­naty­ku tkwi po­ten­cjal­ny morderca. -Mieczysław Jastrun


w każdym-fa­naty­ku-tkwi-po­ten­cjal­ny-morderca
W Każdym Z Cytaty: Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków. -Stanisław Jerzy Lec


za-każdym-rogiem-czyha-kilka-nowych-kierunków
W Każdym Z Cytaty: Kocha­na ko­bieta pięknieje z każdym czułym spojrzeniem. -Saika


kocha­na-ko­bieta-pięknieje-z każdym-czułym-spojrzeniem
W Każdym Z Cytaty: Koń ma czte­ry no­gi. Po jed­nej na każdym rogu. -Julian Tuwim


koń- czte­ry-no­gi-po jed­nej-na każdym-rogu
W Każdym Z Cytaty: Kobiety trzeba kochać w każdym wieku, szczególnie w dwudziestym. -Miguel de Cervantes


kobiety-trzeba-kochać-w-każdym-wieku-szczególnie-w-dwudziestym
W Każdym Z Cytaty: Kobietę trzeba kochać w każdym wieku - zwłaszcza dwudziestym. -Maurice Chevalier


kobietę-trzeba-kochać-w-każdym-wieku-zwłaszcza-dwudziestym
W Każdym Z Cytaty: Kobiety trzeba kochać w każdym wieku. Zwłaszcza w dwudziestym. -Maurice Chevalier


kobiety-trzeba-kochać-w-każdym-wieku-zwłaszcza-w-dwudziestym