W Końcu Opinię Urabia Cytaty

W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Skoro nie znasz możliwości człowieka, jak możesz ocenić jego czyny? W końcu opinię urabia uczucie a nie rozum. -Herbert Spencer


skoro-nie-znasz-możliwoś-człowieka-jak-możesz-ocenić-jego-czyny-w-końcu-opinię-urabia-uczucie-a-nie-rozum
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Nie tylko historia urabia człowieka - człowiek urabia historię. -Erich Fromm


nie-tylko-historia-urabia-człowieka-człowiek-urabia-historię
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Opinie tworzą nie najmądrzejsi lecz najgadatliwsi. -Władysław Biegański


opinie-tworzą-nie-najmądrzejsi-lecz-najgadatliwsi
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Opinie tworzą nie najmądrzejsi, lecz najgadatliwsi... -Władysław Biegański


W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Opinie tworzą nie najmądrzejsi, lecz najgadatliwsi. -Władysław Biegański


W Końcu Opinię Urabia Cytaty: I powiedzmy jeszcze raz. Opinie publiczne - osobiste lenistwo. -Friedrich Nietzsche


i-powiedzmy-jeszcze-raz-opinie-publiczne-osobiste-lenistwo
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Z możliwego zła nie ma gorszego nad opinię prostaka. -Seneka


z-możliwego-zła-nie-gorszego-nad-opinię-prostaka
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy dobrą opinię o sobie. -Anonim


najtrudniej-jest-utrzymać-w-tajemnicy-dobrą-opinię-o-sobie
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy opinię, jaką ma się o sobie samym. -Marcel Pagnol


najtrudniej-jest-utrzymać-w-tajemnicy-opinię-jaką-ę-o-sobie-samym
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Wszystkie opinie świata godzą się co do tego, że przyjemność jest naszym celem. -Michel de Montaigne


wszystkie-opinie-świata-godzą-ę-co-do-tego-że-przyjemność-jest-naszym-celem
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Na swoją dobrą opinię musimy pracować 20 lat. Wystarczy pięć minut, by ją utracić. -Warren Buffet


na-swoją-dobrą-opinię-musimy-pracować-20-lat-wystarczy-pięć-minut-by-ją-utracić
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Badania opinii publicznej opierają się na fałszywej przesłance, że publiczność posiada opinię. -Toto


badania-opinii-publicznej-opierają-ę-na-fałszywej-przesłance-że-publiczność-posiada-opinię
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Tam gdzie chodzi o to co sprawiedliwe, piękne i dobre, nie powinniśmy troszczyć się o opinie ogółu. -Sokrates


tam-gdzie-chodzi-o-to-co-sprawiedliwe-piękne-i-dobre-nie-powinniśmy-troszczyć-ę-o-opinie-ogółu
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Miał tak wysoką opinię o swej twórczości, że opinia czytelników nie mogła jej dorównać. -Joanna Wilińska


miał-tak-wysoką-opinię-o-swej-twórczoś-że-opinia-czytelników-nie-mogła-jej-dorównać
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Naszą opinię na temat ludzkich poczynań formułujemy na podstawie przyjemności lub bólu, jakie nam sprawiają. -Anatol France


naszą-opinię-na-temat-ludzkich-poczynań-formułujemy-na-podstawie-przyjemnoś-lub-bólu-jakie-nam-sprawiają
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Utrzymuj o sobie opinię, że jesteś zwolennikiem i naśladowcą dawnych ojczystych obyczajów oraz tego, co sprawia Iudowi przyjemność. -Andrzej Maksymilian Fredro


utrzymuj-o-sobie-opinię-że-jesteś-zwolennikiem-i-naśladowcą-dawnych-ojczystych-obyczajów-oraz-tego-co-sprawia-iudowi-przyjemność
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie. -Anonim


ludzie-nigdy-nie-są-tak-dobrzy-ani-tak-źli-jak-ich-opinie
W Końcu Opinię Urabia Cytaty: Ludzie nig­dy nie są tak dob­rzy ani tak źli jak ich opinie. -Cyceron


ludzie-nig­dy-nie są tak-dob­rzy-ani-tak-źli-jak ich-opinie