W Tłumie Cytaty

W Tłumie Cytaty: Na­wet w tłumie czuła się ob­co. W tłumie który tak dob­rze znała. W tłumie który na­zywała rodziną. -opuszczona


na­wet-w tłumie-czuła ę-ob­co-w tłumie-który-tak-dob­rze-znała-w tłumie-który-na­zywała-rodziną
W Tłumie Cytaty: Byłeś mi bożyszczem, o tłumie! -Jan Kasprowicz


W Tłumie Cytaty: Basen kąpielowy - trochę wody w tłumie. -Krecia Pataczkówna


W Tłumie Cytaty: Myśl rodzi się w samotności. Ginie w tłumie. -Andrzej Strug


myśl-rodzi-ę-w-samotnoś-ginie-w-tłumie
W Tłumie Cytaty: Samotność na pustkowiu od tej w tłumie różni się ciszą. -Stanisław Gołąb


samotność-na-pustkowiu-od-tej-w-tłumie-róż-ę-ciszą
W Tłumie Cytaty: Wys­tar­czy być w tłumie by stra­cić rozum  -Romain Rolland


wys­tar­czy-być-w tłumie-by stra­ć-rozum 
W Tłumie Cytaty: Szczyt roztargnienia: zgubić się w tłumie i przekazać policji swój rysopis. -Alfons Allais


szczyt-roztargnienia-zgubić-ę-w-tłumie-i-przekazać-policji-swój-rysopis
W Tłumie Cytaty: Po­wiedz w tłumie, co Cię wkur­wia, a za szcze­rość zro­bią z Ciebie durnia. -szajbuss


po­wiedz-w tłumie-co cię-wkur­wia-a za szcze­rość-zro­bią-z ciebie-durnia
W Tłumie Cytaty: Ukiah... haiku inaczej na­wet w tłumie trosk kwiaty kwitną w ogrodzie... tak niekochane  -Maverick123


ukiah-haiku inaczej-na­wet-w tłumie-trosk-kwiaty-kwitną-w ogrodzie-tak-niekochane 
W Tłumie Cytaty: Mężczyz­na po­rywa ko­bietę słowami by ulżyć włas­nej dumie. Ma­mi ją mno­gimi obietnicami, a później gu­bi się w tłumie. -~~Lotta


mężczyz­na-po­rywa-ko­bietę-słowami-by-ulżyć-włas­nej-dumie-ma­mi-ją mno­gimi-obietnicami-a-później-gu­bi ę-w tłumie
W Tłumie Cytaty: Mówimy miłość, a chodzi o całe mnóstwo uczuć, nawet ich w tym tłumie nie możemy wszystkich rozpoznać. -Karel Capek


mówimy-miłość-a-chodzi-o-całe-mnóstwo-uczuć-nawet-ich-w-tym-tłumie-nie-możemy-wszystkich-rozpoznać
W Tłumie Cytaty: Ty­le ludzi w wiel­kim tłumie W nim ze trzech ro­zu­mem włada Żaden z nich nie wyrachuje Ile go na łeb przypada  -SirNobody


ty­-ludzi-w wiel­kim-tłumie-w-nim-ze trzech-ro­zu­mem-włada-Żaden-z nich-nie wyrachuje-ile-go na łeb-przypada 
W Tłumie Cytaty: Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie. -Wolter


z-książkami-jest-tak-jak-z-ludźmi-bardzo-niewielu-dla-nas-ogromne-znaczenie-reszta-po-prostu-ginie-w-tłumie
W Tłumie Cytaty: Chodzę tu, chodzę tam, W tłumie ludzi zaw­sze sam. -Edward Stachura


chodzę-chodzę-tam-w-tłumie-ludzi-zaw­sze-sam
W Tłumie Cytaty: Za­pyta­ny: Czy miłość rozświet­la mro­ki sa­mot­ności? od­parłem: Te­go nie wiem, ale gdy jes­tem w tłumie ra­zi mnie mo­ja samotność. -Silvidian


za­pyta­ny-czy-miłość-rozświet­-mro­ki-­­noś-od­łem-te­go-nie wiem-ale-gdy-jes­tem-w tłumie-ra­zi-mnie-mo­ja-samotność
W Tłumie Cytaty: Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie. -Ignacy Baliński


chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
W Tłumie Cytaty: Uczucie samotności jest bolesne, gdy ogarnia nas w tłumie, lecz w łonie własnej rodziny jest nie do zniesienia. -Marie Von Ebner - Eschenbach


uczucie-samotnoś-jest-bolesne-gdy-ogarnia-nas-w-tłumie-lecz-w-łonie-własnej-rodziny-jest-nie-do-zniesienia
W Tłumie Cytaty: Praw­dzi­wa sa­mot­ność zaczy­na się wte­dy,gdy idąc w tłumie ludzi nie masz się do ko­go uśmiechnąć  -Ewelius


praw­dzi­wa-­­ność-zaczy­na ę-wte­dygdy-idąc-w tłumie-ludzi-nie masz ę-do ko­go-uśmiechnąć