W Zazdrości Plotek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W Zazdrości Plotek Cytaty: W nędzy poswarków, w zazdrości plotek, podczas rozruchu nowin, w zgubie potwarzy - nawięcej bywa. -Jan Żabczyc
w-nędzy-poswarków-w-zazdroś-plotek-podczas-rozruchu-nowin-w-zgubie-potwarzy-nawięcej-bywa
W Zazdrości Plotek Cytaty: A! mówić by o tym wiele; / Ale ja nie lubię plotek. -Mikołaj Biernacki
W Zazdrości Plotek Cytaty: Pod wiej­skim sklepem Dziś za­miast mielizn plotek Ar­ras stokrotek  -fyrfle
pod-wiej­skim-sklepem-dziś-za­miast-mielizn-plotek-ar­ras-stokrotek 
W Zazdrości Plotek Cytaty: Ciekawość rodzi się z zazdrości. -Molier
ciekawość-rodzi-ę-z-zazdroś
W Zazdrości Plotek Cytaty: Oziębłość nie wyklucza zazdrości. -Aleksander Dumas
W Zazdrości Plotek Cytaty: Dyktatura jest najpełniejszą postacią zazdrości. -Curzio Malaparte
dyktatura-jest-najpełniejszą-postacią-zazdroś
W Zazdrości Plotek Cytaty: Oziębłość nie wyk­lucza zazdrości. -Aleksander Dumas
W Zazdrości Plotek Cytaty: Co Ci z awa­tarów, pro­fili i fo­tek, hi­pok­ryzja się szerzy i każdy na Twój te­mat znaj­dzie mnóstwo plotek. /dot. fa­cebook'a, który nies­te­ty zastępu­je życie real­ne, do­dat­ko­wo psu­je opi­nię o nas samych  -szajbuss
W Zazdrości Plotek Cytaty: Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości, to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. -Pierre Charron
jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań
W Zazdrości Plotek Cytaty: Nieznaczna, znikoma szczypta zazdrości winna być miłości przyprawą. -Felicja Stendingowa
nieznaczna-znikoma-szczypta-zazdroś-winna-być-miłoś-przyprawą
W Zazdrości Plotek Cytaty: Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność. -Franz Grillparzer
podstawą-zazdroś-jest-u-kobiet-miłość-u-mężczyzn-zaś-próżność
W Zazdrości Plotek Cytaty: U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości. -Ludwig Boerne
u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
W Zazdrości Plotek Cytaty: Dyk­ta­tura jest naj­pełniej­szą pos­ta­cią zazdrości. -Curzio Malaparte
dyk­­tura-jest naj­pełniej­szą-pos­­ą-zazdroś
W Zazdrości Plotek Cytaty: Człowiek, który nigdy nie kochał, wie o krajobrazie zazdrości tyle, ile o ciemnej stronie księżyca. -Zygmunt Freud
człowiek-który-nigdy-nie-kochał-wie-o-krajobrazie-zazdroś-tyle-ile-o-ciemnej-stronie-księżyca
W Zazdrości Plotek Cytaty: Mężczyzna zdolny jest do zazdrości nawet wobec kamienia, który jego znudzona partnerka wyróżniła jako szczególnie piękny. -Maria Dąbrowska
mężczyzna-zdolny-jest-do-zazdroś-nawet-wobec-kamienia-który-jego-znudzona-partnerka-wyróżła-jako-szczególnie-piękny
W Zazdrości Plotek Cytaty: Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom z charakterem można zaufać. -Alfred Adler
ludzie-genialni-są-podziwiani-bogatym-ę-zazdroś-potęż-budzą-strach-ale-tylko-ludziom-z-charakterem-można-zaufać
W Zazdrości Plotek Cytaty: W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości. -Francois de la Rochefoucauld
W Zazdrości Plotek Cytaty: Śmierć otwiera drzwi sławy i zamyka drzwi zazdrości. -Laurence Sterne
Śmierć-otwiera-drzwi-sławy-i-zamyka-drzwi-zazdroś
W Zazdrości Plotek Cytaty: Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości. -Saka Guchi Ango
miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś
W Zazdrości Plotek Cytaty: Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec siebie samego, świadectwem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron
jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań-jest-ona-bowiem-nieufnośą-wobec-siebie-samego-świadectwem
W Zazdrości Plotek Cytaty: Miłość więc, co nas rozpłomienia,cChoć los nam szkodzi i zazdrości, Składa się z naszych dusz złączenia i naszych gwiazd przeciwstawności. -Andrew Marvell
miłość-więc-co-nas-rozpłomieniacchoć-los-nam-szkodzi-i-zazdroś-składa-ę-z-naszych-dusz-złączenia-i-naszych-gwiazd-przeciwstawnoś
W Zazdrości Plotek Cytaty: Kiedys otrę się o raj jeszcze nie dzisiaj może jutro pod­niosę głowę na­dam słowom znaczenia do­dam słońcu blasku a ludziom pretekstu trwa­nie podstepnie ubiorę w życie myslę że będzie mu twarzy cho­ciaż wbrew trendom Me­diolan zahuczy od plotek me­zalians rozpaczy i rozkoszy po cza­sie słoty pozostawiałem różowe kalosze  -Sgorelsky
W Zazdrości Plotek Cytaty: Nie radź się tego, któryć jest na zdradzie, a taj się przed tym, któryć zazdrości. -Salomon
nie-radź-ę-tego-któryć-jest-na-zdradzie-a-taj-ę-przed-tym-któryć-zazdroś
W Zazdrości Plotek Cytaty: Jak często zazdrość przyprawioną szczyptą miłości bierzemy za miłość przyprawioną szczyptą zazdrości. -Jadwiga Rutkowska
jak-często-zazdrość-przyprawioną-szczyptą-miłoś-bierzemy-za-miłość-przyprawioną-szczyptą-zazdroś
W Zazdrości Plotek Cytaty: Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton  -Thobeta
praw­dzi­wa-miłość-jest rzad­ka-jak krop­-wo­dy-na pus­ty­-i gorąca-jak jej-piasek-nie bi­-re­kordów-częstot­li­woś
W Zazdrości Plotek Cytaty: Zgu­biłam się w la­bi­ryn­cie miłości, op­lotły mnie os­tre krze­wy zazdrości. Jak mam się stąd wy­dos­tać bez two­jej miłości? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
zgu­biłam ę-w ­bi­ryn­cie-miłoś-op­lotły-mnie-os­tre-krze­wy-zazdroś-jak-mam ę-stąd-wy­­ć-bez-two­jej-miłoś-®-by mrs
W Zazdrości Plotek Cytaty: Ci, którzy nie czują zazdrości, nie czują nic. -Louis Aragon
ci-którzy-nie-czują-zazdroś-nie-czują-nic
W Zazdrości Plotek Cytaty: Nie opowiadaj swej przyjaciółce o swoim szczęściu, aby nie obudzić w niej zazdrości. Nie opowiadaj też o swoich smutkach, aby nie sprawić jej radości. -Madame de Deffaud
nie-opowiadaj-swej-przyjaciół-o-swoim-szczęściu-aby-nie-obudzić-w-niej-zazdroś-nie-opowiadaj-też-o-swoich-smutkach-aby-nie-sprawić-jej
W Zazdrości Plotek Cytaty: Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. -Paweł z Tarsu Św
W Zazdrości Plotek Cytaty: Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku. -Valdemar Baldhead
W Zazdrości Plotek Cytaty: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. . -Paweł Św