W Niej Cel Cytaty

W Niej Cel Cytaty: Nikczemne środki upodlają nawet najszlachetniejszy cel. -Anonim


nikczemne-środki-upodlają-nawet-najszlachetniejszy-cel
W Niej Cel Cytaty: Cel to zadanie jakie wyznaczamy naszym marzeniom. -Ambrose Bierce


cel-to-zadanie-jakie-wyznaczamy-naszym-marzeniom
W Niej Cel Cytaty: Cel bez planu jest tylko życzeniem -Larry Eider


cel-bez-planu-jest-tylko-życzeniem
W Niej Cel Cytaty: To podróż da­je nam szczęście, nie jej cel. -Dan Millman


to podróż-da­-nam-szczęście-nie jej-cel
W Niej Cel Cytaty: Ko­bieta - cel, zbieżność, kon­flikt interesów. -fyrfle


ko­bieta- cel-zbieżność-kon­flikt-interesów
W Niej Cel Cytaty: Idealis­ta - to człowiek, który zauważyw­szy, że róża pachnie ład­niej od ka­pus­ty, wnios­ku­je stąd, że będzie z niej także lep­sza zupa. -Henry Louis Mencken


idealis­- to człowiek-który-zauważyw­szy-że róża-pachnie-ład­niej-od ka­pus­ty-wnios­ku­-stąd-że będzie-z niej-także-lep­sza
W Niej Cel Cytaty: Miłość, która jest naj­przy­jem­niej­szym na świecie zajęciem, sta­je się nud­na i męcząca, gdy uczy­nimy z niej rzemiosło. -Pitigrilli


miłość-która-jest naj­przy­jem­niej­szym-na świecie-zajęciem-sta­ ę-nud­na-i męcząca-gdy-uczy­nimy-z niej-rzemiosło
W Niej Cel Cytaty: Im większy cel w życiu, tym łat­wiej spudłować. -Bogusław Wojnar


im większy-cel-w życiu-tym-łat­wiej-spudłować
W Niej Cel Cytaty: Przeszkody widzisz wtedy, gdy stracisz z oczu cel. -Hannah Moore


przeszkody-widzisz-wtedy-gdy-stracisz-z-oczu-cel
W Niej Cel Cytaty: Cel to za­danie ja­kie wyz­nacza­my naszym marzeniom. -Ambrose Bierce


cel-to za­danie-ja­kie-wyz­nacza­my-naszym-marzeniom
W Niej Cel Cytaty: Objawiać sztukę, ukrywać artystę - oto cel sztuki. -Oscar Wilde


objawiać-sztukę-ukrywać-artystę-oto-cel-sztuki
W Niej Cel Cytaty: Miłość to ostateczny cel historii powszechnej,


miłość-to-ostateczny-cel-historii-powszechnej-amen-wszechświata
W Niej Cel Cytaty: Mierzy się ponad cel, żeby trafić do celu. -Anonim


mierzy-ę-ponad-cel-żeby-trafić-do-celu
W Niej Cel Cytaty: Aby trud owo­cował, mu­si być jas­no ok­reślo­ny cel. -Czesław Banach


aby-trud-owo­cował-mu­-być-jas­no-ok­reślo­ny-cel
W Niej Cel Cytaty: Genialne natury nie tropią za celem - to cel tropi za nimi. -Anita


genialne-natury-nie-tropią-za-celem-to-cel-tropi-za-nimi
W Niej Cel Cytaty: Cel wojny może być sprawiedliwy, ale środki nigdy. -Anonim


cel-wojny-może-być-sprawiedliwy-ale-środki-nigdy
W Niej Cel Cytaty: Doniesionym do celu nie wolno twierdzić, że cel ten zdobyli. -Marie Von Ebner - Eschenbach


W Niej Cel Cytaty: Każda dyktatura ma tylko jeden cel: utrwalanie swej władzy. -Anonim


każda-dyktatura-tylko-jeden-cel-utrwalanie-swej-władzy