W Naturze Człowieka Cytaty

W Naturze Człowieka Cytaty: W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie. -Anatol France


w-naturze-człowieka-ży-rozsądne-myślenie-i-nielogiczne-działanie
W Naturze Człowieka Cytaty: Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie. -Blaise Pascal


dwie-rzeczy-pouczają-człowieka-o-całej-jego-naturze-instynkt-i-doświadczenie
W Naturze Człowieka Cytaty: Nie zawsze tylko przyroda i rozum rządzą ludźmi. Również czysty przypadek: okoliczności na pozór bez znaczenia oddziałują na nich z taką siłą i trwałością, że mogą wycisnąć piętno na całej naturze człowieka. -Montesquieu


W Naturze Człowieka Cytaty: Prawda, iż wskutek popędu, tkwiącego raczej w naturze niż w umyśle człowieka, trzeba niekiedy zmienić jakieś prawo. Ale wypadek ten jest rzadki i kiedy się nastręczy, trzeba się brać do dzieła bardzo ostrożnie. Powinno się zachować tyle ceremonii i przestrzegać tylu względów, aby lud doszedł do -Montesquieu


W Naturze Człowieka Cytaty: W naturze rzeczy nie leży doskonałość. -Janina Ipohorska


W Naturze Człowieka Cytaty: Mężczyzna ma w swej naturze dziką potrzebę zdobywania. -Dorota Stalińska


mężczyzna-w-swej-naturze-dziką-potrzebę-zdobywania
W Naturze Człowieka Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski


nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
W Naturze Człowieka Cytaty: Jest to w naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt


jest-to-w-naturze-ludzkiej-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło
W Naturze Człowieka Cytaty: Najgłębiej zakorzenione w ludzkiej naturze jest pragnienie, by zostać docenionym. -William James


najgłębiej-zakorzenione-w-ludzkiej-naturze-jest-pragnienie-by-zostać-docenionym
W Naturze Człowieka Cytaty: Właściwe jest ludzkiej naturze nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt


właściwe-jest-ludzkiej-naturze-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło
W Naturze Człowieka Cytaty: Zło leży nie w samej naturze rzeczy, lecz w odchyleniach umysłu od przyrody. -Aleksy Tołstoj


zło-ży-nie-w-samej-naturze-rzeczy-lecz-w-odchyleniach-umysłu-od-przyrody
W Naturze Człowieka Cytaty: To tkwi w naturze samolubów, że gotowi są podpalić dom jedynie po to, ażeby usmażyć sobie jajecznicę. -Franciszek Bacon


to-tkwi-w-naturze-samolubów-że-gotowi-są-podpalić-dom-jedynie-po-to-ażeby-usmażyć-sobie-jajecznicę
W Naturze Człowieka Cytaty: Kobiecym pierwiastkiem w naturze jest subtelność. Męskim - tworząca siła. Kobieta widzi jaśniej. Mężczyzna zręczniej urzeczywistnia widzenia! -Prentice Mulford


kobiecym-pierwiastkiem-w-naturze-jest-subtelność-męskim-tworząca-ła-kobieta-widzi-jaśniej-mężczyzna-zręczniej-urzeczywistnia-widzenia
W Naturze Człowieka Cytaty: Równowaga fizyczna w naturze istnieje przez powszechność, duchowa - przez wyjątkowość. -Władysław Grzeszczyk


równowaga-fizyczna-w-naturze-istnieje-przez-powszechność-duchowa-przez-wyjątkowość
W Naturze Człowieka Cytaty: Nic nie dzieje się wbrew naturze, lecz wbrew temu co o niej wiemy. -Anonim


nic-nie-dzieje-ę-wbrew-naturze-lecz-wbrew-temu-co-o-niej-wiemy
W Naturze Człowieka Cytaty: Wydaje się, że nie udała się naturze próba ukształtowania na ziemi stworzenia myślącego. -Max Born


wydaje-ę-że-nie-udała-ę-naturze-próba-ukształtowania-na-ziemi-stworzenia-myślącego
W Naturze Człowieka Cytaty: Wzajemne więc szkodzenie sobie jest przeciwne naturze, wzajemnym zaś szkodzeniem jest uczucie gniewu i nienawiści. -Marek Aureliusz


wzajemne-więc-szkodzenie-sobie-jest-przeciwne-naturze-wzajemnym-zaś-szkodzeniem-jest-uczucie-gniewu-i-nienawiś
W Naturze Człowieka Cytaty: Przyrodzona sprzeczność tkwiąca w naturze ludzkiej sprawia, że skoro tylko chcemy pojednać dwie strony, stają się one tym bardziej skłonne do zaostrzenia sporu. -Montesquieu


przyrodzona-sprzeczność-tkwiąca-w-naturze-ludzkiej-sprawia-że-skoro-tylko-chcemy-pojednać-dwie-strony-stają-ę-one-tym-bardziej-skłonne-do