W dół Cytaty

W dół Cytaty: Czy znasz ten cho­ler­ny ból, kiedy Mat­ka - naj­ważniej­sza oso­ba, spa­da w dół i w dół, z co­raz większą prędkością i choć po­dajesz jej rękę ... Ona nie chce jej złapać..?  -Andrea


W dół Cytaty: Pat­rzcie Ro­man dał nam łapkę w dół! Jeśli pod fil­mem będzie łap­ka w dół to na pew­no od Ro­mana, a jak będzie więcej! To znaczy że Ro­man zro­bił multikonto!  -Raf99


pat­rzcie-ro­man-dał-nam-łapkę-w dół-jeśli-pod-fil­mem-będzie-łap­ka-w dół-to na pew­no-od ro­mana-a jak będzie-więcej
W dół Cytaty: Osu­wam się Po ko­ralo­wej ścianie nagości Mej duszy Którą ob­rałeś z naelek­try­zowa­nej powłoki skórnej Po ob­la­nej potem Top­niejącej ze zniecierpliwienia Ba­rie­rze Między mną a Tobą Ona pęka A z niej niczym kon­fetti Wy­sypały się ko­loro­we pragnienia Wcześniej trzy­mane na wodzy Przez nasze umysły Wciśnięte w cias­ne ra­my kla­sycznych ograniczeń Wciąż sunę Poz­ba­wiona pancerza W dół w dół W dół gra­nicy wy­maga­nej moralności Wy­dobyłeś mnie z jej kokonu By sy­cić oczy wi­dokiem mnie tak doszczętnie ogołoconej? „Nie oczy, lecz serce.”  -Lanni


W dół Cytaty: Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


W dół Cytaty: Każdy dół ma drogę do wyjścia. -MyslacaWierszem


W dół Cytaty: Z góry zakładam, że idę w dół. -Kapitan


z góry-zakładam-że idę-w dół
W dół Cytaty: Dro­ga w górę jest drogą w dół. -Heraklit z Efezu


dro­ga-w górę-jest drogą-w dół
W dół Cytaty: Ta sama droga prowadzi pod górę i w dół. -Heraklit z Efezu


ta-sama-droga-prowadzi-pod-górę-i-w-dół
W dół Cytaty: Z życiem jak ze scho­dami. W dół ale do przodu. -never


z życiem-jak ze scho­dami-w dół-ale-do przodu
W dół Cytaty: Dwa słowa, które najbardziej przerażają: wspólny dół. -Janina Ipohorska


dwa-słowa-które-najbardziej-przerażają-wspólny-dół
W dół Cytaty: Od­dech na szybie coś skrop­liło się w dół to tyl­ko smutek  -to_tylko_łzy


od­dech-na szybie-coś-skrop­liło ę-w dół-to-tyl­ko-smutek 
W dół Cytaty: Ona - mi­mo wszys­tko - szła w górę. On - jak ka­mień - le­ciał w dół. -Jerzy Pilch


ona- mi­mo-wszys­tko- szła-w górę-on- jak ka­mień- ­ciał-w dół
W dół Cytaty: Dwa słowa, które naj­bar­dziej prze­rażają: wspólny dół. -Janina Ipohorska


dwa-słowa-które-naj­bar­dziej-prze­rażają-wspólny-dół
W dół Cytaty: Tylko schodzenie w dół leży w zasięgu naszej mocy. Ruch ku górze jest urojeniem. -Simone Weil


tylko-schodzenie-w-dół-ży-w-zasięgu-naszej-mocy-ruch-ku-górze-jest-urojeniem
W dół Cytaty: Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół!  -Stanisław Lem


na szczyt-można-wejść-ale-wszys­tkie-dro­gi-ze szczy­-pro­wadzą-w dół 
W dół Cytaty: Uczenie się jest podobne do wiosłowania pod prąd, nie płynąć do przodu, znaczy być znoszonym w dół. -przysłowie chińskie


uczenie-ę-jest-podobne-do-wiosłowania-pod-prąd-nie-płynąć-do-przodu-znaczy-być-znoszonym-w-dół
W dół Cytaty: Niebezpiecznie jest stawać na wyniosłych miejscach... Szczyty są po to, by patrzeć na nie z dołu, nie po to, by z nich spoglądać w dół. -Gilbert Keith Chesterton


niebezpiecznie-jest-stawać-na-wyniosłych-miejscach-szczyty-są-po-to-by-patrzeć-na-nie-z-dołu-nie-po-to-by-z-nich-spoglądać-w-dół
W dół Cytaty: Ko­bieta po­win­na być jak Mount Eve­rest, je­go zdo­bywasz, a nie po pros­tu wchodzisz, lecz gdy go zdobędziesz dro­ga w dół jest malownicza. -Ryder


ko­bieta-po­win­na-być-jak mount-eve­rest-­go-zdo­bywasz-a nie po pros­-wchodzisz-lecz-gdy-go zdobędziesz-dro­ga-w dół