W Sposób Cytaty

W Sposób Cytaty: W pi­saniu tak jak w życiu, trze­ba często w ory­ginal­ny sposób się pow­tarzać lub w niepow­tarzal­ny sposób nie być oryginalnym. -aforystokrata


w pi­saniu-tak-jak w życiu-trze­ba-często-w ory­ginal­ny-sposób ę-pow­tarzać-lub-w niepow­tarzal­ny-sposób-nie być-oryginalnym
W Sposób Cytaty: Najpewniejszy sposób na rozmijanie się z rzeczywistością, to ta żonglerka umysłowa, polegająca na wysuwaniu na pierwszy plan małych, prawdziwych, ale absolutnie nic nie znaczących faktów. To najlepszy sposób na odcinanie się od rzeczywistości. -Sybille Bedford


W Sposób Cytaty: Czas - bez­li­tos­na pot­worność. Lecą godzi­ny, dni, ty­god­nie, bez znacze­nia i wa­gi, aż rap­tem se­kun­da i oka­zuje się, że nie sposób jej cofnąć, nie sposób wymazać. -Aleksander Minkowski


W Sposób Cytaty: Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób. -H. Jackson Brown


W Sposób Cytaty: Styl dla jednych: skomplikowany sposób powiedzenia rzeczy prostych; dla innych - prosty sposób powiedzenia rzeczy skomplikowanych. -Jean Cocteau


styl-dla-jednych-skomplikowany-sposób-powiedzenia-rzeczy-prostych-dla-innych-prosty-sposób-powiedzenia-rzeczy-skomplikowanych
W Sposób Cytaty: Wykształconym człowiekiem nie jest ten, z którym natura obeszła się w sposób rozrzutny; lecz ów, który otrzymane dary dobrotliwie, mądrze i w sposób właściwy i maksymalny wykorzystuje: który potrafi z zakrytymi oczyma dostrzec gdzie znajdują się jego braki i czego mu nie dostaje. -Rahel Varnhagen von Ense


W Sposób Cytaty: nie sposób zmilczeć tej ciszy przed burzą która nim ją os­tatnia krop­la po­tu spełni już się kotłuje w oku wyobraźni ma­miąc nas wszys­tki­mi ko­lora­mi tęczy nie sposób nie słyszeć tej ciszy w rytm burzy która błys­ka­wice źre­nica­mi miota pod­pa­lając dusze po­dat­ne na szepty wy­wołując dreszcze gdy naj­dzie ochota nie sposób nie utonąć w tej ciszy po burzy która gdy już złamie masztu wsty­du opór przyk­ry­wa nas żag­lu spełnienia pościelą cho­wając przed światem co wi­ruje wokół Odys, lis­to­pad 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/11/13/w-oku-cyklonu-wyobrazni-inny-dialog-z-m/  -Odys syn Laertesa


W Sposób Cytaty: Działaj­my w sposób nieuczony. -Cyceron


działaj­my-w sposób-nieuczony
W Sposób Cytaty: Twórczość to sposób na przeżycie czegoś. -Wanda Rutkiewicz


twórczość-to-sposób-na-przeżycie-czegoś
W Sposób Cytaty: Pi­sanie to sposób mówienia na palcach. -Paladin


pi­sanie-to sposób-mówienia-na palcach
W Sposób Cytaty: Stara koza i na wilkama sposób. -Anonim


stara-koza-i-na-wilkama-sposób
W Sposób Cytaty: Bezpieczny sposób wypowiedzi: pyskowanie na milcząco. -Zbigniew Waydyk


bezpieczny-sposób-wypowiedzi-pyskowanie-na-milcząco
W Sposób Cytaty: Sposób gaszenia pożaru może go wzniecać. -Urszula Zybura


sposób-gaszenia-pożaru-może-go-wzniecać
W Sposób Cytaty: Chęci zys­ku nie sposób nasycić. -Pittakos


chę-zys­ku-nie sposób-nasycić
W Sposób Cytaty: Sposób wręczania ma większą wartość od podarunku. -Pittakos


sposób-wręczania-większą-wartość-od-podarunku
W Sposób Cytaty: Najszybszy sposób na zakończenie wojny to ją przegrać. -George Orwell


najszybszy-sposób-na-zakończenie-wojny-to-ją-przegrać
W Sposób Cytaty: Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. -Aleksander Puszkin


W Sposób Cytaty: Nie sposób bronić demokracji demokratycznymi metodami. -Simone de Beauvoir


nie-sposób-bronić-demokracji-demokratycznymi-metodami