W śnie Cytaty

W śnie Cytaty: Spadłem z wy­sokości swej brawury Obudziłem duszy mroczne szczury Roz­pa­liłem ser­ca płomień I zstępuję w ogień W ot­chłani za, to jest: za­pat­rze­nia, za­myśle­nia, za­pachnienia, zadotknienia Po­gubiłem sens istnienia Porzu­ciłem sta­re wzorce Zszedłem na manowce Jakże cu­dow­ne manowce! We wzro­kam­gnieniu obudziłem ciało moje W cudzym łożu o północy Byłem jak we śnie Błogim śnie - tak bar­dzo więcej te­go chcę!  -Avantdeces


W śnie Cytaty: Wie­czo­rem wciaz za­tapiam sie w mil­cze­niu cze­kajac na twoj je­den gest ,do­tyk ,po­calu­nek sa­ma te­go nie ro­bię bo bo­je sie od­tra­cenia .marze o Twoich dłoniach pie­szcza­cych mo­je cialo us­tach krzycza­cych mo­je imie cze­mu we snie wszys­tko jest ta­kie lat­we cze­mu we snie nie. Ma ciebie jest on ten kto­rego sie nie wstydze, nie bo­je od­rzu­cenia bo wiem cze­go prag­ne i spel­niam praagnienia  -Talia2901


W śnie Cytaty: Czymże jest życie? snem we śnie. -Stanisław Przybyszewski


W śnie Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona


i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
W śnie Cytaty: myślę o To­bie śnię te ob­ra­zy myśli urzeczywistniasz  -Cykam


myślę-o to­bie-śę-te ob­ra­zy-myśli-urzeczywistniasz 
W śnie Cytaty: przy­zywając Cię co wieczór śnię niespełnienie  -vona


przy­zywając-cię-co wieczór-śę-niespełnienie 
W śnie Cytaty: Na sto­le płacze świeca, a ja o to­bie śnię... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


na sto­-płacze-świeca-a ja o to­bie-śę-~ mrs-vercetti 
W śnie Cytaty: zbo­lała pa­mięć sta­do zbłąka­nych koni umiera we śnie  -Alicia Slob


zbo­ła-pa­mięć-sta­do-zbłąka­nych-koni-umiera-we śnie 
W śnie Cytaty: Tyl­ko we śnie jes­teśmy wol­ni. Na ja­wie mu­simy się śpieszyć. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


W śnie Cytaty: Cze­kam na tę noc W której znów we śnie świat Cały obejmę  -Taiyono Kudarashi


cze­kam-na tę noc-w-której znów-we śnie-świat-cały-obejmę 
W śnie Cytaty: Czas og­romnie wydłuża się, kiedy o kimś myśli­my ciągle, na ja­wie i we śnie... -Bolesław Prus


czas-og­romnie-wydłuża-ę-kiedy-o kimś-myśli­my-ągle-na ja­wie-i we śnie
W śnie Cytaty: Śniło mi się, że chcę zamknąć oczy... ale w tym śnie nie było powiek. -Dorota Masłowska


Śło-mi-ę-że-chcę-zamknąć-oczy-ale-w-tym-śnie-nie-było-powiek
W śnie Cytaty: Istnieją niewytłumaczone motywy postępków, które człowiek czyni na jawie, tak jakby czynił w niespokojnym śnie. -Henryk Mann


istnieją-niewytłumaczone-motywy-postępków-które-człowiek-czyni-na-jawie-tak-jakby-czynił-w-niespokojnym-śnie
W śnie Cytaty: Mów do mnie szeptem Bądź znów mą jawą we śnie Sny w real zmienię 02.05.2015....dla M... றiℓℓ... -mill


mów-do mnie-szeptem-bądź-znów-mą jawą-we śnie-sny-w real-zmienię-02052015dla-m-றiℓℓ
W śnie Cytaty: W praw­dzi­wym świecie, tak jak i we śnie, nic nie jest tym, czym się wydaje. -Autor nieznany


w praw­dzi­wym-świecie-tak-jak i we śnie-nic-nie jest tym-czym ę-wydaje
W śnie Cytaty: Na jawie świat jest dla wszystkich jeden i ten sam; ale we śnie każdy ucieka do własnego świata. -Heraklit z Efezu


na-jawie-świat-jest-dla-wszystkich-jeden-i-ten-sam-ale-we-śnie-każdy-ucieka-do-własnego-świata
W śnie Cytaty: Na ja­wie świat jest dla wszys­tkich je­den i ten sam; ale we śnie każdy ucieka do włas­ne­go świata. -Heraklit z Efezu


na ja­wie-świat-jest dla-wszys­tkich-­den-i ten-sam-ale-we śnie-każdy-ucieka-do włas­ne­go-świata
W śnie Cytaty: Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. -Stefan Żeromski


gdy­byś-kiedy-we śnie-poczuła-że oczy-mo­-już-nie pat­rzą-na ciebie-z miłośą-wiedz-żem-żyć-przestał