W Towarzystwie Cytaty

W Towarzystwie Cytaty: Już na­wet wódka nie sma­kuje mu w moim towarzystwie... -Majka_Majdan


już-na­wet-wódka-nie sma­kuje-mu w moim-towarzystwie
W Towarzystwie Cytaty: Ludzie światowi ledwie się znajdą w stadzie, a już myślą, że są w towarzystwie. -Chamfort


ludzie-światowi-ledwie-ę-znajdą-w-stadzie-a-już-myślą-że-są-w-towarzystwie
W Towarzystwie Cytaty: Czułe godziny są milsze z kobietami, cygara smakują mi jednak lepiej w męskim towarzystwie. -Arnold Schwarzenegger


czułe-godziny-są-milsze-z-kobietami-cygara-smakują-mi-jednak-lepiej-w-męskim-towarzystwie
W Towarzystwie Cytaty: Można powiedzieć, że mężczyzna najszczerzej kocha tę kobietę, w której towarzystwie może się bez zażenowania zdrzemnąć. -George Jean Nathan


można-powiedzieć-że-mężczyzna-najszczerzej-kocha-tę-kobietę-w-której-towarzystwie-może-ę-bez-zażenowania-zdrzemnąć
W Towarzystwie Cytaty: Jeśli będąc w towarzystwie kobiety potrafisz z niej czytać jak z książki, nie stosuj systemu Braille'a. -Tristan Bernard


jeśli-będąc-w-towarzystwie-kobiety-potrafisz-z-niej-czytać-jak-z-książki-nie-stosuj-systemu-braille'a
W Towarzystwie Cytaty: Mąż: człowiek, który nigdy nie pamięta o twoich urodzinach, ale w towarzystwie chętnie wymienia twój wiek. -Marilyn Monroe


mąż-człowiek-który-nigdy-nie-pamię-o-twoich-urodzinach-ale-w-towarzystwie-chętnie-wymienia-twój-wiek
W Towarzystwie Cytaty: Naprawdę starym jest się wówczas, kiedy się to powie o sobie w towarzystwie, a nikt się nie śmieje i nie zaprzecza. -Magdalena Samozwaniec


naprawdę-starym-jest-ę-wówczas-kiedy-ę-to-powie-o-sobie-w-towarzystwie-a-nikt-ę-nie-śmieje-i-nie-zaprzecza