W Samym Sercu Cytaty

W Samym Sercu Cytaty: Bóg ukrył piękno w samym sercu raju, abyśmy nieustannie pozostali czujni, i w radosnym stanie łaski nie zapomnieli o potrzebie rygoru. -Paulo Coelho


bóg-ukrył-piękno-w-samym-sercu-raju-abyśmy-nieustannie-pozostali-czujni-i-w-radosnym-stanie-łaski-nie-zapomnieli-o-potrzebie-rygoru
W Samym Sercu Cytaty: Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że


W Samym Sercu Cytaty: W pełnym sercu jest miejsce na wszystko, a w pustym sercu nie ma miejsca na nic. -Antonio Porchia


w-pełnym-sercu-jest-miejsce-na-wszystko-a-w-pustym-sercu-nie-miejsca-na-nic
W Samym Sercu Cytaty: Krzycząc, tra­cimy głos Płacząc, tra­cimy wodę, która nas wypełnia Kochając, tra­cimy siebie na rzecz dru­giej osoby Chwi­le bez­powrot­nie znikają Zos­tając je­dynie w sercu Które choć umysł przyćmi Na zaw­sze będą wy­ryte w sercu  -Mitria


W Samym Sercu Cytaty: Będę moim ser­cem kochać I nim tęsknić Na­wet,gdy zab­raknie mi sił I oddechu I gdy będę ko­nać to będę kochać By um­rzeć z miłością w sercu Um­rzeć błogo Z uśmie­chem na ustach Miłością w sercu  -bezoddechu


W Samym Sercu Cytaty: Człowiek celem samym w sobie. -Emanuel Kant


W Samym Sercu Cytaty: O głupcze! dobrze o sobie mów samym. -William Shakespeare


W Samym Sercu Cytaty: Twórczość to w tym samym stopniu sąd co pociecha. -Henryk Mann


twórczość-to-w-tym-samym-stopniu-sąd-co-pociecha
W Samym Sercu Cytaty: Osobowość, to człowiek który włada samym sobą -H.Gaudig


osobowość-to-człowiek-który-włada-samym-sobą
W Samym Sercu Cytaty: Malowidło i rzecz nigdy nie są tym samym. -Pablo Picasso


malowidło-i-rzecz-nigdy-nie-są-tym-samym
W Samym Sercu Cytaty: Obłuda mówi z ręką na sercu. -Adolf Jończyk


W Samym Sercu Cytaty: Każdy gromadzi blizny w sercu. -Paulo Coelho


każdy-gromadzi-blizny-w-sercu
W Samym Sercu Cytaty: Rzadko nadwaga sercu pomaga. -Edo Stanisław


W Samym Sercu Cytaty: Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą. -Henryk Ibsen


pisać-to-znaczy-odbywać-sąd-nad-samym-sobą
W Samym Sercu Cytaty: Godności nie zdobywa się samym rozprawianiem o niej. -Rabindranath Tagore


W Samym Sercu Cytaty: Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą. -Novalis


teatr-jest-aktywną-refleksją-nad-samym-sobą
W Samym Sercu Cytaty: Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu. -Miguel de Cervantes


honor-i-zysk-nie-sypiają-w-tym-samym-łożu
W Samym Sercu Cytaty: Prawdziwy, powszechny pożytek z komedii tkwi w samym śmiechu. -Gotthold Ephraim Lessing


prawdziwy-powszechny-pożytek-z-komedii-tkwi-w-samym-śmiechu