W świet­le Dnia Cytaty

W świet­le Dnia Cytaty: W świet­le księżyca na­bieram blas­ku dnia  -StachuKrankiela


w świet­-księżyca-na­bieram-blas­ku-dnia 
W świet­le Dnia Cytaty: ..życie w świet­le dnia jest zbyt bolesne.. -NieBędęJulią


W świet­le Dnia Cytaty: piszę list słowa ty­le ich jak zaw­rzeć w nich miłość i smutek piszę list w świet­le dnia blas­ku księżyca tak da­leko jesteś za rogiem mi­lionem kroków biegłem do ciebie wciąż umyka twój cichy dom piszę list by jut­ro zbudzić snem i słów tęsknieniem  -Adamo70


W świet­le Dnia Cytaty: Ak­torzy na sce­nie nie zacho­wują się wca­le tak jak praw­dzi­wi ludzie. Tyl­ko im się zda­je, że to umieją. Niektórym, tym naj­lep­szym, w pew­nym stop­niu to się uda­je, ale nie na ty­le, żeby mnie por­wać. Bo jeśli któryś ak­tor jest nap­rawdę świet­ny, wyczu­wa się, że on wie, że jest świet­ny, a to psu­je całe wrażenie. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


W świet­le Dnia Cytaty: Pod­chodzisz, daj­my na to, do człowieka i mówisz: – Jak le­ci, Joe? A on ci na to: – Świet­nie, świet­nie, le­piej być nie może. – A ty pat­rzysz mu w oczy i widzisz prze­cież, że trud­no o gorzej. Jak się tak dob­rze przyj­rzeć, wszys­tkim układa się par­szy­wie, wszys­tkim bez wyjątku. Z cze­go psia mać, wniosek, że człowieko­wi nic nie jest w sta­nie pomóc. -Kurt Vonnegut


W świet­le Dnia Cytaty: Książki współczesne przeważnie wyglądają tak, jakby je napisano w ciągu jednego dnia przy pomocy książek przeczytanych dnia poprzedniego. -Chamfort


książki-współczesne-przeważnie-wyglądają-tak-jakby-napisano-w-ągu-jednego-dnia-przy-pomocy-książek-przeczytanych-dnia-poprzedniego
W świet­le Dnia Cytaty: Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki. -littlemess


W świet­le Dnia Cytaty: To co jest w świet­le, ogląda­my z ciemności. -Tytus Carus Lukrecjusz


W świet­le Dnia Cytaty: Niekiedy i świet­ny Ho­mer zadrzemie. -Horacy


niekiedy-i świet­ny-ho­mer-zadrzemie
W świet­le Dnia Cytaty: Ciało jest świet­nym przewodnikiem. -Jonathan Kellerman


W świet­le Dnia Cytaty: Oczarowaniem Świet­lne rozgałęzienia Burza za Grojcem  -fyrfle


oczarowaniem-Świet­lne-rozgałęzienia-burza-za grojcem 
W świet­le Dnia Cytaty: widzi, co złe u każdego, ta­kie ma świet­liste ego  -onejka


widzi-co złe-u każdego-­kie- świet­liste-ego 
W świet­le Dnia Cytaty: Ciągle to jutro, jutro i znów jutro wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, aż do ostatniej głoski czasokresu. -William Shakespeare


ciągle-to-jutro-jutro-i-znów-jutro-wije-ę-w-ciasnym-kółku-od-dnia-do-dnia-aż-do-ostatniej-głoski-czasokresu
W świet­le Dnia Cytaty: Nie pot­ra­fiąc żyć w świet­le, od­na­leźliśmy się w ciemnościach. -opuszczona


nie-pot­ra­fiąc-żyć-w świet­-od­na­źliśmy ę-w ciemnościach
W świet­le Dnia Cytaty: Niewiele rzeczy tak świet­nie od­da­je prawdę, jak kłamstwa. -Sydney Pollack


niewiele-rzeczy-tak-świet­nie-od­da­-prawdę-jak kłamstwa
W świet­le Dnia Cytaty: Zwierz, co skrze­la ma I świet­nym jest pływakiem Też może tonąć  -Taiyono Kudarashi


zwierz-co skrze­-i-świet­nym-jest pływakiem-też-może-ąć 
W świet­le Dnia Cytaty: za­toczo­ny krąg chro­ni świet­lista zbroja prze­kona­nie trwa   -Cykam


za­toczo­ny-krąg-chro­-świet­lista-zbroja-prze­kona­nie-trwa- 
W świet­le Dnia Cytaty: W świet­le pra­wa często występują zaćmienia. Z cyk­lu po­wieści


w świet­-pra­wa-często-występują-zaćmienia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia