W Kolejny Etap Cytaty

W Kolejny Etap Cytaty: Nie boję się śmierci. Jestem na nią przygotowany, ponieważ nie wierzę w nią. Uważam, że jest to tylko wyjście z samochodu i wkroczenie w kolejny etap. -John Lennon


nie-boję-ę-śmierci-jestem-na-ą-przygotowany-ponieważ-nie-wierzę-w-ą-uważam-że-jest-to-tylko-wyjście-z-samochodu-i-wkroczenie-w-kolejny
W Kolejny Etap Cytaty: Małżeństwo to ostatni etap przed śmiercią. -Zofia Kucówna


małżeństwo-to-ostatni-etap-przed-śmiercią
W Kolejny Etap Cytaty: Każdy etap naszego życia ma swoje własne piękno. -Willy Kramp


każdy-etap-naszego-życia-swoje-własne-piękno
W Kolejny Etap Cytaty: Burzenie to naturalny etap początkowy zakrojonego na szeroką skalę planu tworzenia. -Borys Pasternak


burzenie-to-naturalny-etap-początkowy-zakrojonego-na-szeroką-skalę-planu-tworzenia
W Kolejny Etap Cytaty: Burzenie to naturalny etap początkowy zakrojonego na szeroką skalę planu tworzenia. [ poglądy bolszewików i anarchistów] -Borys Pasternak


burzenie-to-naturalny-etap-początkowy-zakrojonego-na-szeroką-skalę-planu-tworzenia-poglądy-bolszewików-i-anarchistów
W Kolejny Etap Cytaty: Miłość - kolejny problem, którego Marks nie rozwiązał. -Jean Anouilh


miłość-kolejny-problem-którego-marks-nie-rozwiązał
W Kolejny Etap Cytaty: Ból jest dowodem tego, że uczyniliśmy kolejny krok na ścieżce rozumu. -Giovanni Giacomo Casanova


ból-jest-dowodem-tego-że-uczyniliśmy-kolejny-krok-na-ścież-rozumu
W Kolejny Etap Cytaty: Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód -Thomas Edison


nigdy-ę-nie-zniechęcam-ponieważ-każde-odrzucenie-niewłaściwej-próby-stanowi-kolejny-krok-naprzód
W Kolejny Etap Cytaty: Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód. -Thomas Edison


nigdy-ę-nie-zniechęcam-ponieważ-każde-odrzucenie-niewłaściwej-próby-stanowi-kolejny-krok-naprzód
W Kolejny Etap Cytaty: Nigdy nie patrz pod nogi, gdy chcesz uczynić kolejny krok; tylko ten, który kieruje się na odległy horyzont, znajdzie właściwą drogę. -Dag Hammarskjold


nigdy-nie-patrz-pod-nogi-gdy-chcesz-uczynić-kolejny-krok-tylko-ten-który-kieruje-ę-na-odległy-horyzont-znajdzie-właściwą-drogę
W Kolejny Etap Cytaty: Nie boję się śmier­ci. Jes­tem na nią przy­goto­wany, po­nieważ nie wierzę w nią. Uważam, że jest to tyl­ko wyjście z sa­mocho­du i wkrocze­nie w ko­lej­ny etap. -John Lennon


nie-boję ę-śmier­-jes­tem na ą-przy­goto­wany-po­nieważ-nie wierzę-w ą-uważam że jest to tyl­ko-wyjście-z ­mocho­
W Kolejny Etap Cytaty: Pokonaj błędne przekonanie, że wszystko, na co poświęcasz swój czas i energię, jest szalenie ważne. Najprawdopodobniej za rok będzie to jedynie kolejny, nic nie znaczący szczegół w twoim życiu. -Richard Carlson


W Kolejny Etap Cytaty: Znów, po raz kolejny, zos­tałem zdradzony i czuję się świet­nie i zadowolony. Bo dzi­siaj dokładnie z przed­wczo­raj się sprawdza me podejrzenie, że Ja­ca to zdrajca. -Moon G


znów-po raz-kolejny-zos­łem-zdradzony-i-czuję ę-świet­nie-i-zadowolony-bo-dzi­siaj-dokładnie-z-przed­wczo­raj ę-sprawdza-me
W Kolejny Etap Cytaty: Patrząc w przyszłość zwykle bez trudu można ustalić moment narodzin nowej epoki, ale dla tych, którzy wtedy żyli, był to tylko kolejny dzień doczepiony do ogona dnia poprzedniego. -John Steinbeck


patrząc-w-przyszłość-zwykle-bez-trudu-można-ustalić-moment-narodzin-nowej-epoki-ale-dla-tych-którzy-wtedy-żyli-był-to-tylko-kolejny-dzień
W Kolejny Etap Cytaty: Każdy etap życia ma włas­ne rodza­je miłości. I niep­rawdą jest, że do­rośli kochają bar­dziej, a młodzi może naiw­niej. Ważne po pros­tu, by kochać naj­praw­dzi­wiej. Bo tyl­ko głębią uczu­cia można mie­rzyć czy­jeś za­kocha­nie. Nie czasem. -Devin


W Kolejny Etap Cytaty: Dla mnie to nic. Nowe milenium, nowy wiek czy nowy rok. Dla mnie to jeszcze kolejny dzień, kolejna noc. Słońce, księżyc, gwiazdy pozostaną te same. -Dalajlama


dla-mnie-to-nic-nowe-milenium-nowy-wiek-czy-nowy-rok-dla-mnie-to-jeszcze-kolejny-dzień-kolejna-noc-słoń-księżyc-gwiazdy-pozostaną-te-same
W Kolejny Etap Cytaty: Kiedyś liczyłem swo­je oddechy... Bałem się czy usłyszę kolejny... Dzi­siaj jest po­dob­nie ale inaczej... Często nie chcę usłyszeć następnego. To były dni gdy miałem doła... Większe­go niż stodoła. -Yankes


W Kolejny Etap Cytaty: Wyjżyj za ok­no, co widzisz? Zauważyłeś tą małą czer­woną kropkę? Tak to ja, jes­tem małym sza­rym pun­ktem W twoim ko­loro­wym życiu. Nie in­te­resu­jesz się i od­wra­casz wzrok. Lecz gdy spoj­rzysz tam po raz kolejny, Mnie już tam nie będzie, Zos­ta­nie tyl­ko porzu­cony czer­wo­ny płaszcz. -xmajerankax