W życiu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W życiu Cytaty: Na każdego człowieka przychodzi raz w życiu godzina, w której musi dać próbę samego siebie; każdy ma w życiu taką godzinę. -Maria Corti
na-każdego-człowieka-przychodzi-raz-w-życiu-godzina-w-której-musi-dać-próbę-samego-siebie-każdy-w-życiu-taką-godzinę
W życiu Cytaty: Gdy zaczniesz zmieniać swój sposób myślenia o sobie, życiu i innych ludziach, zaczną się realne zmiany w Tobie i Twoim życiu. -Dane Spott
gdy-zaczniesz-zmieniać-swój-sposób-myślenia-o-sobie-życiu-i-innych-ludziach-zaczną-ę-realne-zmiany-w-tobie-i-twoim-życiu
W życiu Cytaty:
w życiu-nie chodzi-o to-by ę-w nim-gu­bićw-życiu-chodzi-o od­na­lezienie-w so­bie-dro­gi-szczęścia-i miłoś-~pa­weł
W życiu Cytaty: Wielkość człowieka mierzy się nie tylko tym, co w życiu osiągnął, lecz także tym, czego w życiu umiał się wyrzec. -Tadeusz Hipolit Czeżowski
wielkość-człowieka-mierzy-ę-nie-tylko-tym-co-w-życiu-osiągnął-lecz-także-tym-czego-w-życiu-umiał-ę-wyrzec
W życiu Cytaty: Najważniejsze w życiu nie jest kapitalizowanie naszych osiągnięć. To potrafi nawet głupiec. Najważniejsze jest w życiu czerpanie korzyści z porażek. Umiejętność ta wymaga inteligencji i odróżnia głupca od mędrca. -William Bolitho
W życiu Cytaty: Czas przeznaczony na życie jest niczym. Czymś jest dopiero to, co człowiek zrobi z owym czasem. Sami musimy nadać swemu życiu sens, gdyż sens ów nie towarzyszy życiu automatycznie. -Anonim
czas-przeznaczony-na-życie-jest-niczym-czymś-jest-dopiero-to-co-człowiek-zrobi-z-owym-czasem-sami-musimy-nadać-swemu-życiu-sens-gdyż-sens-ów
W życiu Cytaty: W życiu, nie chodzi o to, żeby czuć się ofiarą, al­bo katem... W życiu chodzi o to, żeby z po­pełnianych błędów wy­ciągać mądre wnioski. A w tym wszys­tkim praw­da - leży zaw­sze gdzieś pośrodku... -Niusza
W życiu Cytaty: Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione. -Karol Juliusz Weber
W życiu Cytaty: Nie kieruj się w życiu pot­rzebą za­dowo­lenia wszys­tkich dookoła Ciebie. Gdy na­wet Ci się uda - nie będziesz szczęśli­wy. Życie jest zbyt krótkie by za­dowa­lać in­nych. To ty jes­teś naj­ważniej­szą osobą w swoim życiu i tak niech zostanie. -Paulina_Ksiezniczka1997
W życiu Cytaty: Miłość czym jes­teś ???? gdzie jes­teś ???? czy uwie­rzyć w Ciebie jeszcze mi się zechce? chy­ba nie chce, żyć już z miejscem, w krórym czu­je sa­mot­ności bezkres. po­nad siedem mi­liardów na tym świecie ludzi a ko­lej­ny dzień w życiu sa­moc­tością mnie obudzi, ilu poz­nać jeszcze mu­siałbym w życiu ludzi, by uczu­cie to pot­ra­fić w końcu z ser­ca zgubić. -bucz1986
W życiu Cytaty: Są ludzie, których życiu na­daje kształt strach przed śmier­cią. I są ludzie, których życiu na­daje kształt ra­dość i za­dowo­lenie z te­go, że żyją. Ci pier­wszi żyjąc umierają; ci drudzy umierając żyją. Wiem, że los może zab­rać mnie jut­ro, ale śmierć jest nieis­totną ewen­tual­nością. Kiedy­kol­wiek przyj­dzie, mam za­miar um­rzeć żyjąc. -Horace Kallen
W życiu Cytaty: Jes­teś naj­lep­szym człowiekiem, ja­kiego w życiu znałem. Ty je­den nig­dy się na mnie nie roz­gniewałeś, nig­dy mnie nie osądzałeś i ja­kimś spo­sobem nau­czyłeś mnie więcej o życiu, niż każdy syn mógłby so­bie życzyć. Przep­raszam też, że nie mogę być tu­taj z tobą te­raz i niena­widzę siebie za to, co ci ro­bię. Ale strasznie się boję, tato. -Nicholas Sparks
W życiu Cytaty: W życiu piękne są tylko chwile. -Ryszard Riedel
W życiu Cytaty: Przyjaciel to największy skarb w życiu. -Anonim
przyjaciel-to-największy-skarb-w-życiu
W życiu Cytaty: Je­dyne co mi w życiu wyszło to dystans. -XX na krancu swiata
je­dyne-co mi w życiu-wyszło-to dystans
W życiu Cytaty: To miłość każe śpiewać życiu. -Chautard
to-miłość-każe-śpiewać-życiu
W życiu Cytaty: Ko­bieta kocha tyl­ko raz w życiu. -Honoré de Balzac
W życiu Cytaty: Najważniejszymi rzeczami w życiu nie są rzeczy. -Anonim
najważniejszymi-rzeczami-w-życiu-nie-są-rzeczy
W życiu Cytaty: W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym. -Oscar Wilde
w-życiu-chodzi-o-to-by-być-trochę-niemożliwym
W życiu Cytaty: Skrzynką łatwiej w życiu przeciągnąć strunę. -Anonim
skrzynką-łatwiej-w-życiu-przeciągnąć-strunę
W życiu Cytaty: W życiu należy być przygotowanym na wszystko. -Georges Clemenceau
w-życiu-należy-być-przygotowanym-na-wszystko
W życiu Cytaty: Polityka to najważniejsza sprawa w życiu gazety. -Henryk Ibsen
polityka-to-najważniejsza-sprawa-w-życiu-gazety
W życiu Cytaty: Co w życiu jest nieulękłe? Czyste sumienie. -Bias z Prieny
co-w-życiu-jest-nieulękłe-czyste-sumienie
W życiu Cytaty: Co w życiu jest nieulękłe? Czys­te sumienie. -Bias z Prieny
co w życiu-jest nieulękłe-czys­te-sumienie
W życiu Cytaty: W życiu trze­ba być ludzkim człowiekiem. -Lilliana
w życiu-trze­ba-być-ludzkim-człowiekiem
W życiu Cytaty: Najbardziej pożyteczne w życiu to własne doświadczenie. -Walter Scott
najbardziej-pożyteczne-w-życiu-to-własne-doświadczenie
W życiu Cytaty: W życiu liczą się osiągnięcia, a nie pochodzenie. -Pola Negri
w-życiu-liczą-ę-osiągnięcia-a-nie-pochodzenie
W życiu Cytaty: Nieoczekiwane przypadki w życiu częstsze są niż oczekiwane. -Plaut
nieoczekiwane-przypadki-w-życiu-częstsze-są-ż-oczekiwane
W życiu Cytaty: O życiu: Kil­ka mi­liardów równo­ległych światów. -Marcin Kossek
o życiu-kil­ka-mi­liardów-równo­ległych-światów
W życiu Cytaty: -Co ty w życiu osiągnąłeś ? -Nic. -Co osiągniesz? - Dru­gie ty­le ;-)   -Uśmiechnięta Anielica
W życiu Cytaty: Najważjsze w życiu jest to, że się nie umarło. -Anonim
najważjsze-w-życiu-jest-to-że-ę-nie-umarło
W życiu Cytaty: W życiu jak w regule - wszyscy liczą na wyjątki. -Anonim
w-życiu-jak-w-regule-wszyscy-liczą-na-wyjątki
W życiu Cytaty: Odrobina pożądliwości nadaje dopiero życiu rozmach. -Samuel Johnson
odrobina-pożądliwoś-nadaje-dopiero-życiu-rozmach
W życiu Cytaty: W życiu nie ma prób, od ra­zu zaczy­na się przedstawienie. -Marianne Faithfull
w życiu-nie  prób-od ra­zu-zaczy­na ę-przedstawienie
W życiu Cytaty: Najważniejsze wyprawy w życiu to wychodzenie ludziom naprzeciw. -Henry Boye
najważniejsze-wyprawy-w-życiu-to-wychodzenie-ludziom-naprzeciw