W Ogóle Dobre Cytaty

W Ogóle Dobre Cytaty: Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego. -Adam Ygnasik


klient-nie-kupuje-dlatego-że-coś-jest-w-ogó-dobre-tylko-dlatego-że-jest-to-dobre-właśnie-dla-niego
W Ogóle Dobre Cytaty: Nie to dobre, co dobre, ale to, co się komu podoba. -Andrzej Maksymilian Fredro


W Ogóle Dobre Cytaty: Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy. -Konfucjusz


człowiek-dobre-wypowiada-słowa-ale-nie-zawsze-ten-kto-dobre-powiedział-słowo-jest-cnotliwy
W Ogóle Dobre Cytaty: Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowo -Al Capone


dobre-słowo-poparte-naładowaną-bronią-zdziała-więcej-ż-samo-dobre-słowo
W Ogóle Dobre Cytaty: Dobre jest to co było. Dobre jest to co będzie. A nawet dobra jest teraźniejszosć -Czesław Miłosz


dobre-jest-to-co-było-dobre-jest-to-co-będzie-a-nawet-dobra-jest-teraźniejszosć
W Ogóle Dobre Cytaty: Twoja książka jest dobra i oryginalna z tym, że te części, które są dobre, nie są oryginalne, a te, które są oryginalne, nie są dobre. -Samuel Solomon


twoja-książka-jest-dobra-i-oryginalna-z-tym-że-te-częś-które-są-dobre-nie-są-oryginalne-a-te-które-są-oryginalne-nie-są-dobre
W Ogóle Dobre Cytaty: Wszystkie dni są dobre, aby się urodzić, wszystkie dni są dobre, aby umrzeć. -Jan XXIII


wszystkie-dni-są-dobre-aby-ę-urodzić-wszystkie-dni-są-dobre-aby-umrzeć
W Ogóle Dobre Cytaty: To, co jest piękne, jest dobre, a co jest dobre, będzie z pewnością piękne. -Safona


to-co-jest-piękne-jest-dobre-a-co-jest-dobre-będzie-z-pewnośą-piękne
W Ogóle Dobre Cytaty: Mundur oznacza w ogóle nagość. -Zygmunt Freud


W Ogóle Dobre Cytaty: Całkowita wolność to zapomnienie o niej w ogóle. -Eugeniusz Kołda


całkowita-wolność-to-zapomnienie-o-niej-w-ogó
W Ogóle Dobre Cytaty: Niepodobieństwem jest w ogóle żyć z kimkolwiek. -Maria Kalergi


niepodobieństwem-jest-w-ogó-żyć-z-kimkolwiek
W Ogóle Dobre Cytaty: Mun­dur oz­nacza w ogóle nagość. -Zygmunt Freud


W Ogóle Dobre Cytaty: Pech ma w ogóle muzykalne ucho i lubi się rytmicznie powtarzać. -Michał Choromański


W Ogóle Dobre Cytaty: Pech ma w ogóle mu­zykal­ne ucho i lu­bi się ryt­micznie powtarzać. -Michał Choromański


pech- w ogó-mu­zykal­ne-ucho-i lu­bi ę-ryt­micznie-powtarzać
W Ogóle Dobre Cytaty: dob­ry wojownik nie śmieje się w ogóle ra­duje życie  -Cykam


dob­ry-wojownik-nie-śmieje ę-w ogó-ra­duje-życie 
W Ogóle Dobre Cytaty: Tam, gdzie wszyscy myślą to samo, w ogóle niewiele się myśli. -Heiner Geissler


tam-gdzie-wszyscy-myślą-to-samo-w-ogó-niewiele-ę-myśli
W Ogóle Dobre Cytaty: Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą. -Maria Kuncewicz


ludzie-w-ogó-są-istotami-irracjonalnymi-jedną-ręką-budują-drugą-niszczą
W Ogóle Dobre Cytaty: Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić. -AnDree


cza­sem-­piej-wy­ć-słowa-na pa­pier-ż- w ogó-mówić