W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Lenistwo w miłości jest niewybaczalną zbrodnią. -Karel Konrad
lenistwo-w-miłoś-jest-niewybaczalną-zbrodnią
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Miłości, choć jest darem, można się uczyć. Głównym problemem miłości nie jest problem
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne - może nawet wyższe objawienia miłości. -Ryszard Wagner
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie. -Thornton Niven Wilder
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych. -Francois de la Rochefoucauld
słodyczą-miłoś-jest-to-że-kogoś-kochamy-że-bardziej-uszczęśliwia-nas-uczucie-miłoś-które-przeżywamy-ż-uczucie-miłoś-które-wzbudzamy-u
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Wierność wyczerpuje się, gdy nie jest oparta na miłości, na prawdziwej miłości. -Louis Aragon
wierność-wyczerpuje-ę-gdy-nie-jest-oparta-na-miłoś-na-prawdziwej-miłoś
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości. -Francois de la Rochefoucauld
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Wyobraźnia kobiety jest bardzo gwałtowna, w jednej chwili przeskakuje od zauroczenia do miłości, od miłości do małżeństwa. -Jane Austen
wyobraźnia-kobiety-jest-bardzo-gwałtowna-w-jednej-chwili-przeskakuje-od-zauroczenia-do-miłoś-od-miłoś-do-łżeństwa
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem. -Jan Paweł II
jest-w-ciele-ludzkim-zdolność-wyrażania-miłoś-tej-miłoś-w-której-człowiek-staje-ę-darem
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Szczęśliwe małżeństwo jest rytmem miłości we wspólnie dzielonej samotności oraz pełnią tej miłości w życiu rodzinnym. -Marian Rzeszewski
szczęśliwe-łżeństwo-jest-rytmem-miłoś-we-wspólnie-dzielonej-samotnoś-oraz-pełą-tej-miłoś-w-życiu-rodzinnym
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Człowiek jest stworzony z miłości i do miłości. -Adolf Kolping
człowiek-jest-stworzony-z-miłoś-i-do-miłoś
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Tyś jest najwyższą z sił, wszystko ulega tobie; miłości! Życie jest żądzą, a tyś z żądz największa; prócz samej żądzy życia; duszą duszy i sercem serca życia tyś jest, miłości! -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Tragedią miłości nie jest śmierć. Tragedią miłości nie jest rozłąka. Tragedią miłości jest obojętność. -William Somerset Maugham
tragedią-miłoś-nie-jest-śmierć-tragedią-miłoś-nie-jest-rozłąka-tragedią-miłoś-jest-obojętność
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Człowiek może iść od niechęci do miłości; ale sko­ro zaczął od miłości, a doszedł do niechęci, nie pow­ra­ca już do miłości nigdy. -Honoré de Balzac
człowiek-może-iść-od niechę-do miłoś-ale-sko­ro-zaczął-od miłoś-a doszedł-do niechę-nie pow­ra­ca-już-do miłoś-nigdy
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza. -Lew Tołstoj
Żadna-cnota-nie-może-istnieć-bez-miłoś-bez-miłoś-nie-może-być-i-dobra-to-że-nie-kochasz-nie-znaczy-że-nie-w-tobie-miłoś-lecz-że-jest
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Przedmiot miłości jest drogi dla tego, kto miłuje, ale i ta osoba, która miłuje, jest droga dla tego, kto jest przedmiotem miłości. -Arystoteles
przedmiot-miłoś-jest-drogi-dla-tego-kto-miłuje-ale-i-osoba-która-miłuje-jest-droga-dla-tego-kto-jest-przedmiotem-miłoś
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Nie ma miłości obus­tron­nej. Nie ma wte­dy szcze­rości. Jest to krępujące. Nie ma miłości ab­so­lut­nej i wza­jem­nej. Wte­dy ktoś się wy­cofu­je. Cze­goś nie może znieść. To chy­ba czys­ty egoizm. Chce się kochać bar­dziej niż być kocha­nym. Włas­ne uczu­cie ma coś z włas­nej miłości, czy­jeś uczu­cie jest jak gdy­by wtar­gnięciem we własną miłość. -Jan Paweł Krasnodębski
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą. -Anonim
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: W miłości nie ma dra­matu, dra­mat jest tyl­ko, gdy miłości nie ma. -Andre Maurois
w miłoś-nie  dra­matu-dra­mat-jest tyl­ko-gdy-miłoś-nie 
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: W miłości chodzi o dostrzeganie w ludziach dobra i jeśli potrafimy to zrobić i będziemy to robić nieustannie, to nasze szczęście jest gwarantowane. Im więcej odczuwamy miłości i dostrzegamy piękna, tym bardziej wzrastamy i tym bardziej istniejemy. -Andrew Matthews
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Dzięki miłości biedny jest bogaty. Z braku miłości bogaty jest biedny. -Anonim
dzięki-miłoś-biedny-jest-bogaty-z-braku-miłoś-bogaty-jest-biedny
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. -Jan Twardowski
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Nie ginie się od żadnej nieszczęśliwej miłości. Nieszczęśliwa miłość jest dobrą podstawą. W nieszczęśliwej miłości podobamy się sobie. Ale ja ginę dlatego, że całe moje upodobanie w sobie tak beznadziejnie wzięło w łeb. -Tomasz Mann
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Miłość z miłości się rodzi. Jeśli szukasz miłości, kochaj. -Seneka
miłość-z-miłoś-ę-rodzi-jeśli-szukasz-miłoś-kochaj
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Kto się błąka w poszukiwaniu miłości, ujawnia tylko brak miłości w sobie. -David Herbert Lawrence
kto-ę-błąka-w-poszukiwaniu-miłoś-ujawnia-tylko-brak-miłoś-w-sobie
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Nic tak nie zabija miłości, jak wybuchy prawdziwej miłości u partnera. -Stendhal
nic-tak-nie-zabija-miłoś-jak-wybuchy-prawdziwej-miłoś-u-partnera
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Nic tak nie zabija miłości, jak wybuchy prawdziwej miłości u partnera! -Henri Stendhal
nic-tak-nie-zabija-miłoś-jak-wybuchy-prawdziwej-miłoś-u-partnera
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może i dojść do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii. -Anonim
gdzie-dochodzi-do-miłoś-przed-łżeństwem-tam-może-i-dojść-do-miłoś-pozamałżeńskiej-czyli-do-tragedii
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Uczucie miłości jest samo w sobie przyjemne dla osoby, która go doznaje. Łagodzi uspokaja serce, zdaje się sprzyjać posunięciom życiowym i przyczyniać do zdrowego stanu konstytucji ludzkiej; świadomość zaś wdzięczności i zadowolenia, które musi wzbudzić w człowieku, będącym przedmiotem miłości, czyni ją jeszcze bardziej przyjemną. -Adam Smith
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Nie ma miłości, są tylko dowody miłości. -Pierre Reverdy
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Nie ma miłości, są tyl­ko do­wody miłości. -Pierre Reverdy
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Platońska teoria miłości określa miłość jako tęsknotę do nieśmiertelności. W miłości człowiek usiłuje przerwać łańcuch swej indywidualnej i efemerycznej egzystencji. -Ernest Cassirer
platońska-teoria-miłoś-okreś-miłość-jako-tęsknotę-do-nieśmiertelnoś-w-miłoś-człowiek-usiłuje-przerwać-łańcuch-swej-indywidualnej-i
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jednak tyle stopni i rodzajów nienawiści, co stopni i rodzajów miłości, gdyż
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Szu­kała miłości u sa­mych bram piekła, sa­mego Belze­buba wi­zytą urzekła! Tu miłości nie znaj­dziesz - tak jej wytłumaczył :szu­kaj jej na górze, co­kol­wiek to znaczy ?Po­noć jest aniel­ska, bo do­daje skrzy­deł - Kiedy tu pow­ro­cisz - będziesz szu­kać wi­deł! !!  -Niusza
W Miłości Jest Niewybaczalną Cytaty: Ko­bieta może się niekiedy op­rzeć miłości, którą czu­je, ale nie op­rze się miłości, jaką wzbudza. -Sophie Gay
ko­bieta-może ę-niekiedy-op­rzeć-miłoś-którą-czu­-ale-nie op­rze ę-miłoś-jaką-wzbudza