W Słowie Cytaty

W Słowie Cytaty: Mądrej głowie dość po słowie. -Demostenes


mądrej-głowie-dość-po-słowie
W Słowie Cytaty: Mądrej głowie dość po słowie. -Demostenes


mądrej-głowie-dość-po słowie
W Słowie Cytaty: Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie. -Umberto Eco


nie-buduj-zamku-podejrzeń-na-jednym-słowie
W Słowie Cytaty: Pocałunek - to różany punkt ponad literą


pocałunek-to-różany-punkt-ponad-literą-i-w-słowie-miłość
W Słowie Cytaty: Nie bu­duj zam­ku po­dej­rzeń na jed­nym słowie. -Umberto Eco


nie-bu­duj-zam­ku-po­dej­rzeń-na jed­nym-słowie
W Słowie Cytaty: Cała roz­pacz świata za­wiera się w słowie


cała-roz­pacz-świata-za­wiera ę-w słowie-świadomość
W Słowie Cytaty: wier­sz ma być krótki, w słowie prościutki, ry­my gładziutkie, wer­sy zgrabniutkie, ot, i powstała poez­ja wspaniała!  -tusiak


wier­sz- być-krótki-w-słowie-prościutki-ry­my-gładziutkie-wer­sy-zgrabniutkie-ot-i powstała-poez­ja-wspaniała 
W Słowie Cytaty: Nieby­wałe, jak szyb­ko ludzie zwyk­li za­pomi­nać o tym, co obiecy­wali po słowie ,,zawsze


nieby­wałe-jak szyb­ko-ludzie-zwyk­li-za­pomi­nać-o tym-co obiecy­wali-po słowie-zawsze
W Słowie Cytaty: nadzwyczaj złudne w geście, słowie, czasie to bezkochanie * lu­bię czy­tać Or­wella, szko­da tyl­ko że muszę  -constella


nadzwyczaj-złudne-w-geście-słowie-czasie-to-bezkochanie-lu­bię-czy­ć-or­wella-szko­da-tyl­ko-że muszę 
W Słowie Cytaty: Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard


prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić
W Słowie Cytaty: Słowo - jest czynu testamentem; czego się nie może czynem dopiąć, to się w słowie testuje - przekazuje... -Cyprian Kamil Norwid


słowo-jest-czynu-testamentem-czego-ę-nie-może-czynem-dopiąć-to-ę-w-słowie-testuje-przekazuje
W Słowie Cytaty: Często upadam lecz w pros­tym słowie... kocham sens po­rażek zamykam wstaję z kolan ot­wieram ramiona przygarniam przytulam ocieram łzy i zni­kam... Starlight. -Seneka 18


często-upadam-lecz-w pros­tym-słowie-kocham-sens-po­rażek-zamykam-wstaję-z kolan-ot­wieram-ramiona-przygarniam-przytulam-ocieram-łzy-i
W Słowie Cytaty: Za­pytaj ko­gokol­wiek, na­tychmiast ci powie Jest wol­ność słowa, a wol­ność po słowie?  -Johnathan


za­pytaj-ko­gokol­wiek-na­tychmiast- powie-jest-wol­ność-słowa-a wol­ność-po słowie 
W Słowie Cytaty: Przys­tań na chwilkę czy­taj uważnie słowo po słowie trzeźwym umysłem i za­pamiętaj niewypowiedziane nie wydźwięczą jutra nieg­dyś przejrzyste myśli pielęgnowane poszły w niepamięć je­go słowem zbrukane spruł grzechem szatę niewinności   -Papużka


W Słowie Cytaty: Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. (o surrealizmie) -Anonim


W Słowie Cytaty: nieobec­nym spojrzeniem od­twarzam w ułamkach to co zaprzyszłe by mogło być realnym chciałam się przejrzeć bez przyglądania lecz płoszy niedotykanie zaklęte w słowie bezdźwięcznym na­bierając znaczeń mil­cze­nie ma pełne usta od znaków zapytania a ja tyl­ko chciałam wiedzieć ja­kiego ko­loru jest niebo  -Papużka


W Słowie Cytaty: Co by było, gdy­by poez­ji nie było Ja­kich słów używa­liby kochankowie Nie wzo­rując się na poety słowie Czy można byłoby szum la­su opisać Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy Poezję w ser­cu swoim czułym nosi Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas  -Naja


W Słowie Cytaty: Wkurza dosłow­nie, gdy widzę chwa­lenie marnych. Cho­ciaż całe swo­je życie byłem led­wo faj­nie fajny. Pan­ny brały lep­szych, tych o sto pro przystojniejszych. Ja na dwieście w głowie li­ryka, lecz su­ki nie lecą na wersy. Nikt nie czy­ta w myślach, cho­ciaż siła w słowie drzemie. Poz­by­wam się tych Ha­ter pryszczy jak­bym był ni­vea kremem. W ban­ku zaw­sze ze­ro, ban­ko­mat zniszczę w pełnym trudzie. Kap­tur założę na głowę, sto­ry jak o Ro­bin Hoodzie. -mayflower