W Porę Się Ziści Cytaty

W Porę Się Ziści Cytaty: Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się ziści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści. -Aliszer Nawoi


dobro-jedynie-wtedy-gdy-w-porę-ę-ziś-nie-w-porę-i-rzecz-dobra-nie-daje-korzyś
W Porę Się Ziści Cytaty: Nie omieszkaj posłużyć się argumentacją w stylu:


W Porę Się Ziści Cytaty: Życie to jeden jest różaniec, który my sami nawlekamy; codziennie jedno ziarnko do innych ziarnek dorzucamy. Czas bezlitośnie wciąż nad nami pracy pilnuje w każdej chwili, patrzy, czy dobrze nawlekamy, czyśmy żadnego nie zgubili. I choć ziarenka są niespore, choć się z robotą nie spieszymy, różaniec nawleczemy w porę i w porę krzyżem zakończymy. -Izabela Wiśniewska


W Porę Się Ziści Cytaty: Skąd do cho­lery mogę wie­dzieć, skąd wzięli się na­ziści? Ja na­wet nie wiem, jak działa ot­wieracz do konserw!  -Woody Allen


skąd-do cho­lery-mogę-wie­dzieć-skąd-wzięli ę-na­ziś-ja na­wet-nie wiem-jak działa-ot­wieracz-do konserw 
W Porę Się Ziści Cytaty: Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść. -Krio


z nieza­sypa­nego-w porę-dys­tansu-tworzy ę-przepaść
W Porę Się Ziści Cytaty: Kto sławę chce mieć, powinien zawczasu ze czcią się pożegnać i ćwiczyć się w ciężkiej sztuce odchodzenia w porę. -Zaratustra


kto-sławę-chce-mieć-powinien-zawczasu-ze-czcią-ę-pożegnać-i-ćwiczyć-ę-w-ężkiej-sztuce-odchodzenia-w-porę
W Porę Się Ziści Cytaty: Sub­telność to sztu­ka mówienia te­go, co ci się po­doba i wy­cofy­wania w porę, za­nim twój rozmówca zrozumie. -Anatol France (François Anatole Thibault)


sub­telność-to sztu­ka-mówienia-te­go-co  ę-po­doba-i wy­cofy­wania-w porę-za­nim-twój-rozmówca-zrozumie
W Porę Się Ziści Cytaty: tęsknotę spo­wija gęsty kurz sa­mot­nie za­mykając dni po­za za­sięgiem moich ust przełykając słone łzy ja za­sypiam za­sypiasz ty osobno a jed­nak razem przeszłości mroczne ziści­liśmy sny... -Papużka


W Porę Się Ziści Cytaty: Miło poszaleć w porę. -Horacy


miło-poszaleć-w-porę
W Porę Się Ziści Cytaty: Każda miłość przychodzi w porę. -Zofia Bystrzycka


W Porę Się Ziści Cytaty: Miło posza­leć w porę. -Horacy


miło-posza­ć-w porę
W Porę Się Ziści Cytaty: Gość nie w porę gor­szy od Tatarzyna. -Henryk Sienkiewicz


gość-nie w porę-gor­szy-od tatarzyna
W Porę Się Ziści Cytaty: Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę. -Montesquieu


bywają-bardzo-dobre-prawa-wydane-w-złą-porę
W Porę Się Ziści Cytaty: Nieproszony gość musi umieć przynajmniej wyjść w porę. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


W Porę Się Ziści Cytaty: Miłość krótka zaboli jak odcisk nie w porę. -Jan Twardowski


miłość-krótka-zaboli-jak-odcisk-nie-w-porę
W Porę Się Ziści Cytaty: A więc pamiętaj - w trudną porę marzeń masz być ambasadorem... -Czesław Miłosz


a-więc-pamiętaj-w-trudną-porę-marzeń-masz-być-ambasadorem
W Porę Się Ziści Cytaty: Wdzięczność jest zawsze mile widziana i rzadko bywa nie w porę. -Elżbieta I


wdzięczność-jest-zawsze-mile-widziana-i-rzadko-bywa-nie-w-porę
W Porę Się Ziści Cytaty: Zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto się znaj­dzie nie w porę. -Jacek Kaczmarski


zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto ę-znaj­dzie-nie w porę