W Stanie Nie Cytaty

W Stanie Nie Cytaty: Nigdy nie zapominaj, że oferujesz klientowi pomoc, a nie błagasz go o zamówienie. W większości wypadków to ty robisz mu przysługę. Służysz mu radą, której nikt inny nie jest w stanie udzielić. Jeżeli kupujący nie jest w stanie tego docenić, to tylko jego strata. -Adam Ygnasik


W Stanie Nie Cytaty: Jeżeli niedziela stanie się świętem matki, to stanie się również świętem rodziny. -Aleksander Fedorowicz


jeżeli-niedziela-stanie-ę-świętem-matki-to-stanie-ę-również-świętem-rodziny
W Stanie Nie Cytaty: Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, gdy w oczy so­bie spojrzymy i dusze swe połączymy... Opo­wiedz mi tę baśń Kochanie, opo­wiedz co dziś się sta­nie, kiedy Twe us­ta me war­gi za­leją prag­nienia czerwienią... Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, kiedy jed­nością me ciało z Twym się stanie Opo­wiedz lub milcz zat­ra­cając mnie w do­tyku Twego błogim stanie Zat­raćmy się w miłości tu i te­raz Kocha­nie !   -Uśmiechnięta Anielica


W Stanie Nie Cytaty: Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. -Menander


wykształcenie-to-dobro-którego-nic-nie-jest-w-stanie-nas-pozbawić
W Stanie Nie Cytaty: Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia. -John Locke


wiedza-człowieka-nie-jest-w-stanie-przekroczyć-granic-jego-doświadczenia
W Stanie Nie Cytaty: Zbyt mnie straszyli i teraz niczym już przestraszyć nie są w stanie. -Michaił Bułhakow


zbyt-mnie-straszyli-i-teraz-niczym-już-przestraszyć-nie-są-w-stanie
W Stanie Nie Cytaty: W biało-czer­wo­nym Ter­ro­rys­ta­nie krzyw­da Ci się stanie Dro­ga Pa­ni, Sza­now­ny Panie... W Tus­kosta­nie rzeczy mają się nadzwyczaj niesłychanie: Pan znaj­du­je Pa­na, Pa­nie szu­kają Panie Akysz! A niech im sie krzyw­da stanie! Lecz mądrość ga­wie­dzi naj­większym jest źródłem wiedzy Więc niszczą się nawza­jem ko­leżan­ki i koledzy Swo­je


W Stanie Nie Cytaty: Demagog to człowiek, który obiecuje coś, czego inni nie są w stanie spełnić. -Paul Henri Spaak


demagog-to-człowiek-który-obiecuje-coś-czego-inni-nie-są-w-stanie-spełć
W Stanie Nie Cytaty: Nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć. -Stanisław Lem


nie-takich-bredni-w-które-ludzie-nie-byliby-w-stanie-uwierzyć
W Stanie Nie Cytaty: Miłość nie odnawiana każdego dnia stanie się przyzwyczajeniem, a z biegiem czasu niewolą. -Khalil Gibran


miłość-nie-odnawiana-każdego-dnia-stanie-ę-przyzwyczajeniem-a-z-biegiem-czasu-niewolą
W Stanie Nie Cytaty: Nikt nie jest w stanie obudzić w nas poczucia niższości bez naszej zgody. -Eleonora Roosevelt


nikt-nie-jest-w-stanie-obudzić-w-nas-poczucia-ższoś-bez-naszej-zgody
W Stanie Nie Cytaty: Potrzebny raport: o stanie draństwa. -Zbigniew Waydyk


W Stanie Nie Cytaty: Nie szafuję lekkomyślnie słowem MIŁOŚĆ, są jednak ludzie, którzy są w stanie powiedzieć, że kochają kiełbasę. -Joseph Conrad


nie-szafuję-lekkomyślnie-słowem-miŁoŚĆ-są-jednak-ludzie-którzy-są-w-stanie-powiedzieć-że-kochają-kiełbasę
W Stanie Nie Cytaty: Kto nie jest w stanie utrzymać własnego proporca, ten nie może być chorążym całego pułku. -Władysław Biegański


kto-nie-jest-w-stanie-utrzymać-własnego-proporca-ten-nie-może-być-chorążym-całego-pułku
W Stanie Nie Cytaty: Wszystko jest w stanie całkowitego rozczochrania. -Wallace


wszystko-jest-w-stanie-całkowitego-rozczochrania
W Stanie Nie Cytaty: Mamy dużo dobrych lekarek. Nie świadczy to o wysokim poziomie kobiet, tylko o niskim stanie medycyny. -Hugo Dyonizy Steinhaus


mamy-żo-dobrych-lekarek-nie-świadczy-to-o-wysokim-poziomie-kobiet-tylko-o-niskim-stanie-medycyny
W Stanie Nie Cytaty: jak ci stanie łyżka w zupie nie grymaś to znaczy ugotowała pier­wsze i drugie dwa w jednym  -wdech


jak- stanie-łyżka-w zupie-nie-grymaś-to-znaczy-ugotowała-pier­wsze-i drugie-dwa-w-jednym 
W Stanie Nie Cytaty: Nie można dobrze przeżyć dnia, nie robiąc czegoś dla osoby, która nigdy nie będzie w stanie się odpłacić. -John Wooden


nie-można-dobrze-przeżyć-dnia-nie-robiąc-czegoś-dla-osoby-która-nigdy-nie-będzie-w-stanie-ę-odpłacić