W Samym Cytaty

W Samym Cytaty: Człowiek celem samym w sobie. -Emanuel Kant


W Samym Cytaty: O głupcze! dobrze o sobie mów samym. -William Shakespeare


W Samym Cytaty: Osobowość, to człowiek który włada samym sobą -H.Gaudig


osobowość-to-człowiek-który-włada-samym-sobą
W Samym Cytaty: Malowidło i rzecz nigdy nie są tym samym. -Pablo Picasso


malowidło-i-rzecz-nigdy-nie-są-tym-samym
W Samym Cytaty: Twórczość to w tym samym stopniu sąd co pociecha. -Henryk Mann


twórczość-to-w-tym-samym-stopniu-sąd-co-pociecha
W Samym Cytaty: Godności nie zdobywa się samym rozprawianiem o niej. -Rabindranath Tagore


W Samym Cytaty: Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą. -Novalis


teatr-jest-aktywną-refleksją-nad-samym-sobą
W Samym Cytaty: Smak rozkoszy zużywa się jedynie samym-że nasyceniem. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


W Samym Cytaty: Najczęstsza awaria współczesności: utrata kontaktu z samym sobą. -Zbigniew Waydyk


najczęstsza-awaria-współczesnoś-utrata-kontaktu-z-samym-sobą
W Samym Cytaty: Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii. -Artur Schopenhauer


człowiek-tylko-z-samym-sobą-jest-w-zupełnej-harmonii
W Samym Cytaty: Wszyscy ludzie śmieją się w tym samym języku. -Anonim


wszyscy-ludzie-śmieją-ę-w-tym-samym-języku
W Samym Cytaty: Prawdziwy, powszechny pożytek z komedii tkwi w samym śmiechu. -Gotthold Ephraim Lessing


prawdziwy-powszechny-pożytek-z-komedii-tkwi-w-samym-śmiechu
W Samym Cytaty: Tym samym sercem kochamy i nienawidzimy - często te same osoby. -Anonim


tym-samym-sercem-kochamy-i-nienawidzimy-często-te-same-osoby
W Samym Cytaty: Największy błąd życia to zatrzymywanie się na sobie samym. -Anna Kamieńska


największy-błąd-życia-to-zatrzymywanie-ę-na-sobie-samym
W Samym Cytaty: Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą. -Henryk Ibsen


pisać-to-znaczy-odbywać-sąd-nad-samym-sobą
W Samym Cytaty: Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu. -Miguel de Cervantes


honor-i-zysk-nie-sypiają-w-tym-samym-łożu
W Samym Cytaty: W miłości zapewnienia są tym samym, co oznajmianie o czymś wręcz przeciwnym. -Elias Canetti


w-miłoś-zapewnienia-są-tym-samym-co-oznajmianie-o-czymś-wręcz-przeciwnym
W Samym Cytaty: Prawdziwy dżentelmen to ten, który broni kobiety przed samym sobą. -Władysław Piekarski


prawdziwy-dżentelmen-to-ten-który-broni-kobiety-przed-samym-sobą