W Zgodzie Ze Cytaty

W Zgodzie Ze Cytaty: Za­nim będę mógł żyć w zgodzie z in­ny­mi ludźmi, prze­de wszys­tkim muszę żyć w zgodzie z sa­mym sobą. Je­dyną rzeczą, która nie pod­le­ga przegłoso­waniu przez większość, jest ludzkie sumienie. -Harper Lee


W Zgodzie Ze Cytaty: Jedyne, na czym mi zależy, to być w zgodzie ze sobą. -Julia Roberts


jedyne-na-czym-mi-zależy-to-być-w-zgodzie-ze-sobą
W Zgodzie Ze Cytaty: Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie. -Czuang-Cy


kto-zna-działanie-przyrody-ten-żyje-z-ą-w-zgodzie
W Zgodzie Ze Cytaty: Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! -Paweł Św


jeżeli-to-jest-możliwe-o-ile-to-od-was-zależy-żyjcie-w-zgodzie-ze-wszystkimi-ludźmi
W Zgodzie Ze Cytaty: Czy może żyć w zgodzie z in­ny­mi, kto sam z sobą jest niezgodny?  -Erazm z Rotterdamu


czy-może-żyć-w zgodzie-z in­ny­mi-kto-sam-z sobą-jest niezgodny 
W Zgodzie Ze Cytaty: Rządy i kapitały potrafią się wzajemnie zwalczać - policje są zawsze w zgodzie. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


rządy-i-kapitały-potrafią-ę-wzajemnie-zwalczać-policje-są-zawsze-w-zgodzie
W Zgodzie Ze Cytaty: Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę - wielkie upadają. -Salustiusz


dzięki-zgodzie-łe-rzeczy-rosną-przez-niezgodę-wielkie-upadają
W Zgodzie Ze Cytaty: Lepiej zostać pokonanym, walcząc w zgodzie z zasadami, niż zwyciężyć dzięki kłamstwu. -Arthur Calwell


lepiej-zostać-pokonanym-walcząc-w-zgodzie-z-zasadami-ż-zwyciężyć-dzięki-kłamstwu
W Zgodzie Ze Cytaty: Szczęściem jest rozpłynąć się w twórczej pracy, żyć w zgodzie z wewnętrznymi predyspozycjami. -Zenta Maurina


szczęściem-jest-rozpłynąć-ę-w-twórczej-pracy-żyć-w-zgodzie-z-wewnętrznymi-predyspozycjami
W Zgodzie Ze Cytaty: In­dy­widualizm to życie w zgodzie ze sobą bez względu na kon­sekwen­cje oraz opi­nie innych. -Emilia Szumiło


in­dy­widualizm-to życie-w zgodzie-ze sobą-bez-wzglę-na kon­sekwen­cje-oraz-opi­nie-innych
W Zgodzie Ze Cytaty: Marze­nia wiel­kich ludzi sa nab­rzmiałe przyszłością. Myśli­ciele śnią w zgodzie z tym, co ma być. -Victor Marie Hugo


marze­nia-wiel­kich-ludzi- nab­rzmiałe-przyszłośą-myśli­ciele śą-w zgodzie-z tym-co  być
W Zgodzie Ze Cytaty: Pa­radok­salnie kon­flikt po­koleń ma­nifes­tu­je się w pełnej zgodzie: dzieci nie chcą mówić, rodzi­ce słuchać. -Andrzej Majewski


pa­radok­salnie-kon­flikt-po­koleń-­nifes­­ ę-w pełnej-zgodzie-dzieci-nie chcą-mówić-rodzi­-słuchać
W Zgodzie Ze Cytaty: Umiejętność życia polega w 90% na zdolności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść. -Samuel Goldwyn


umiejętność-życia-polega-w-90%-na-zdolnoś-życia-w-zgodzie-z-ludźmi-których-nie-możemy-znieść
W Zgodzie Ze Cytaty: Umiejętność życia w 90% po­lega na zdol­ności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść. -Samuel Goldwyn


umiejętność-życia-w 90%-po­lega-na zdol­noś-życia-w zgodzie-z ludźmi-których-nie możemy-znieść
W Zgodzie Ze Cytaty: Będziecie silniejsze, o ile będziecie żyć w zgodzie. Jeśli zaś rozdzieli was niezgoda, łatwo ulegniecie wrogom. -Ezop


będziecie-silniejsze-o-ile-będziecie-żyć-w-zgodzie-jeśli-zaś-rozdzieli-was-niezgoda-łatwo-ulegniecie-wrogom
W Zgodzie Ze Cytaty: Słowa mędrca zdają się wpierw fak­tom przeczyć, później zaś oka­zują się z ni­mi w zgodzie. -Lao Cy


słowa-mędrca-zdają ę-wpierw-fak­tom-przeczyć-później-zaś-oka­zują ę-z ­mi-w zgodzie
W Zgodzie Ze Cytaty: Higiena i miłość nigdy nie będą w zgodzie, albowiem pierwsza poleca owoce dojrzałe, a druga ich nie znosi. -Henryk Sienkiewicz


higiena-i-miłość-nigdy-nie-będą-w-zgodzie-albowiem-pierwsza-poleca-owoce-dojrzałe-a-druga-ich-nie-znosi
W Zgodzie Ze Cytaty: mówienie do siebie sa­mej jest uważane za ob­jaw szaleństwa, tym­cza­sem umiejętność słucha­nia włas­nych słów sta­nowi wyz­nacznik życia w zgodzie z sa­mym sobą. -thrillofit


mówienie-do siebie-­mej-jest uważane-za ob­jaw-szaleństwa-tym­cza­sem-umiejętność-słucha­nia-włas­nych-słów-sta­nowi-wyz­nacznik