W całości Od­da­wałoby Cytaty

W całości Od­da­wałoby Cytaty: Na miłość samą w so­bie jest ty­siąc słów, ale nig­dy nie znaj­dzie się ta­kiego, które w całości od­da­wałoby jej sens. -Devin


na miłość-samą-w so­bie-jest ty­ąc-słów-ale-nig­dy-nie znaj­dzie ę-­kiego-które-w całoś-od­da­wałoby-jej-sens
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Szczegół można zrozumieć jedynie na tle całości, a wyjaśnienie szczegółu z góry zakłada wyjaśnienie całości. -Friedrich Schleiermacher


szczegół-można-zrozumieć-jedynie-na-tle-całoś-a-wyjaśnienie-szczegółu-z-góry-zakłada-wyjaśnienie-całoś
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Gdy­by wszys­cy sław­ni fi­lozo­fowie za­sied­li przy jed­nym sto­le - za­pano­wałoby wiel­kie milczenie... -Niusza


gdy­by-wszys­cy-sław­-fi­lozo­fowie-za­sied­li-przy-jed­nym-sto­- za­pano­wałoby-wiel­kie-milczenie
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Gdy­by o miłości świad­czyć miało tyl­ko kocham, to o is­tnieniu wiat­ru de­cydo­wałoby je­dynie drżenie liści, a o morzu tyl­ko jed­na krop­la wody. -Nölle


gdy­by-o miłoś-świad­czyć-miało-tyl­ko-kocham-to o is­tnieniu-wiat­ru-de­cydo­wałoby-­dynie-drżenie-liś-a o morzu-tyl­ko-jed­na
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Szczęście, to pełne i trwałe zadowolenie z całości życia. -Władysław Tatarkiewicz


szczęście-to-pełne-i-trwałe-zadowolenie-z-całoś-życia
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Los ludzkości, ja­ko całości, będzie ta­ki, na ja­ki ona zasługuje. -Albert Einstein


los-ludzkoś-ja­ko-całoś-będzie-­ki-na ja­ki-ona-zasługuje
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Kochać możemy tylko to czego nie posiadamy w całości. -Anonim


kochać-możemy-tylko-to-czego-nie-posiadamy-w-całoś
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Los ludzkości, jako całości, będzie taki, na jaki ona zasługuje. -Albert Einstein


los-ludzkoś-jako-całoś-będzie-taki-na-jaki-ona-zasługuje
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Oso­by... tworzą Od­ległość i blis­kość serc - Strzępy całości nieHAiKU  -wdech


oso­by-tworzą-od­ległość-i blis­kość-serc-strzępy-całoś-niehaiku 
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Los ludzkości, jako całości będzie taki, na jaki ona zasługuje. -Albert Einstein


los-ludzkoś-jako-całoś-będzie-taki-na-jaki-ona-zasługuje
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Przy dzieleniu całości życia przez rozsądek zawsze otrzymujemy resztę. -Peter Wust


przy-dzieleniu-całoś-życia-przez-rozsądek-zawsze-otrzymujemy-resztę
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Mąż to mężczyzna, któremu niezmiernie trudno przyznać, że coś jest w całości jego winą. -Pam Brown


mąż-to-mężczyzna-któremu-niezmiernie-trudno-przyznać-że-coś-jest-w-całoś-jego-winą
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Utrzymuje ziemię w jednej całości ta sama siła, którą przeznacza się do jej rozsadzenia. -Anna Jokai


utrzymuje-ziemię-w-jednej-całoś-sama-ła-którą-przeznacza-ę-do-jej-rozsadzenia
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Kochaj głęboko i prawdziwie. Możesz się zranić, ale jest to jedyny sposób, aby przeżyć życie w całości. -Anonim


kochaj-głęboko-i-prawdziwie-możesz-ę-zranić-ale-jest-to-jedyny-sposób-aby-przeżyć-życie-w-całoś
W całości Od­da­wałoby Cytaty: tam gdzie dotyk smak zapach intelekt jest i początek bez granic de­lek­tując się po całości ka­wałek po kawałeczku od do  -Papużka


tam-gdzie-dotyk-smak-zapach-intelekt-jest-i początek-bez-granic-de­lek­tując-ę-po-całoś-ka­wałek-po kawałeczku-od-do 
W całości Od­da­wałoby Cytaty: lu­bię Cię taką roz­dartą roz­sy­paną w całości moją   -Cykam


lu­bię-cię-taką-roz­dartą-roz­sy­paną-w-całoś-moją- 
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic więcej. -Augustyn z Hippony


oddajmy-siebie-w-całoś-nie-jako-równowartość-ale-po-prostu-dlatego-że-nie-mamy-nic-więcej
W całości Od­da­wałoby Cytaty: Od­dajmy siebie w całości nie ja­ko równo­war­tość, ale po pros­tu dla­tego, że nie ma­my nic więcej. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


od­dajmy-siebie-w całoś-nie ja­ko-równo­war­tość-ale-po pros­-dla­tego-że nie ­my-nic-więcej