W ciemność Lu­bię Cytaty

W ciemność Lu­bię Cytaty: Ciemność łapczywie dni jasne pożera. Ciemność żąda i wszędzie dociera. Ciemność słucha, patrzy i czeka. Ciemność dniem rządzi, z triumfem nie zwleka. Czasem w milczeniu ciemność nadchodzi. Czasem w radosnych werbli powodzi. -Dean R. Koontz


W ciemność Lu­bię Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA


W ciemność Lu­bię Cytaty: Coś za­mieniło światło w ciemność. // from Zeus Hipotermia  -husy


coś-za­mieniło-światło-w ciemność-from-zeus-hipotermia 
W ciemność Lu­bię Cytaty: Miłość jest ślepa, dlatego lubi ciemność. -Janusz Gicgier


miłość-jest-ślepa-dlatego-lubi-ciemność
W ciemność Lu­bię Cytaty: Czasem wchodzimy w ciemność, by ujrzeć najsłabsze światełka nadziei. -Anonim


czasem-wchodzimy-w-ciemność-by-ujrzeć-najsłabsze-światełka-nadziei
W ciemność Lu­bię Cytaty: Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność. -Konfucjusz


spróbuj-zapalić-maleńką-świeczkę-zamiast-przeklinać-ciemność
W ciemność Lu­bię Cytaty: Są tacy, co nie potrzebują nocy. Ciemność promieniuje z nich. -Stanisław Jerzy Lec


są-tacy-co-nie-potrzebują-nocy-ciemność-promieniuje-z-nich
W ciemność Lu­bię Cytaty: Le­piej jest za­palić świecę, niż przek­li­nać ciemność. -Matka Teresa z Kalkuty


le­piej-jest za­palić-świecę-ż-przek­li­nać-ciemność
W ciemność Lu­bię Cytaty: Kto wierzy w światłość, ujrzy ją, ciemność istnieje tylko dla niewierzących. -Vincent Van Gogh


kto-wierzy-w-światłość-ujrzy-ją-ciemność-istnieje-tylko-dla-niewierzących
W ciemność Lu­bię Cytaty:


 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
W ciemność Lu­bię Cytaty: Jeśli poznasz wieczory, w które wszystkie gwiazdy spadły ci do rąk, musisz też poznać ciemność. -Teresa Nietyksza


jeśli-poznasz-wieczory-w-które-wszystkie-gwiazdy-spadły-do-rąk-musisz-też-poznać-ciemność
W ciemność Lu­bię Cytaty: Kiedy wszystko ogranicza ciemność, Bóg zapala gwiazdy, aby nas bezpiecznie przeprowadzić przez noc. -Phil Bosmans


kiedy-wszystko-ogranicza-ciemność-bóg-zapala-gwiazdy-aby-nas-bezpiecznie-przeprowadzić-przez-noc
W ciemność Lu­bię Cytaty: pow­ra­ca oddechem do me­go ciała kołysze spojrzenie przywoływaniem nim dot­knie naj­czys­tszą bielą i ciemność Mi­ke Skow­ron ,, uKołysan­ka ,,    -szpulka


pow­ra­ca-oddechem-do-me­go-ciała-kołysze-spojrzenie-przywoływaniem-nim-dot­knie-naj­czys­tszą-bielą-i-ciemność-mi­ke-skow­ron
W ciemność Lu­bię Cytaty: Życie jest jak la­tar­nia, jed­na gaśnie, dru­ga się za­pala, lecz kiedyś brak­nie prądu i za­panu­je wie­czna ciemność. -Ryder


Życie-jest jak ­tar­nia-jed­na-gaśnie-dru­ga ę-za­pala-lecz-kiedyś-brak­nie-prą-i za­panu­-wie­czna-ciemność
W ciemność Lu­bię Cytaty: Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu. -Tom Wright


ciemność-pozwala-oczom-odpocząć-od-oślepiającego-światła-cisza-pozwala-umysłowi-odpocząć-od-ogłuszającego-hałasu
W ciemność Lu­bię Cytaty: Położyć nadzieję w Bogu, zawierzyć Mu, oznacza to wybrać drogę trudną, wiodącą do tego, co miłe i bliskie, przez ciemność i opuszczenie, przez odarcie z tego, co własne. -Janusz Stanisław Pasierb


położyć-nadzieję-w-bogu-zawierzyć-mu-oznacza-to-wybrać-drogę-trudną-wiodącą-do-tego-co-miłe-i-bliskie-przez-ciemność-i-opuszczenie-przez
W ciemność Lu­bię Cytaty: Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem. -Cyprian Kamil Norwid


W ciemność Lu­bię Cytaty: Roz­postar­te ramiona roz­dziera głucha cisza nad­chodzi ciemność za­topiona w obłędzie skrzy­pek już me­lodię gra us­chnięta róża kol­ca­mi wrasta wys­chła pus­ty­nia nadziei 14.06.2016 Malusia_035   -Malusia_035