W Nocy Cytaty

W Nocy Cytaty: Sowa jest ślepa w dzień, a wrona w nocy, lecz ten, kogo oślepi miłość jest ślepy i w dzień i w nocy. -Tomasz Mann


sowa-jest-ślepa-w-dzień-a-wrona-w-nocy-lecz-ten-kogo-oślepi-miłość-jest-ślepy-i-w-dzień-i-w-nocy
W Nocy Cytaty: Nie dla zjed­nocze­nia z Ziemią, nie dla spogląda­nia na Słońce, nic nie ro­bić, nie oglądać się za plecy, tyl­ko biec przed siebie. Lochy tam na wzgórzu, Słońce w jed­nej z cel, Słońce żeg­na się z nami, me­dyk głosi na­dejście Nocy, zbliża się Noc. Księżyc spływa krwią, czer­wo­ne światło Nocy, za­mor­do­wany leży we krwi Dzień, we włas­nej krwi, siłą zdo­byta korona, nas­tała Noc, jed­no kończy się, dru­giego nad­szedł czas, ko­rona we krwi na głowie Królo­wej Nocy. -Aidan


W Nocy Cytaty: Umysł żywi się ciszą nocy. -Pliniusz Młodszy


W Nocy Cytaty: Umysł żywi się ciszą nocy. -Pliniusz Młodszy


W Nocy Cytaty: Na­sienie i łzy są sym­bo­lami nocy. -Josephine Hart


na­sienie-i łzy-są sym­bo­lami-nocy
W Nocy Cytaty: Łzy lu­bią płynąć cicho po krawędzi nocy. -Gold Fishy


Łzy-lu­bią-płynąć-cicho-po krawędzi-nocy
W Nocy Cytaty: Są tacy, co nie potrzebują nocy. Ciemność promieniuje z nich. -Stanisław Jerzy Lec


są-tacy-co-nie-potrzebują-nocy-ciemność-promieniuje-z-nich
W Nocy Cytaty: os­tatniej nocy kołyszę w splo­cie wspomnień oczekiwanie  -Arisa


os­tatniej-nocy-kołyszę-w splo­cie-wspomnień-oczekiwanie 
W Nocy Cytaty: Uda­wana przy­jaźń w dzień, ciche plot­ki w nocy!  -Zielona15


uda­wana-przy­jaźń-w dzień-ciche-plot­ki-w nocy 
W Nocy Cytaty: Lubimy kłamstwo we dnie, a sen w nocy. Taki jest człowiek. -Gustaw Flaubert


lubimy-kłamstwo-we-dnie-a-sen-w-nocy-taki-jest-człowiek
W Nocy Cytaty: Bezsenność jest oglądaniem własnego wnętrza w czarnym lustrze nocy. -Halina Auderska


bezsenność-jest-oglądaniem-własnego-wnętrza-w-czarnym-lustrze-nocy
W Nocy Cytaty: Była to jedna z tych nocy, w których nie ma nadziei na świt. -Antoine De Saint - Exupery


W Nocy Cytaty: Na­wet gwiaz­dy płaczą ra­zem z tym, kto płacze w nocy. -Talmud


na­wet-gwiaz­dy-płaczą-ra­zem-z tym-kto-płacze-w nocy
W Nocy Cytaty: Wiatr szu­mi cicho opa­da zasłona nocy jej szept zanika  -schatten


wiatr-szu­mi-cicho-opa­da-zasłona-nocy-jej-szept-zanika 
W Nocy Cytaty: Gdy nadchodzi świt, trudno walczyć przeciw nocy, która przyjdzie. -Stanisław Jerzy Lec


gdy-nadchodzi-świt-trudno-walczyć-przeciw-nocy-która-przyjdzie
W Nocy Cytaty: Od­gadnij za­gadkę dnia i nocy... życia i śmier­ci. A poj­miesz wszystko. -Duch_Sumienia


od­gadnij-za­gadkę-dnia-i nocy-życia-i śmier­-a-poj­miesz-wszystko
W Nocy Cytaty: Ci, co poznali mrok, światło kochają; Oczekują świtu, nocy się lękając. -Dean R. Koontz


ci-co-poznali-mrok-światło-kochają-oczekują-świtu-nocy-ę-lękając
W Nocy Cytaty: Pus­tkę wypełnia Wszys­tkich bez­sennych nocy Cisza wiecznością 24.08.15  -Lola_♡


pus­tkę-wypełnia-wszys­tkich-bez­sennych-nocy-cisza-wiecznośą-240815