W śnie Najgłębszym Cytaty

W śnie Najgłębszym Cytaty: Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka. -Edgar Allan Poe


W śnie Najgłębszym Cytaty: Najgłębszym sensem naszego życia jest miłość Boga, która staje się źródłem każdej innej miłości -Nieznany


najgłębszym-sensem-naszego-życia-jest-miłość-boga-która-staje-ę-źródłem-każdej-innej-miłoś
W śnie Najgłębszym Cytaty: Bogowie z samej swojej natury cieszą się nieśmiertelnością w najgłębszym spokoju, obcy sprawom naszym, od których są całkowicie oderwani. -Tytus Carus Lukrecjusz


bogowie-z-samej-swojej-natury-cieszą-ę-nieśmiertelnośą-w-najgłębszym-spokoju-obcy-sprawom-naszym-od-których-są-całkowicie-oderwani
W śnie Najgłębszym Cytaty: Najgłębszym pragnieniem w sercu każdego człowieka, przed pragnieniem życia, jest pragnienie kochania i poczucie, że jest się kochanym. -Michel Quoist


najgłębszym-pragnieniem-w-sercu-każdego-człowieka-przed-pragnieniem-życia-jest-pragnienie-kochania-i-poczucie-że-jest-ę-kochanym
W śnie Najgłębszym Cytaty: Spadłem z wy­sokości swej brawury Obudziłem duszy mroczne szczury Roz­pa­liłem ser­ca płomień I zstępuję w ogień W ot­chłani za, to jest: za­pat­rze­nia, za­myśle­nia, za­pachnienia, zadotknienia Po­gubiłem sens istnienia Porzu­ciłem sta­re wzorce Zszedłem na manowce Jakże cu­dow­ne manowce! We wzro­kam­gnieniu obudziłem ciało moje W cudzym łożu o północy Byłem jak we śnie Błogim śnie - tak bar­dzo więcej te­go chcę!  -Avantdeces


W śnie Najgłębszym Cytaty: W tes­ta­men­cie za­pisa­lam To­bie na końcu drob­nym dru­kiem, to co było nienaz­waną częścią mnie. Wspom­nienia , które to­warzyszyły przez większą część życia. Os­tatni ob­raz, za­kocha­nych oczu. Ziaren­ko leżące w najgłębszym za­kamar­ku serca. -mechaa


W śnie Najgłębszym Cytaty: Wie­czo­rem wciaz za­tapiam sie w mil­cze­niu cze­kajac na twoj je­den gest ,do­tyk ,po­calu­nek sa­ma te­go nie ro­bię bo bo­je sie od­tra­cenia .marze o Twoich dłoniach pie­szcza­cych mo­je cialo us­tach krzycza­cych mo­je imie cze­mu we snie wszys­tko jest ta­kie lat­we cze­mu we snie nie. Ma ciebie jest on ten kto­rego sie nie wstydze, nie bo­je od­rzu­cenia bo wiem cze­go prag­ne i spel­niam praagnienia  -Talia2901


W śnie Najgłębszym Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona


i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
W śnie Najgłębszym Cytaty: myślę o To­bie śnię te ob­ra­zy myśli urzeczywistniasz  -Cykam


myślę-o to­bie-śę-te ob­ra­zy-myśli-urzeczywistniasz 
W śnie Najgłębszym Cytaty: Czymże jest życie? snem we śnie. -Stanisław Przybyszewski


W śnie Najgłębszym Cytaty: przy­zywając Cię co wieczór śnię niespełnienie  -vona


przy­zywając-cię-co wieczór-śę-niespełnienie 
W śnie Najgłębszym Cytaty: Na sto­le płacze świeca, a ja o to­bie śnię... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


na sto­-płacze-świeca-a ja o to­bie-śę-~ mrs-vercetti 
W śnie Najgłębszym Cytaty: zbo­lała pa­mięć sta­do zbłąka­nych koni umiera we śnie  -Alicia Slob


zbo­ła-pa­mięć-sta­do-zbłąka­nych-koni-umiera-we śnie 
W śnie Najgłębszym Cytaty: Cze­kam na tę noc W której znów we śnie świat Cały obejmę  -Taiyono Kudarashi


cze­kam-na tę noc-w-której znów-we śnie-świat-cały-obejmę 
W śnie Najgłębszym Cytaty: Tyl­ko we śnie jes­teśmy wol­ni. Na ja­wie mu­simy się śpieszyć. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


W śnie Najgłębszym Cytaty: Czas og­romnie wydłuża się, kiedy o kimś myśli­my ciągle, na ja­wie i we śnie... -Bolesław Prus


czas-og­romnie-wydłuża-ę-kiedy-o kimś-myśli­my-ągle-na ja­wie-i we śnie
W śnie Najgłębszym Cytaty: Śniło mi się, że chcę zamknąć oczy... ale w tym śnie nie było powiek. -Dorota Masłowska


Śło-mi-ę-że-chcę-zamknąć-oczy-ale-w-tym-śnie-nie-było-powiek
W śnie Najgłębszym Cytaty: Cicho w nawiasie w najgłębszym cieniu prze­miana ciała w wodę między słowami temperatury łza, co była ptakiem na­kar­miła chłodną zieleń od­dał życie za przyszłość słońce za murem mruży jas­kra­we oczy cho­wa się w sza­rym kocu żeby uk­ryć wzruszenie pies przystanął i krzyk też stanął w je­go gardle i nikt nam nie powiedział że umarł dziś os­tatni płatek śniegu  -jatoja