W Sercu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W Sercu Cytaty: W pełnym sercu jest miejsce na wszystko, a w pustym sercu nie ma miejsca na nic. -Antonio Porchia
w-pełnym-sercu-jest-miejsce-na-wszystko-a-w-pustym-sercu-nie-miejsca-na-nic
W Sercu Cytaty: Krzycząc, tra­cimy głos Płacząc, tra­cimy wodę, która nas wypełnia Kochając, tra­cimy siebie na rzecz dru­giej osoby Chwi­le bez­powrot­nie znikają Zos­tając je­dynie w sercu Które choć umysł przyćmi Na zaw­sze będą wy­ryte w sercu  -Mitria
W Sercu Cytaty: Będę moim ser­cem kochać I nim tęsknić Na­wet,gdy zab­raknie mi sił I oddechu I gdy będę ko­nać to będę kochać By um­rzeć z miłością w sercu Um­rzeć błogo Z uśmie­chem na ustach Miłością w sercu  -bezoddechu
W Sercu Cytaty: Obłuda mówi z ręką na sercu. -Adolf Jończyk
W Sercu Cytaty: Każdy gromadzi blizny w sercu. -Paulo Coelho
każdy-gromadzi-blizny-w-sercu
W Sercu Cytaty: Rzadko nadwaga sercu pomaga. -Edo Stanisław
W Sercu Cytaty: perły uk­ry­te, w objęciu muszelek. jak ty w sercu. -cytlopka
perły-uk­ry­te-w-objęciu-muszelek-jak-ty w sercu
W Sercu Cytaty: Najlepiej słyszy dłoń położona na sercu. -Anonim
najlepiej-słyszy-dłoń-położona-na-sercu
W Sercu Cytaty: Mężczyz­na to czy­rak na ko­biecym sercu. -Majka_Majdan
mężczyz­na-to czy­rak-na ko­biecym-sercu
W Sercu Cytaty: Wielkie myśli rodzą się w sercu. -Anonim
wielkie-myśli-rodzą-ę-w-sercu
W Sercu Cytaty: Cnota jest w sercu, a nie gdzie indziej. -Fryderyk Chrystian Hebbel
W Sercu Cytaty: Rozum uczciwego człowieka mieści się w sercu. -Maksym Gorki
rozum-uczciwego-człowieka-mieś-ę-w-sercu
W Sercu Cytaty: Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. -Pitagoras
muzyka-budzi-w-sercu-pragnienie-dobrych-czynów
W Sercu Cytaty: Nie ufaj swemu sercu, łaknie twej krwi. -Stanisław Jerzy Lec
W Sercu Cytaty: Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu. -Tukidydes
człowiek-głupi-serce-na-języku-mądry-język-w-sercu
W Sercu Cytaty: Tron w sercu kobiety jest elekcyjny i zawsze wakujący. -Aleksander Świętochowski
W Sercu Cytaty: Nie buduj domu na piasku, a szczęścia na sercu kobiecym. -Seneka
nie-buduj-domu-na-piasku-a-szczęścia-na-sercu-kobiecym
W Sercu Cytaty: Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes
głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
W Sercu Cytaty: Ro­zum uczci­wego człowieka mieści się w sercu. -Maksym Gorki
ro­zum-uczci­wego-człowieka-mieś ę-w sercu
W Sercu Cytaty: Skrzy­pi codzienność. Żałość siada na sercu, kwi­lisz głuptasie. -Papużka
skrzy­pi-codzienność-Żałość-siada-na sercu-kwi­lisz-głuptasie
W Sercu Cytaty: Co zro­bić mam gdy widzę two­je od­bi­cie w swoim sercu?  -Silvidian
co zro­bić-mam-gdy-widzę-two­-od­bi­cie-w swoim-sercu 
W Sercu Cytaty: Ro­zum przy sercu, Pościel w pol­ne kwiaty -  Błogość modlitwą. -fyrfle
ro­zum-przy-sercu-pościel-w pol­ne-kwiaty- -błogość-modlitwą
W Sercu Cytaty: Słuszny sposób myślenia pozwala także sercu zabrać głos. -Albert Schweitzer
słuszny-sposób-myślenia-pozwala-także-sercu-zabrać-głos
W Sercu Cytaty: Albowiem taki jest człowiek, jakie myśli w jego sercu -Biblia
albowiem-taki-jest-człowiek-jakie-myśli-w-jego-sercu
W Sercu Cytaty: Na­wet gdy­bym zapomniała Zaw­sze będziesz w moim sercu. -AnDree
na­wet-gdy­bym-zapomniała-zaw­sze-będziesz-w moim-sercu
W Sercu Cytaty: Niektórzy są tak pazerni, że i za noszenie idei w sercu chcieliby pobierać gażę. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-są-tak-pazerni-że-i-za-noszenie-idei-w-sercu-chcieliby-pobierać-gażę
W Sercu Cytaty: długie wej­rze­nie na wskroś przeszy­wa dusze siada w sercu  -Cykam
długie-wej­rze­nie-na-wskroś-przeszy­wa-dusze-siada-w sercu 
W Sercu Cytaty: Ciem­ność pow­sta­je w głowie, światłość zat­ra­ca się w sercu. -Catianax
ciem­ność-pow­sta­-w głowie-światłość-zat­ra­ca ę-w sercu
W Sercu Cytaty: W ostatecznym rozrachunku to nie okoliczności zewnętrzne są tym co ma znaczenie, ale to co masz w sercu -Łukasz Krasoń
w-ostatecznym-rozrachunku-to-nie-okolicznoś-zewnętrzne-są-tym-co-znaczenie-ale-to-co-masz-w-sercu
W Sercu Cytaty: ,Szu­kając miłości zaw­sze tra­fiam na śmierć w mym sercu. -Amorek
szu­kając-miłoś-zaw­sze-tra­fiam-na śmierć-w mym-sercu
W Sercu Cytaty: Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu, niż rozsądkowi. -Georges Braque
znacznie-łatwiej-zachować-przez-całe-życie-wierność-sercu-ż-rozsądkowi
W Sercu Cytaty: Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety. -Ludwik Van Beethoven
muzyka-powinna-zapalać-płomień-w-sercu-mężczyzny-i-napełniać-łzami-oczy-kobiety
W Sercu Cytaty: Czas, straszny lekarz, w ślepym bezrozumie leczy najdroższy ból wbrew sercu. -Leopold Staff
czas-straszny-lekarz-w-ślepym-bezrozumie-leczy-najdroższy-ból-wbrew-sercu
W Sercu Cytaty: Mocą miłości Spełniona podróż życia Wspom­nień czar w sercu K.A.Sz. 09.02.2016r. -Cris
mocą-miłoś-spełniona-podróż-życia-wspom­nień-czar-w sercu-kasz-09022016r
W Sercu Cytaty: Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu niż rozsądkowi. -Georges Braque
znacznie-łatwiej-zachować-przez-całe-życie-wierność-sercu-ż-rozsądkowi