W biedzie Cytaty

W biedzie Cytaty: Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. -Anonim


prawdziwych-przyjaciół-poznaje-ę-w-biedzie
W biedzie Cytaty: Do powyższego: niestety, to samo można powiedzieć o biedzie. -Anonim


do-powyższego-niestety-to-samo-można-powiedzieć-o-biedzie
W biedzie Cytaty: Nieprawda, jakoby ludzie byli lepsi w biedzie niż w dostatku. -Luc De Vauvenargues


nieprawda-jakoby-ludzie-byli-lepsi-w-biedzie-ż-w-dostatku
W biedzie Cytaty: Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Ezop


praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
W biedzie Cytaty: Dobrą stroną życia w biedzie jest to, że nie trzeba się bać złodziei. -Alfons Allais


dobrą-stroną-życia-w-biedzie-jest-to-że-nie-trzeba-ę-bać-złodziei
W biedzie Cytaty: Żaden ból nie jest dla mnie tak wielki jak wspomnienie szczęśliwych czasów w biedzie. -Dante Alighieri


Żaden-ból-nie-jest-dla-mnie-tak-wielki-jak-wspomnienie-szczęśliwych-czasów-w-biedzie
W biedzie Cytaty: Moja religia uczy mnie, że w biedzie, której nie można zaradzić, trzeba się modlić i pościć. -Mahatma Gandhi


moja-religia-uczy-mnie-że-w-biedzie-której-nie-można-zaradzić-trzeba-ę-modlić-i-pość
W biedzie Cytaty: Po­wie­dział mi - rzekł Mie­szek - przysłowie niedźwiedzie: Że praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Adam Mickiewicz


po­wie­dział-mi - rzekł-mie­szek- przysłowie-niedźwiedzie-Że-praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
W biedzie Cytaty: Prawdziwych przyjaciół poznajemy raczej nie w biedzie, ale po tym, czy potrafią się cieszyć z naszych sukcesów razem z nami. -Marcin Gnat


prawdziwych-przyjaciół-poznajemy-raczej-nie-w-biedzie-ale-po-tym-czy-potrafią-ę-cieszyć-z-naszych-sukcesów-razem-z-nami
W biedzie Cytaty: Przyjaciół poznajemy w biedzie. Ale tylko biednych przyjaciół. -Anonim


przyjaciół-poznajemy-w-biedzie-ale-tylko-biednych-przyjaciół
W biedzie Cytaty: Socjalistycznej Polski, bratniej Polski nie opuścimy w biedzie i nie damy jej skrzywdzić! -Leonid Breżniew


socjalistycznej-polski-bratniej-polski-nie-opuścimy-w-biedzie-i-nie-damy-jej-skrzywdzić
W biedzie Cytaty: Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata


częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie