W Nim światła Cytaty

W Nim światła Cytaty: Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił


W Nim światła Cytaty: Czas może być nazwany


czas-może-być-nazwany-wiekiem-ciemnoty-nie-dlatego-że-nie-w-nim-światła-lecz-dlatego-że-ludzie-nie-chcą-go-zobaczyć
W Nim światła Cytaty: Więcej światła! -Johann Wolfgang Goethe


W Nim światła Cytaty: Po­za jasną stroną bywam gdy miłości mi ubywa. Rozpacz ta ogar­nia mo­je serce i zos­ta­wia mnie w udręce. Radość uśmiech go­ni za uśmiechem nim się zdąży od­bić echem w smutku. Każdy dzień w nim jest skąpany nim pok­ra­piam swo­je rany. Lęki cień rzu­cają na pla­ny moje nim zdążę za­wal­czyć o swoje. A Nadzieja po raz os­tatni jest tą ostatnią i czy­ni mnie w działaniu stratną. -madz


W Nim światła Cytaty: Barwa jest cierpieniem światła. -Johann Wolfgang Goethe


W Nim światła Cytaty: Stosy - światła pozycyjne epoki. -Anonim


stosy-światła-pozycyjne-epoki
W Nim światła Cytaty: nim stąd zniknę nie za­pomi­naj świstu który wprasza się na miej­sce słońca nim stąd zniknę przy­tulaj szczerością na­wet te najzimniejsze dni da­ne od życia nim stąd zniknę myślą słowem ciałem tuż obok będę jeszcze trochę trwała nim stąd zniknę na­rodzę się na nowo w źdźble trawy szu­mem kojącym nie tyl­ko ptaki przyw­działy nostalgię  -Papużka


W Nim światła Cytaty: Bóg jest moją nieskończonością. W nim kocham i jestem kochana. W nim posiadam wszystko. -Elżbieta bł


bóg-jest-moją-nieskończonośą-w-nim-kocham-i-jestem-kochana-w-nim-posiadam-wszystko
W Nim światła Cytaty: Bar­wa jest cier­pieniem światła. -Johann Wolfgang Goethe


W Nim światła Cytaty: Więcej światła. Mehr Licht. (niem.)  -Johann Wolfgang Goethe


W Nim światła Cytaty: Praw­dzi­wy przy­jaciel to ten, który nie na­zywa się nim, a nim jest. -qches


praw­dzi­wy-przy­jaciel-to ten-który-nie na­zywa ę-nim-a nim-jest
W Nim światła Cytaty: Obowiązek marszczy brwi, póki uciekasz przed nim. Idź za nim, a zacznie się do ciebie uśmiechać. -Sylvana Carmen


obowiązek-marszczy-brwi-póki-uciekasz-przed-nim-idź-za-nim-a-zacznie-ę-do-ciebie-uśmiechać
W Nim światła Cytaty: Potrzeba światła, by zwątpić, i siły, by w zwątpieniu wytrwać. -Bernard le Bovier


potrzeba-światła-by-zwątpić-i-ły-by-w-zwątpieniu-wytrwać
W Nim światła Cytaty: Wszys­tkie czy­ny dob­re pragną światła. -Cyceron


wszys­tkie-czy­ny-dob­re-pragną-światła
W Nim światła Cytaty: Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła. -Archibald Joseph Cronin


uśmiech-kosztuje-mniej-od-elektrycznoś-i-daje-więcej-światła
W Nim światła Cytaty: Uśmiech kosztu­je mniej od elek­tryczności i da­je więcej światła. -Archibald Joseph Cronin


uśmiech-kosztu­-mniej-od elek­trycznoś-i da­-więcej-światła
W Nim światła Cytaty: Wiara jest światłem, które zapala się od światła. -Julien Green


wiara-jest-światłem-które-zapala-ę-od-światła
W Nim światła Cytaty: Ludzkość jest strumieniem światła płynącym ze skończoności w nieskończoność. -Khalil Gibran


ludzkość-jest-strumieniem-światła-płynącym-ze-skończonoś-w-nieskończoność